หรือคุณหมายถึง cloüs?
Search result for

cloues

(479 entries)
(0.0386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cloues-, *cloues*, cloue
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cloues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cloues*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cloud[N] กลุ่มควัน, See also: หมอก, Syn. smoke, dust
cloud[VT] ก่อให้เกิดปัญหา
cloud[VI] เกิดปัญหา
cloud[VT] ทำให้มืด, See also: ทำให้มัว, Syn. darken, obscure
cloud[VT] ปกคลุมด้วยเมฆ
cloud[VI] มีเมฆมาก
cloud[N] เมฆ
cloud[N] สิ่งของจำนวนมากที่อยู่รวมกัน
clout[N] การตี, See also: การตบ, การต่อย, Syn. blow, bump, hit, cuff
clout[VT] ซ่อม, See also: ปะ, ชุน, Syn. patch, mend
clout[VT] ตี, See also: ตบ, ต่อย, Syn. hit, cuff
clout[N] เป้าที่ใช้ในการยิงธนู
clout[VT] พันผ้า, Syn. bandage
clout[N] เศษผ้าที่ใช้ปะ, See also: เศษผ้า, Syn. rag
clout[N] อิทธิพลของความคิด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. influence, power, pull
clout[SL] ช่องคลอด
cloudy[ADJ] กำกวม, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. vague, indistinct, Ant. clear
cloudy[ADJ] ที่ปกคลุมด้วยเมฆ, Syn. overcast
cloudy[ADJ] ที่เหมือนเมฆ
clouted[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
cloud up[PHRV] มืดมัว
cloudless[ADJ] ที่ไม่มีเมฆ, Syn. clear, bright, Ant. cloud
overcloud[VI] มีเมฆหรือหมอกปกคลุมมากเกินไป
overcloud[VT] ทำให้มีเมฆหรือหมอกปกคลุมมากเกินไป
overcloud[VI] มืดมัว
overcloud[VT] ทำให้มัว
unclouded[ADJ] ซึ่งไม่มัว, See also: กระจ่าง, Syn. pure
cloud over[PHRV] มืดครึ้ม
cloud over[PHRV] ทำให้มัวลง, Syn. cloud up, mist over, steam over, steam up
cloud over[PHRV] ร่าเริงน้อยลง, See also: สดชื่นน้อยลง
cloudburst[N] ฝนที่ตกหนักอย่างกะทันหัน, Syn. deluge, rain, downpour
cloudlessly[ADV] อย่างไม่มีเมฆ
overclouded[ADJ] ซึ่งมีเมฆมากเกินไป
cloud-capped[ADJ] ที่มีเมฆปกคลุมอยู่
thundercloud[N] พายุเมฆ
on cloud nine[IDM] เป็นสุขมาก (คำไม่เป็นทางการ)
under a cloud[IDM] สงสัยในการทำบางสิ่ง
mushroom cloud[N] เมฆที่มีรูปร่างเหมือนเห็ด
have one's head in the clouds[IDM] ไม่ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น, See also: ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง
Every cloud has a silver lining.[IDM] ในสิ่งที่เลวร้ายยังพอมีสิ่งที่ดีปรากฏอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
becloud(บิเคลาดฺ') {beclouded,beclouding,beclouds} vt. ทำให้มืดมนด้วยเมฆ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ปกคลุม
breechcloutn. ผ้าคาดเอว
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
cloud castlen. วิมานในฝัน
cloud seedingn. การก่อตัวเป็นเมฆ
cloud-builtadj. ฝันหวาน,เพ้อฝัน
cloud-kissingadj. สูงระฟ้า,สูงเทียมเมฆ
cloudburstn. ฝนที่ตกอย่างหนักมากและกะทันหันปานฟ้ารั่ว,พายุฝน
cloudlandn. แดนในฝัน,แดนที่ไม่เป็นความจริง
cloudy(เคลา'ดี) adj. เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,เกี่ยวกับเมฆ,มืดมัว,ไม่ใส,ไม่ชัด,เลือนลาง,ขุ่น,เศร้าซึม., See also: cloudily adv. ดูcloudy cloudiness n. ดูcloudy, Syn. gray,overcast
clough(คลัฟ) n. หุบเขาที่แคบ,หุบเขาลึก,ห้วยลึก
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow,wal
overcloud(โอ'เวอะเคลาดฺ) v. (ทำให้) มีเมฆปกคลุม,มืดครื้ม,มัว,บัง,เป็นทุกข์
thundercloudn. พายุเมฆ., Syn. thunderclouds

English-Thai: Nontri Dictionary
becloud(vt) พยับเมฆ
cloud(n) เมฆ,ความมืดมัว,มลทิน
cloud(vi) คลุ้ง,ฟุ้ง,ตลบ
cloud(vt) มืดมัว,มีเมฆ,ทำให้เป็นเงา,ทำให้มืดสลัว
cloudless(adj) กระจ่าง,ไม่มีเมฆ
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
raincloud(n) เมฆฝน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
removing cloud from titleการขจัดความคลุมเครือในกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cloutการมีอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eclougeบทร้อยกรองชนบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic cloudอะตอมิกคลาวด์, กลุ่มแก๊สร้อน ควัน ฝุ่น และสสารอื่นๆ ที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในอากาศหรือใกล้ผิวโลก มักมีรูปร่างเหมือนดอกเห็ด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า mushroom cloud (ดู Fireball และ Radioactive cloud ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radioactive cloudเมฆกัมมันตรังสี, มวลอากาศและไอน้ำในบรรยากาศ ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
(ดู atomic cloud ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
Mushroom cloudมัชรูมคลาวด์, กลุ่มแก๊สร้อน ควัน ฝุ่น และสสารอื่นๆ ที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในอากาศหรือใกล้ผิวโลก มักมีรูปร่างเหมือนดอกเห็ด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า mushroom cloud (ดู Fireball และ Radioactive cloud ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Amniotic Fluid, Cloudyน้ำคร่ำขุ่น [การแพทย์]
Cloudกลุ่มหมอก,สีขาวขุ่น [การแพทย์]
Cloudingความขุ่น [การแพทย์]
Cloudyขุ่นมากขึ้น [การแพทย์]
Cloudy like Appearanceลักษณะทึบขาวที่สม่ำเสนอคล้ายปุยเมฆ [การแพทย์]
Consciousness, Clouding ofง่วง [การแพทย์]
Cloud computingการคำนวณแบบคลาวด์, การประมวลผลแบบแบ่งปันทรัพยากรผ่านเครือข่าย
การให้บริการประมวลผลแบบคลาวด์ เกิดจากแนวคิดการให้บริการโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ทำงานเชื่อมโยงกัน โดยมีเซิร์ฟเวอร์มากมายทำงานสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้บริการแอพพลิเคชั่นต่างๆ มีข้อดีคือลดความซ้ำซ้อนยุ่งยากของผู้ต้องการใช้บริการ อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย เพราะคลาวด์คอมพิวติ้ง ทำงานผ่านเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) ระบบจึงไม่ได้ถูกจำกัดในเรื่องของสมรรถนะและขีดความสามารถของการใช้ระบบประมวลผลจากระบบต่างๆ ทำให้เกิดการบริการหลายๆ อย่าง เช่น การประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต Web conferencing, Online meeting ผู้ใช้งานอาจอยู่ในห้องเดียวกันหรือห่างไกลกันคนละซีกโลกก็ได้ การประมวลผล แบบคลาวด์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ Private cloud computing เป็นการใช้งานภายในองค์กร โดยเป็นการใช้สมรรถนะของดาต้าเซ็นเตอร์ภายในองค์กรนั้นๆ และ cloud computing เป็นรูปแบบที่มีผู้ให้บริการสาธารณะจัดสรรการให้บริการการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนมาก โดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องรับทราบว่ามีเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ที่ไหนและมากเท่าใด สนใจเพียงแต่บริการที่ได้รับเท่านั้น [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Electron Cloudเมฆอิเลกตรอน,ความหนาแน่นของอิเลกตรอน,อีเล็คตรอนคลาวด์,หมอกอีเลคตรอน [การแพทย์]
Cloudเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Apparent of cloudsการปรากฏของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud identificationการแบ่งแยกชนิดของ เมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud symbolsสัญลักษณ์เมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud systemระบบเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud system of a depressionระบบเมฆของพายุ ดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]
Thundery cloud systemระบบเมฆในลักษณะฟ้า คะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud sectorเมฆในส่วนหนึ่ง ๆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud modificationการดัดแปรเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Water content of cloudsความจุน้ำในเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud Classificationการจัดแบ่งแยกเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Species of Cloudsประเภทของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Varieties of Cloudsชนิดของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Height of cloud base - Ceiling (US)ความสูงของฐานเมฆ หรือ ซีลลิง [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud baseฐานเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud baseยอดเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Vertical extent of a cloudความสูงของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Low - level cloud - Low cloudเมฆชั้นต่ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Medium - level cloud - Middle cloudเมฆชั้นกลาง [อุตุนิยมวิทยา]
High - level cloud - High cloudเมฆชั้นสูง [อุตุนิยมวิทยา]
Water cloudเมฆน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Ice - crystal cloud - Ice cloudเมฆผลึกน้ำแข็ง - เมฆน้ำแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Mixed cloudเมฆผสม [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud formation and arrangement of cloudsการเกิดเมฆและการจัด ตัวของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Convective cloudเมฆที่เกิดจากการพา ความร้อน [อุตุนิยมวิทยา]
Inversion cloudเมฆอินเวอร์ชั่น [อุตุนิยมวิทยา]
Subfrontal cloudเมฆแนวปะทะย่อย [อุตุนิยมวิทยา]
Turbulence cloudเมฆที่เกิดเนื่องจาก อากาศปั่นป่วน [อุตุนิยมวิทยา]
Upglide cloudเมฆอัพไกลด [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud bankเมฆปื้น [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud barเมฆแท่ง [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud forestดงเมฆ ป่าเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud layerเมฆชั้น [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud sheetเมฆแผ่น [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud streetเมฆทาง [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud veilเมฆม่าน [อุตุนิยมวิทยา]
Cumuliform cloudเมฆก่อตัวในทางตั้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Hurricane cloudเมฆพายุเฮอร์ริเคน หรือใต้ฝุ่น [อุตุนิยมวิทยา]
Potor cloudเมฆม้วนตัว [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And cloud the diagnosis with side effects.และเป็นอุปสรรคต่อการวินิจฉัย จากผลข้างเคียง ของการใช้ยา The Itch (2008)
Hikaru kumo wo tsukuinuke Fly Away Break through the shining clouds, and fly awayHikaru kumo tsukinuke Fly Away Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Even with my vision clouded,ถึงแม้ว่าข้าจะมองเห็นได้ไม่ชัด Cloak of Darkness (2008)
Rain clouds are situated in the North Kyungsang Province.กลุ่มเมฆฝนตั้งเคล้าแถวๆจ.คยุงซาง Heartbreak Library (2008)
Rain clouds will move down south.เมฆฝนจะเคลื่อนลงไปทางใต้ Heartbreak Library (2008)
Oh, rain clouds.ฝนตั้งเค้าแล้ว The Lazarus Project (2008)
No clouds out tonight.ไม่มีเมฆนะคืนนี้ The Lazarus Project (2008)
Don't try and cloud the fact that clearly Maroni's got people in your office, Dent.ไม่ต้องมากลับเกลื่อน เห็นชัดเลย ว่ามารูนี่มีสายอยู่ในแผนกคุณ เดนท์ The Dark Knight (2008)
#And clouds of white #และเมฆหมอกสีขาว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Silly old bookworm with your head in the clouds.เธอมันก็แค่หนอนหนังสือ วันๆ จมอยู่ในโลกของตัวเอง Inkheart (2008)
Just as beautiful as clouds which pass by the moon.สวยดั่งก้อนเมฆ ที่เคลื่อนผ่านพระจันทร์ Episode #1.8 (2008)
In the clouds.ในก้อนเมฆ The Forbidden Kingdom (2008)
Clouds rolled in.กลุ่มเมฆม้วนตัวเข้ามาหนาทึบ. Doubt (2008)
I was always the cynic, the, the sourpuss. The black cloud.ความเศร้า เมฆดำ Bedtime Stories (2008)
So whatever clout you had with the Company,ดังนั้น เยื่อใยอะไรที่แกยังคงมีเหลือให้กับ Company The Price (2008)
At the beginning, our planet was no more than a chaos of fire, a cloud of agglutinated dust particles, similar to so many similar clusters in the universe.โลกของเราเริ่มต้นขึ้น ด้วยกลุ่มควันไฟคละคลุ้ง เป็นเพียงกลุ่มก้อนของฝุ่นละออง ไม่ต่างกับกลุ่มฝุ่นอื่นๆ มากมายในเอกภพ Home (2009)
Waterfalls, water vapor, clouds, rain, springs, rivers, seas, oceans, glaciers...น้ำตก, ไอน้ำ, เมฆ, ฝน, บ่อน้ำพุ, แม่น้ำ, Home (2009)
The green expanse peeking through the clouds is the source of oxygen in the air.สีเขียวที่ทอดยาวออกไปจรดเมฆ คือแหล่งของออกซิเจนในอากาศ Home (2009)
And dreams may cloud the truthและความฝันบดบังความจริง I Love You, Beth Cooper (2009)
I know that cloud. It's a cumulonimbus.ผมรู้จักนั่น มันคือเมฆฝน Up (2009)
They got away because senator petrelli let his personal interests cloud his judgment.พวกเค้าหนีไปได้เพราะท่านสว.เพเทรลลี่ปล่อยให้ประโยชน์ส่วนตัวมีปัญหาต่อการตัดสินใจ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Perfect timing. Cloud just burst.ทันเวลาพอดี ฝนเริ่มตกหนัก Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
What I care about is having an awful lot depending on a man too distracted to pack an umbrella on a cloudy day.จะสนใจหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่า ผู้ชายคนหนึ่งจะมีเรื่องกวนใจมากพอ จนลืมพกร่มในวันเมฆครึ้มอย่างนี้หรือเปล่า Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
My head in the clouds,full of hope.ในหัวฉันมันเต็มไปด้วยความหวัง Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
I was cassandra screaming that the sky was falling, but when they looked up,there was no cloud in sight.ฉันกรีดร้อง และเหมิอนว่าท้องฟ้าถล่มลงมา แต่เมื่อพวกเขามองขึ้นไป เขาไม่เห็นเมฆเลยสักนิด Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Maybe all the things that you've seen and all the things that you've done have clouded of your vision.บางทีทุกสิ่งที่คุณเห็น และทุกสิ่งที่คุณทำ อาจบดบังทัศนะของคุณ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
T oday it'll be partly sunny with a cloud cover moving in from my left breast.วันนี้ จะมีแดดและเมฆบางส่วน ปกคลุมไปทั่วหน้าอกฉันทางด้านซ้าย The Ugly Truth (2009)
I always thought the clouds would disappear, if I would only stare bravely enough at them.บางทีเมฆเหล่านั้นอาจจะหายไป.. ถ้าฉันกล้าที่จะจ้องมองมันนานมากพอ The Breath (2009)
A cloud concealed my view.หากเมฆหมอกเหล่านี้มันบังตาของฉัน The Breath (2009)
I became that cloud.ถ้าวันนึง.. ฉันต้องกลายเป็นเมฆเหล่านั้น The Breath (2009)
I didn't have enough breath to chase the clouds away.ฉันไม่เหลือลมหายใจมากพอ.. ที่จะปัดเป่าไล่เมฆเหล่านั้นออกไป The Breath (2009)
Like a cloud I'll darken your inner sun.เหมือนเป็นเมฆ.. ที่ไปบดบังแสงอาทิตย์ของเธอ The Breath (2009)
How cruel, to be the cloud in your heart.โหดร้ายเหลือเกิน.. ที่ในท้ายที่สุด.. ผมกลับเป็นแค่เพียงก้อนเมฆ The Breath (2009)
The giant ash cloud created by this super-volcano will first envelop Vegas and then St. Louis and then Chicago and then, at long last Washington, D.C. will have its lights go out!หมอกเถ้าถ่านมหึมา ถูกสร้างขึ้นโดยโคตรภูเขาไฟ จะเข้าปกคลุมเวกัสเป็นแห่งแรก 2012 (2009)
The ash cloud will reach Washington in roughly seven hours.กลุ่มเมฆขี้เถ้าจะมาถึงวอชิงตันภายใน 7 ชั่วโมง 2012 (2009)
The National Guard has informed us that an extremely hazardous ash cloud is headed for Las Vegas.กองกำลังป้องกันประเทศได้แจ้งเตือนเราว่า กลุ่มเมฆขี้เถ้าอันตราย กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ เมืองลาสเวกัส 2012 (2009)
I have also just learned that the vice-president's chopper went down in the ash cloud outside of Pittsburgh.ฉันก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่า ฮ. ของท่านรองประธานาธิบดี 2012 (2009)
MAN 5 I could see this very bright red light, and it would change to kind of a blue light, and the reflection off the cloudsผมเห็นเจ้าไฟสีแดงที่สว่างไสวนั่น และมันก็แบบว่าเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงิน และเงามันก็หายไปกับท้องฟ้า The Fourth Kind (2009)
Yeah, but because every silver lining has a dark cloud,ใช่ แต่เป็นเพราะเส้นเงินมีเมฆปกคลุม Pleasure Is My Business (2009)
With a storm cloud over your head.พร้อมความคิดจิตตกในหัว Gone with the Will (2009)
He's been using his clout on city council.เขาใช้อำนาจของเขา บีบคณะเทศมนตรี Potlatch (2009)
I feel like I'm standing on a cloud.รู้สึกอย่างกับเรายืนอยู่บนก้อนเมฆเลย Episode #1.3 (2009)
# darkness moves upon you # # like a cloud across the moon # # you're a-wearing all the silence ## darkness moves upon you # # เช่นเดียวกลับเมฆบังดวงจันทร์ # # you're a-wearing all the silence # Air: Part 3 (2009)
So are you suggesting that my judgment is now somehow clouded, or is it that I'm just plain lying?งั้นคุณก็แนะนำว่า การตัดสินใจของผมบางทีก็ก่อให้เกิดปัญหา หรือไม่ผมก็โกหกล้วนๆ สิ Earth (2009)
So, are we talking about, like, one little cloud of bugs, or are they all over the ship?ดังนั้น เรากำลังพูดเกี่ยวกับ กลุ่มเล็กของแมลง หรือ พวกมันทั้งหมดบนยาน Water (2009)
Huh, what about "cloud?"ฮ้า เกี่ยวอะไรกับหมอกควัน Water (2009)
Except the cloud was alive.ยกเว้นหมอกควันมันมีชีวิต Water (2009)
Okay, Sergeant, you and your go team go search for this alien... entity, cloud, bugs, whatever it is we're calling them, and report back, okay?โอเค,จ่า,คุณและทีมของคุณไป ไปค้นหาเอเลี่ยนตัวนี้ ตัว,หมอก,แมลง,อะไรก็ตาม ที่เป็นชื่อเรียกของพวกมัน Water (2009)
It clouds his judgment.ทำให้เขาขาดสติยั้งคิด Timebomb (2009)
¶ when there are clouds in the sky ¶# เมื่อมีเมฆ ในท้องฟ้า # Mattress (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clouIt is cloudy today.
clouThe sun went in behind the cloud.
clouClouds were floating in the blue sky.
clouMy urine is cloudy.
clouThe whole soccer team was on cloud nine after winning the championship.
clouLook at those clouds.
clouWe are flying above the clouds.
clouIt being cloudy, I took my umbrella with me.
clouThe sky was full of clouds that night.
clouThe sky clouded over.
clouAs a boy I used to lie on my back on the grass and look at white clouds.
clouThe clouds were driving away by the wind.
clouThe blue sky unbroken by a cloud.
clouAs it was cloudy, we could not enjoy the view.
clouLook at those black cloud.
clouA cloud is a mass of vapor.
clouBlack clouds spread over the sky.
clouThe airplane was swallowed up in the large clouds.
clouMt. Fuji was above the clouds.
clouThe sun emerged from behind the clouds.
clouEach passing car threw up a cloud of dust.
clouThe moon began to show her pale face from behind the clouds.
clouIt was cloudy yesterday.
clouClouds cast a shadow blacker than the night.
clouThe moon emerged from behind the clouds.
clouThe sun came out from behind the clouds.
clouThe car raised a cloud of dust.
clouBy evening a few clouds had formed.
clouOur plane is flying over the clouds.
clouI saw a white cloud sailing across the sky.
clouA cloud passed across the moon.
clouDark clouds were brooding over the city.
clouI want to fly above the clouds.
clouThe moon came out from behind the clouds.
clouA white cloud is floating in the blue summer sky.
clouIt's going to rain soon. Look at those black clouds.
clouDoes it look cloudy today?
clouThe day was bright, nor were there clouds above.
clouThe clouds cleared up and let the sun shine.
clouLook at those black clouds. It is going to rain.
clouThe cloud was in the shape of a bear.
clouSuddenly the thick clouds hid the sun.
clouThe moon is invisible behind the clouds.
clouThe sun broke through the clouds.
clouOn cloudy days you can hear distant sounds better than in clear weather.
clouAfter the rain, the sun emerged from the clouds.
clouThe sun vanished behind a cloud.
clouThe moon came out from behind the cloud.
clouThe storm-clouds brooded over the valley.
clouThe clouds are getting darker, it's going to rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน[V] be very cloudy, Syn. ครึ้มฝน, Ant. โล่ง, ปลอดโปร่ง, Example: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าพรุ่งนี้จะครึ้มฟ้าครึ้มฝน, Thai definition: ท้องฟ้ามืดมัวด้วยเมฆฝน
เมฆฝน[N] nimbus, See also: rain cloud, Example: เมฆฝนตั้งเค้าครึ้มทึม และสายลมก็กรรโชกเข้ามาในห้องเป็นครั้งคราว, Thai definition: เมฆลอยต่ำที่จะละลายตัวลงมาเป็นน้ำ
ว่อน[ADV] in a cloud, See also: in great herds or flocks, in great numbers, Syn. มาก, Example: ฉันเดินไปที่ต้นไม้เห็นตัวแมลงเล็กๆ บินว่อนเป็นกลุ่มใหญ่, Thai definition: ลอยเกลื่อนอยู่บนอากาศเป็นฝูงหรือเป็นจำนวนมาก, เคลื่อนไปในอากาศเป็นฝูงหรือเป็นจำนวนมาก
เมฆ[N] cloud, Syn. ปุยเมฆ, ก้อนเมฆ, เมฆา, เมฆี, Example: วันนี้ท้องฟ้าโปร่งมีเมฆลอยตัวเป็นหย่อมๆ, Count unit: ก้อน; กลุ่ม, Thai definition: ไอน้ำที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่ในอากาศ
ขี้เมฆ[N] cloud, Syn. เมฆ, ก้อนเมฆ, Example: ท้องฟ้าโปร่งสีฟ้าสดใสมีเพียงขี้เมฆขาวเป็นหย่อมๆ, Thai definition: ไอน้ำที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่ในอากาศ, Notes: (ปาก)
พยับแดด[N] haze, See also: cloudy day, overcast sky, Syn. เงาแดด, Example: พยับแดดทอดลงเป็นเงาให้เกิดภาพลวงตา, Thai definition: แสงแดดกล้าที่ปรากฏในระยะไกลเป็นระยิบระยับลวงตา ทำให้เห็นเป็นน้ำ
มืดครึ้ม[ADJ] overcast, See also: cloudy, gloomy, dark, shady, murky, obscure, Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฝน, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว, Ant. สว่าง, Example: เมื่อเราดูภาพท้องฟ้าอันมืดครึ้มและทุ่งหญ้าสีเหลือง เรารู้สึกว่ามันสะเทือนใจเหลือเกิน, Thai definition: ไม่มีแดด ดูมืดมัว
มืดมิด[V] darkened, See also: cloud up or over, blacken, Syn. มืดมาก, มืดสนิท, Ant. สว่าง, Example: ถึงท้องฟ้าจะไม่สว่างสดใสแต่ก็ไม่ถึงกับมืดมิด
มืดมัว[V] dim, See also: overcast, blur, cloud, obscure, Syn. ขมุกขมัว, มัวซัว, ครึ้ม, มืดครึ้ม, Ant. สว่างไสว, ชัดแจ้ง, สดใส, Example: ท้องฟ้ามืดมัวเพราะฝนกำลังจะตก, Thai definition: มีแสงน้อย
มืดมน[V] dark, See also: overcast, overshadow, cloud up or over, Syn. มืดมัว, มืดสนิท, มืด, มืดมนอนธการ, Ant. สว่าง, Example: ถ้าคนเราปราศจากดวงตาแล้วทุกอย่างก็จะมืดมน
มืดครึ้ม[V] overcast, See also: cloud, Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฝน, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว, Ant. สว่าง, Example: ท้องฟ้ายังมืดครึ้มอย่างนั้นตลอดวัน, Thai definition: ไม่มีแดด ดูมืดมัว
อัมพุท[N] cloud, Syn. เมฆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ถกเขมร[V] pull up one's the panung, See also: in preparation for a task, hitch up a wrap-around cloth in the form of breech clout, metho, Syn. ขัดเขมร, Example: พวกผู้ชายเอาผ้าขาวม้ามาถกเขมรก่อนกระโจนลงคลอง, Thai definition: นุ่งผ้าโจงกระเบน ดึงชายให้สูงร่นขึ้นไปเหนือเข่า
มหาเมฆ[N] great cloud, Thai definition: ชื่อละอองเกิดขึ้นเพื่อซางโค
ครึ้ม[V] be cloudy, See also: be grey, be overcast, be overclouded, look like it's going to rain, Syn. ครื้มฝน, มืดครึ้ม, อึมครึม, Ant. สดใส, ปลอดโปร่ง, แจ่มใส, Example: ท้องฟ้าครึ้มเช่นนี้ อีกไม่นานฝนก็คงจะตก
คลุ้ม[ADJ] cloudy, See also: dim, dark, murky, Syn. มืดมัว, ครึ้ม, Example: ข้าพเจ้าเห็นเสาเรือกระโดกกระเดกไปมาอยู่แทบท้องฟ้าอันมืดคลุ้ม, Thai definition: ที่มีลักษณะมืดมัวไม่แจ่มใส
คลุ้ม[V] be cloudy, See also: be dim, be dark, be murky, Syn. มืดมัว, ครึ้ม, Example: คืนนี้ฟ้าคลุ้มลงอย่างรวดเร็วกว่าทุกวัน, Thai definition: มีลักษณะมืดมัวไม่แจ่มใส
คลุมเครือ[V] be dim, See also: be dull, be cloudy, be overcast, be gloomy, Example: อากาศคลุมเครือตลอดวัน จะมืดก็ไม่มืด จะสว่างก็ไม่สว่าง, Thai definition: ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้ (ใช้แก่ลักษณะอากาศ)
ดั้นเมฆ[V] fly through the clouds, See also: make one's way through the clouds, comedown out of a cloud, Syn. ฝ่าไปในเมฆ, ลัดฟ้า
ดำทะมึน[ADJ] cloudy, Example: เมฆฝนดำทะมึนกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาและความมืดมิดก็เข้าครอบคลุมไปทั่ว
ธุมเกตุ[N] mist or clouds occurring abnormally, Thai definition: สิ่งที่เป็นหมอกเป็นควันเกิดขึ้นในอากาศผิดธรรมดามีรูปคล้ายธงเป็นต้น, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
เมฆคลุ้ม[N] cloudy, Syn. เมฆมาก, Thai definition: ปริมาณเมฆมากกว่า 7 ใน 8 ในท้องฟ้า ซึ่งสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ใช้ในการพยากรณ์อากาศ
เมฆมาก[N] cloudy, Syn. เมฆคลุ้ม
เมฆหมอก[N] cloud, Syn. หมอก, เมฆ, ไอหมอก, ละอองหมอก, Example: ในคืนเดือนมืดที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีเมฆหมอก ไม่มีสิ่งใดปิดบังก็จะสามารถเห็นดวงดาวบนฟ้าได้
เมฆา[N] cloud, Syn. เมฆี, เมฆ, เมฆินทร์, Example: เมฆาลอยดารดาษบนท้องฟ้า, Notes: (กวี)
เมฆินทร์[N] cloud, Syn. เมฆี, เมฆา, เมฆ
เมฆี[N] cloud, Syn. เมฆินทร์, เมฆา, เมฆ
ทึม[ADJ] dark, See also: obscure, unlighted, dim, dusky, murky, gloomy, shadowy, somber, cloudy, Syn. มัวซัว, สลัว, หมอง, Ant. สดใส, สว่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดขุ่น[n. exp.] (jut khun) EN: cloud point   
กานพลู[n.] (kānphlū) EN: clove ; clove tree   FR: clou de girofle [m]
โขมง[v.] (khamōng) EN: send up ; be filled with smoke ; be emitted in clouds ; send out   
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely   
คลุ้ม[adj.] (khlum) EN: cloudy ; dim ; dark ; murky   FR: nuageux ; couvert
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: cloudy ; grey ; overcast ; overclouded   FR: nuageux ; couvert ; gris
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน[xp] (khreum fā khreum fon) EN: be very cloudy   FR: le temps est maussade ; le ciel est couvert
ขุ่น[v.] (khun) EN: be clouded by anger/melancholy ; be angry ; resent   
กลีบเมฆ[n.] (klīp mēk) EN: cloud ; folds of the clouds   FR: nuage [m]
ก้อน[n.] (køn) EN: [classifier : stones ; lumps of sugar ; cakes of soap ; clouds]   FR: [classificateur : pierres ; morceaux de sucre ; savonnettes ; nuages]]
ละอองหมอก[n. exp.] (la-øng møk) EN: cloud   
เมฆ[n.] (mēk) EN: cloud   FR: nuage [m]
เมฆชั้นกลาง[n. exp.] (mēk chan klāng) EN: medium cloud   FR: nuage d'altitude moyenne [m]
เมฆชั้นสูง[n. exp.] (mēk chan sūng) EN: high cloud   FR: nuage de haute altitude [m] ; nuage haut [m]
เมฆชั้นฅ่ำ[n. exp.] (mēk chan tam) EN: low cloud   FR: nuage de basse altitude [m] ; nuage bas [m]
เมฆดำ[n. exp.] (mēk dam) EN: thunder clouds   FR: nuage d'orage [m]
เมฆฝน[n. exp.] (mēk fon) EN: nimbus ; rain cloud   FR: nuage de pluie [m] ; nimbus [m]
เมฆา[n.] (mēkhā) EN: cloud   FR: nuage [m]
เมฆี[n.] (mēkhī) EN: cloud   FR: nuage [m]
เมฆินทร์[n.] (mēkhin) EN: cloud   FR: nuage [m]
เมฆคลุ้ม[X] (mēkkhlum) EN: cloudy   
เมฆมาก[adj.] (mēk māk) EN: cloudy   
เมฆหมอก[n. exp.] (mēk møk) EN: cloud   
เมฆรูปเห็ด [n. exp.] (mēk rūp het) EN: mushroom cloud   FR: champignon atomique [m] ; nuage atomique [m]
มีความสุขมาก[v. exp.] (mī khwām suk māk) EN: be on cloud nine   FR: être au septième ciel ; être aux anges
มีเมฆ[adj.] (mī mēk) EN: cloudy   FR: nuageux ; couvert ; il fait nuageux
มีเมฆมาก[x.] (mī mēk māk) EN: it's very cloudy   FR: il fait très nuageux
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded   FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
มัวหมอง[adj.] (mūamøng) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud   FR: sali ; terni
เป๊ก[n.] (pek = pēk) EN: peg ; drawing pin ; thumbtack   FR: punaise [f] ; petit clou [m]
พยับ[adj.] (phayap) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim   FR: nuageux ; couvert
ใส[X] (sai) EN: clear ; limpid ; pure ; bright ; transparent ; unclouded   FR: clair ; limpide ; transparent
เสือลายเมฆ[n. exp.] (seūa lāi mēk) EN: Clouded Leopard   
ตะปู[n.] (tapū) EN: nail ; spike ; tag   FR: clou [m] ; pointe [f] ; crampon [m]
ทางข้าม[n. exp.] (thāng khām) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[n. exp.] (thāngmālāi) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ถอนตะปู[v. exp.] (thøn tapū) EN: pull out a nail ; draw a nail   FR: arracher les clous ; déclouer
ตีตะปู[v. exp.] (tī tapū) FR: enfoncer un clou
ตกตะปู[v. exp.] (tok tapū) FR: clouer
ตรึง[v.] (treung) EN: nail ; pin ; impale ; transfix ; peg   FR: clouer ; punaiser

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOUD    K L AW1 D
CLOUT    K L AW1 T
CLOUSE    K L AW1 S
CLOUDS    K L AW1 D Z
CLOUGH    K L AW1
CLOUDY    K L AW1 D IY0
MCLOUD    M AH0 K L AW1 D
MCLOUTH    M AH0 K L AW1 TH
MCCLOUD    M AH0 K L AW1 D
CLOUSER    K L AW1 S ER0
CLOUDED    K L AW1 D AH0 D
CLOUATRE    K L AW1 AH0 T R
CLOUDING    K L AW1 D IH0 NG
CLOUTIER    K L AW1 T IY0 ER0
CLOUDLESS    K L AW1 D L AH0 S
COLCLOUGH    K OW1 L K L AW0
CLOUTHIER    K L OW1 DH IY0 ER0
CLOUTHIER    K L OW1 TH IY0 ER0
CLOUTHIER    K L AW1 TH IY0 ER0
CLOUDINESS    K L AW1 D IY0 N AH0 S
FAIRCLOUGH    F EH1 R K L AW0
CLOUDBURST    K L AW1 D B ER2 S T
CLOUGHERTY    K L AW1 ER0 T IY0
BARRACLOUGH    B AE1 R AH0 K L AW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cloud    (v) (k l au1 d)
clout    (v) (k l au1 t)
clouds    (v) (k l au1 d z)
cloudy    (j) (k l au1 d ii)
clouts    (v) (k l au1 t s)
clouded    (v) (k l au1 d i d)
clouted    (v) (k l au1 t i d)
cloudier    (j) (k l au1 d i@ r)
clouding    (v) (k l au1 d i ng)
clouting    (v) (k l au1 t i ng)
cloudiest    (j) (k l au1 d i i s t)
cloudless    (j) (k l au1 d l @ s)
overcloud    (v) (ou2 v @ k l au1 d)
unclouded    (j) (uh2 n k l au1 d i d)
war-cloud    (n) - (w oo1 - k l au d)
cloud-bank    (n) - (k l au1 d - b a ng k)
cloudburst    (n) (k l au1 d b @@ s t)
overclouds    (v) (ou2 v @ k l au1 d z)
war-clouds    (n) - (w oo1 - k l au d z)
cloud-banks    (n) - (k l au1 d - b a ng k s)
cloudbursts    (n) (k l au1 d b @@ s t s)
overclouded    (v) (ou2 v @ k l au1 d i d)
storm-cloud    (n) - (s t oo1 m - k l au d)
cloud-capped    (j) - (k l au1 d - k a p t)
overclouding    (v) (ou2 v @ k l au1 d i ng)
storm-clouds    (n) - (s t oo1 m - k l au d z)
cloud-cuckoo-lan    (n) -- (k l au2 d - k u1 k uu - l a n d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เมฆลม English: winds and clouds
曇る[くもる, kumoru] Thai: มืดครึ้ม English: to become cloudy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfluss {m}clout [Add to Longdo]
Atompilz {m}mushroom cloud [Add to Longdo]
Bedeckungsgrad {m} (des Himmels mit Wolken)cloud coverage [Add to Longdo]
Bewölkung {f}; Wolken {pl} | aufgelockerte Bewölkung {f}clouds | scattered clouds [Add to Longdo]
Bewölkung {f}cloudiness [Add to Longdo]
Gewitterwolke {f} | Gewitterwolken {pl}thundercloud | thunderclouds [Add to Longdo]
wie im siebten Himmel seinto be on cloud nine; to be in seventh heaven [Add to Longdo]
Klarheit {f}cloudlessness [Add to Longdo]
Kopfnuss {f} | Kopfnüsse {pl}clout | clouts [Add to Longdo]
Lappen {m} | Lappen {pl}clout | clouts [Add to Longdo]
Punktewolke {f} [math.]point cloud [Add to Longdo]
Rauchpilz {m}mushroom cloud [Add to Longdo]
Rauchschwaden {m} | Rauchschwaden {pl}cloud of smoke | clouds of smoke [Add to Longdo]
Rauchwolke {f} | Rauchwolken {pl}cloud of smoke | clouds of smoke [Add to Longdo]
Regenwolke {f}rain cloud [Add to Longdo]
Schäfchenwolke {f}fleecy cloud [Add to Longdo]
Schatten {m}cloud [Add to Longdo]
Schlagkraft {f}; Schlag {m}clout [Add to Longdo]
Sprengwolke {f} | Sprengwolken {pl}burst cloud | burst clouds [Add to Longdo]
Staubwolke {f} | Staubwolken {pl}dustcloud; cloud of dust | dustclouds [Add to Longdo]
Stratuswolke {f}; Schichtwolke {f} [meteo.]stratus cloud [Add to Longdo]
Trübung {f}; Trübheit {f}cloudiness [Add to Longdo]
Wolke {f} | Wolken {pl}cloud | clouds [Add to Longdo]
Wolkenbank {f}bank of cloud [Add to Longdo]
Wolkenbruch {m}; Platzregen {m}cloudburst [Add to Longdo]
Wolkendecke {f}cloud cover [Add to Longdo]
Wolkenfetzen {m} | Wolkenfetzen {pl}wisp of cloud | wispy clouds [Add to Longdo]
Wolkengebilde {n}cloudscape [Add to Longdo]
Wolkenhimmel {m}clouded sky [Add to Longdo]
Wolkenschicht {f}cloud layer [Add to Longdo]
bewölken | bewölkend | bewölkt | bewölktto overcloud; to cloud over | overclouding | overclouded | overclouds [Add to Longdo]
bewölkt; wolkig {adj} | bewölkter; wolkiger | am bewölktesten; am wolkigstencloudy | cloudier | cloudiest [Add to Longdo]
bewölktclouded [Add to Longdo]
oberhalb {prp; +Genitiv} | oberhalb der Wolkenabove | above the clouds [Add to Longdo]
schlagen; hauen | schlagend; hauend | geschlagen; gehauen | schlägt; haut | schlug; hauteto whack; to clout | whacking | whacked | whacks | whacked [Add to Longdo]
über {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | über den Wolken sein | über die Straße gehenover; above | to be above the clouds | to go across the road [Add to Longdo]
umwölkento cloud over; to darken; to becloud [Add to Longdo]
ungetrübtunclouded [Add to Longdo]
verdunkeln | verdunkelnd | verdunkelt | verdunkelt | verdunkelteto becloud | beclouding | beclouded | beclouds | beclouded [Add to Longdo]
wolkenlos {adj}cloudless [Add to Longdo]
wolkig {adj}cloudy [Add to Longdo]
wolkig {adv}cloudily [Add to Longdo]
Am Donnerstag ist der Himmel wechselnd bewölkt.On Thursday skies will be variably cloudy. [Add to Longdo]
Am Sontag ist es wechselnd bewölkt.On Sunday it will be cloudy with sunny intervals. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぼろ雲;朧雲[おぼろぐも, oborogumo] (n) (See 高層雲) altostratus cloud [Add to Longdo]
かなとこ雲;鉄床雲[かなとこぐも, kanatokogumo] (n) anvil cloud [Add to Longdo]
さば雲;鯖雲[さばぐも, sabagumo] (n) (See 巻積雲) cirrocumulus cloud [Add to Longdo]
すじ雲;筋雲[すじぐも, sujigumo] (n) (col) (See 巻雲) cirrus cloud [Add to Longdo]
ひつじ雲;羊雲[ひつじぐも, hitsujigumo] (n) (See 高積雲) altocumulus cloud [Add to Longdo]
むくむく[, mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy [Add to Longdo]
もくもく[, mokumoku] (adv,adv-to) (on-mim) with clouds of smoke [Add to Longdo]
オールトの雲[オールトのくも, o-ruto nokumo] (n) Oort cloud [Add to Longdo]
オールト雲[オールトうん, o-ruto un] (n) (See オールトの雲) Oort cloud [Add to Longdo]
オキシダント雲[オキシダントぐも, okishidanto gumo] (n) oxidant cloud [Add to Longdo]
クラウド[, kuraudo] (n) (1) cloud; (2) crowd [Add to Longdo]
トラザメ[, torazame] (n) cloudy catshark (Scyliorhinus torazame, species found from Japan and Korea to Taiwan) [Add to Longdo]
ヒガシベンガルオオトカゲ[, higashibengaruootokage] (n) clouded monitor (Varanus nebulosus, species of diurnal carnivorous monitor lizard native to South-East Asia) [Add to Longdo]
マゼラン雲[マゼランうん, mazeran un] (n) Magellanic Clouds [Add to Longdo]
ロール雲[ロールぐも, ro-ru gumo] (n) roll cloud [Add to Longdo]
暗雲[あんうん, an'un] (n) dark clouds; (P) [Add to Longdo]
暗雲低迷[あんうんていめい, an'unteimei] (n) gathering dark clouds; being under the shadow of [Add to Longdo]
一朶[いちだ, ichida] (n) (a) branch (of flowers); (a) cluster; (a) mass (of clouds) [Add to Longdo]
陰り(P);翳り[かげり, kageri] (n) shadow or cloud (e.g. on someone's happiness); shade; gloom; (P) [Add to Longdo]
陰る;翳る[かげる, kageru] (v5r,vi) to darken; to get dark; to be clouded; to be obscured [Add to Longdo]
陰晴[いんせい, insei] (n) unsettled (fine and cloudy) weather [Add to Longdo]
雨雲[あまぐも, amagumo] (n) (See 乱層雲) rain cloud; (P) [Add to Longdo]
[くも, kumo] (n) cloud; (P) [Add to Longdo]
雲の上[くものうえ, kumonoue] (n) above the clouds; the Imperial Court [Add to Longdo]
雲の峰;雲の峯(oK)[くものみね, kumonomine] (exp) clouds that stand like a mountain peak during the summer [Add to Longdo]
雲影[うんえい, un'ei] (n) cloud shape [Add to Longdo]
雲煙[うんえん, un'en] (n) clouds and smoke; landscape [Add to Longdo]
雲煙過眼[うんえんかがん, un'enkagan] (n) not being obsessed with something very long (just as clouds and haze pass swiftly before one's eyes) [Add to Longdo]
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship [Add to Longdo]
雲煙万里[うんえんばんり, un'enbanri] (n) limitless expanse of clouds and smoke [Add to Longdo]
雲霞[うんか;くもかすみ, unka ; kumokasumi] (n) clouds and haze (fog); disappearing; fleeing [Add to Longdo]
雲海[うんかい, unkai] (n) sea of clouds [Add to Longdo]
雲間[くもま, kumoma] (n) rift between clouds [Add to Longdo]
雲間に現れた月[くもまにあらわれたつき, kumomaniarawaretatsuki] (n) moon peeping from behind the clouds [Add to Longdo]
雲気[うんき, unki] (n) (1) cloud; look of the sky; movement of clouds; (2) kabuki accessory representing a cloud; (3) type of strange mist appearing in the sky, used for divination [Add to Longdo]
雲脚[うんきゃく;くもあし, unkyaku ; kumoashi] (n) cloud movements; overhanging clouds [Add to Longdo]
雲級[うんきゅう, unkyuu] (n) classification of clouds [Add to Longdo]
雲級図[うんきゅうず, unkyuuzu] (n) cloud atlas [Add to Longdo]
雲居;雲井(ateji)[くもい, kumoi] (n) (1) (arch) sky; (2) cloud; (3) distant place; high place; (4) imperial court [Add to Longdo]
雲鏡[うんきょう, unkyou] (n) cloud mirror; mirror nephoscope; reflecting nephoscope [Add to Longdo]
雲形[くもがた;うんけい, kumogata ; unkei] (n) cloud formations; cloud-shaped [Add to Longdo]
雲景[うんけい, unkei] (n) cloudscape [Add to Longdo]
雲行きが怪しい[くもゆきがあやしい, kumoyukigaayashii] (exp) (1) the clouds look menacing; (2) things don't look good [Add to Longdo]
雲高[うんこう, unkou] (n) height of clouds [Add to Longdo]
雲集霧散[うんしゅうむさん, unshuumusan] (n,vs) (many things) gathering like clouds and vanishing like mist; swarming and scattering [Add to Longdo]
雲上[うんじょう, unjou] (n) above the clouds; the heavens [Add to Longdo]
雲壌[うんじょう, unjou] (n) clouds and earth; great difference [Add to Longdo]
雲水[うんすい, unsui] (n) itinerant priest; clouds and water [Add to Longdo]
雲切れ[くもぎれ, kumogire] (n) gap between the clouds [Add to Longdo]
雲足[くもあし, kumoashi] (n) movement of clouds [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Yún, ㄩㄣˊ, / ] cloud; abbr. for Yunnan 雲南|云南 province in southwest China; surname Yun, #1,631 [Add to Longdo]
[yīn, , / ] overcast (weather); cloudy; shady; Yin (the negative principle of Yin and Yang); negative (electric.); feminine; moon; implicit; hidden; pudenda, #2,871 [Add to Longdo]
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] flower; earlobe; fig. item on both sides; classifier for flowers, clouds etc, #5,011 [Add to Longdo]
[mǒ, ㄇㄛˇ, ] to smear; to wipe; to erase; (classifier for wisps of cloud, light-beams etc), #5,279 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] red clouds, #6,976 [Add to Longdo]
浓厚[nóng hòu, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄡˋ, / ] dense; thick (fog, clouds etc); to have a strong interest in; deep; fully saturated (color), #7,860 [Add to Longdo]
白云[bái yún, ㄅㄞˊ ㄩㄣˊ, / ] white cloud, #9,063 [Add to Longdo]
[wén, ㄨㄣˊ, ] multicolored clouds, #12,619 [Add to Longdo]
阴天[yīn tiān, ㄊㄧㄢ, / ] cloudy day; overcast sky, #15,525 [Add to Longdo]
晴朗[qíng lǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄤˇ, ] sunny and cloudless, #16,636 [Add to Longdo]
乌云[wū yún, ㄩㄣˊ, / ] black cloud, #19,348 [Add to Longdo]
云雾[yún wù, ㄩㄣˊ ˋ, / ] clouds and mist, #23,707 [Add to Longdo]
云层[yún céng, ㄩㄣˊ ㄘㄥˊ, / ] cloud layers, #25,560 [Add to Longdo]
云彩[yún cai, ㄩㄣˊ ㄘㄞ˙, / ] cloud (colored by the rising or setting sun), #28,091 [Add to Longdo]
风起云涌[fēng qǐ yún yǒng, ㄈㄥ ㄑㄧˇ ㄩㄣˊ ㄩㄥˇ, / ] lit. rising winds, scudding clouds (成语saw); turbulent times; violent development, #30,683 [Add to Longdo]
晚霞[wǎn xiá, ㄨㄢˇ ㄒㄧㄚˊ, ] sunset glow; sunset clouds; afterglow, #31,904 [Add to Longdo]
[tán, ㄊㄢˊ, / ] dark clouds, #34,350 [Add to Longdo]
[ǎi, ㄞˇ, / ] mist; haze; cloudy sky, #36,053 [Add to Longdo]
云烟[yún yān, ㄩㄣˊ ㄧㄢ, / ] mist; smoke; cloud, #37,339 [Add to Longdo]
雨过天晴[yǔ guò tiān qíng, ㄩˇ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄥˊ, / ] lit. sunshine after rain (成语 saw); new hopes after a disastrous period; fig. détente after tension; every cloud has a silver lining, #50,131 [Add to Longdo]
清朗[qīng lǎng, ㄑㄧㄥ ㄌㄤˇ, ] clear and bright; unclouded; clear and sonorous (voice); clear and lively (narrative), #50,325 [Add to Longdo]
紫气[zǐ qì, ㄗˇ ㄑㄧˋ, / ] purple cloud (auspicious portent in astrology), #53,266 [Add to Longdo]
翻涌[fān yǒng, ㄈㄢ ㄩㄥˇ, ] to roll over and over (of billows or clouds), #53,308 [Add to Longdo]
翻云覆雨[fān yún fù yǔ, ㄈㄢ ㄩㄣˊ ㄈㄨˋ ㄩˇ, / ] to produce clouds and rain with a turn of the hand (成语 saw); fig. to shift one's ground; tricksy and inconstant, #59,683 [Add to Longdo]
蘑菇云[mó gū yún, ㄇㄛˊ ㄍㄨ ㄩㄣˊ, / ] mushroom cloud, #62,192 [Add to Longdo]
[yāng, ㄧㄤ, ] agitated (wind, cloud); boundless, #66,847 [Add to Longdo]
拨云见日[bō yún jiàn rì, ㄅㄛ ㄩㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄖˋ, / ] lit. to dispel the clouds and see the sun (成语 saw); fig. to restore justice, #77,383 [Add to Longdo]
豪雨[háo yǔ, ㄏㄠˊ ㄩˇ, ] violent rain (e.g. due to monsoon or typhoon); cloudburst, #82,246 [Add to Longdo]
火烧云[huǒ shāo yún, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄩㄣˊ, / ] nuée ardente; hot cloud of volcanic ash, #94,752 [Add to Longdo]
尘雾[chén wù, ㄔㄣˊ ˋ, / ] cloud of dust; smog, #104,124 [Add to Longdo]
云涌[yún yǒng, ㄩㄣˊ ㄩㄥˇ, / ] in large numbers; in force; lit. clouds bubbling up, #107,324 [Add to Longdo]
层云[céng yún, ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, / ] stratus (cloud), #117,973 [Add to Longdo]
积雨云[jī yǔ yún, ㄐㄧ ㄩˇ ㄩㄣˊ, / ] cumulonimbus (cloud), #128,216 [Add to Longdo]
电子云[diàn zǐ yún, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄩㄣˊ, / ] electron cloud, #136,909 [Add to Longdo]
积云[jī yún, ㄐㄧ ㄩㄣˊ, / ] cumulus; heap cloud, #141,040 [Add to Longdo]
风流云散[fēng liú yún sàn, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄙㄢˋ, / ] lit. wind flows, clouds scatter (成语 saw); the crisis settles down; people disperse home; things return to normal, #177,238 [Add to Longdo]
高积云[gāo jī yún, ㄍㄠ ㄐㄧ ㄩㄣˊ, / ] altocumulus; high cumulus cloud, #191,342 [Add to Longdo]
烘云托月[hōng yún tuō yuè, ㄏㄨㄥ ㄩㄣˊ ㄊㄨㄛ ㄩㄝˋ, / ] lit. to shade in the clouds to offset the moon (成语 saw); fig. a foil; a contrasting character to a main hero, #194,267 [Add to Longdo]
雨过天青[yǔ guò tiān qīng, ㄩˇ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄥ, / ] lit. sunshine after rain (成语 saw); new hopes after a disastrous period; fig. détente after tension; every cloud has a silver lining; also written 雨過天晴, #205,290 [Add to Longdo]
[wěng, ˇ, ] float (of clouds), #210,691 [Add to Longdo]
卷层云[juǎn céng yún, ㄐㄩㄢˇ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, / ] cirrostratus (cloud), #258,582 [Add to Longdo]
云室[yún shì, ㄩㄣˊ ㄕˋ, / ] cloud chamber (phys.), #296,529 [Add to Longdo]
层积云[céng jī yún, ㄘㄥˊ ㄐㄧ ㄩㄣˊ, / ] stratocumulus cloud, #334,891 [Add to Longdo]
高层云[gāo céng yún, ㄍㄠ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, / ] altostratus; high stratus cloud, #432,423 [Add to Longdo]
雨层云[yǔ céng yún, ㄩˇ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, / ] nimbostratus; stratus rain cloud, #460,759 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] rising of clouds, #568,774 [Add to Longdo]
卷积云[juǎn jī yún, ㄐㄩㄢˇ ㄐㄧ ㄩㄣˊ, / ] cirrocumulus (cloud), #569,649 [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, ] cloudy; shady; obscure, #648,599 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] (of cloud) forming or rising, #886,166 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] obscure; sun hidden by clouds, #900,350 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top