ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cocc-

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cocc, -cocc-, *cocc*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Four for you, Glenn Cocco. You go, Glenn Cocco.สี่อันของเธอ เกลน คอคโค่ เยี่ยมมาก เกลน คอคโค่ Mean Girls (2004)
Glenn Cocco?เกลน คอคโค่ Mean Girls (2004)
It's normally found on the bodies and the eggs of the beetle Dactylopius coccus.มันพบได้ทั่วไปบนตัวหรือไข่ของแมลงเต่าทอง Page Turner (2008)
I'm unhappy that you turned it into a date and I hope you both fall on your asses and break your coccyxes.และฉันไม่พอใจที่นายใช้มันไปเดทคู่ ฉันขอให้นายทั้งคู่ล้มก้นกระแทก และทำก้นกบหัก The Einstein Approximation (2010)
- I think I bruised my coccyx.ผมคิดว่าทำก้นกบเคล็ด The Einstein Approximation (2010)
- Pneumococcus, streptococcus staphylococcus and other assorted coccuses.เชื้อนิวโมคอคคัส สเตร็ปโตคอคคัส สแตปฟีโลคอตคัส และเชื้อจำพวกคอคคัสอีกร้อยแปด The Engagement Reaction (2011)
Just remember, it is difficult to I.D. match a thigh bone or coccyx.มันยากที่จะจับคู่ I.D. กับกระดูกต้นขา หรือกระดูกก้นกบ(ที่ได้มา) Big Sea (2011)
Aligns the lumbar, cradles the coccyx, balances the buttocks.จัดเอวให้เจ้าที่ รองรับก้นกบ วางสมดุลเหมาะกับบั้นท้าย The Infestation Hypothesis (2011)
Compression-force trauma extends from his coccyx to his cranium, stopping at the frontal bone.แรงกดทับอย่างรุนแรงจากกระดูกก้นก ไปจนถึงส่วนกระโหลก หยุดที่กระดูกหน้าผาก The Tiger in the Tale (2012)
Wrists, elbow, cracked patella, coccyx.ข้อมือ ศอก กระดูกสะบ้า The Ghost in the Machine (2012)
COCCINELLE, THE MAN WHO BECAME A WOMAN! (1963)(ค็อกซิเนลล์ ชายหนุ่มที่กลายเป็นหญิงสาว (1963))  ()

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top