Search result for

clades

(138 entries)
(0.0539 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clades-, *clades*, clade
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา clades มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *clades*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clad[ADJ] ที่แต่งตัว, Syn. clothed, dressed
unclad[ADJ] เปลือยเปล่า, See also: ซึ่งไม่สวมใส่เสื้อผ้า, เปลือย, Syn. naked, nude, undressed, Ant. clothed, clad
cladding[N] วัตถุที่ใช้หุ้ม
ironclad[ADJ] ซึ่งไม่ยืดหยุ่น, See also: ตายตัว, Syn. inflexible, unbreakable, Ant. flexible
ironclad[ADJ] หุ้มเกราะ, Syn. armor-plated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
battlecladadj. ติดอาวุธเต็ม
clad(แคลด) v. v. กริยาช่อง 2และ3ของclothe,หุ้มโลหะด้วยโลหะ,ปกคลุม,หุ้ม
clad-Pref. "กิ่งก้าน","สาขา"
clado-Pref. "กิ่งก้าน","สาขา"
ironclad(ไอ'เอิร์นแคลด) adj. หุ้มเกราะ,หุ้มเหล็ก,แข็งแกร่งมาก,ไม่แตกสลาย,ไม่ถูกทำลายได้. n. เรือรบหุ้มเกราะ, Syn. unalterable
reclad(รีแคลด) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ reclothe
snow-cladadj. ปกคลุมไปด้วยหิมะ
unclad(อันแคลด') adj. เปลือย,เปลือยเปล่า,ไม่ได้สวมเสื้อผ้า, Syn. naked
winterclad(-แคลด) adj. ซึ่งสวมเสื้อหนาว

English-Thai: Nontri Dictionary
clad(vt) pt และ pp ของ clothe

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phylloclade; cladode; cladophyllลำต้นคล้ายใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
strip cladding; strip surfacing๑. การฉาบผิวด้วยแถบเชื่อม๒. การพอกผิวด้วยแถบเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sporocladiumแขนงใยรากำเนิดอับสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
strip surfacing; strip cladding๑. การฉาบผิวด้วยแถบเชื่อม๒. การพอกผิวด้วยแถบเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
brachycladousมีกิ่งสั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
claddingวัสดุหุ้ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cladode; cladophyll; phyllocladeลำต้นคล้ายใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cladogramแผนภาพวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cladophyll; cladode; phyllocladeลำต้นคล้ายใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Cycladic artศิลปะไซคลาดิส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Claddingเปลือกหุ้มเชื้อเพลิง, โลหะที่ใช้ห่อหุ้มแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื้อเชื้อเพลิงจากตัวทำให้เย็น และป้องกันผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสไม่ให้ออกมาปนในตัวทำให้เย็น วัสดุที่ใช้ เช่น อะลูมิเนียม โลหะผสมของอะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะผสมของเซอร์โคเนียม [นิวเคลียร์]
Cladoceraไรน้ำ [TU Subject Heading]
Cladosporinคลาโดสปอรีน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clade (n) เครือบรรพบุรุษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
* * play hard to get, females get jealous * * okay, smarty, go to a party * * girls are scantily clad and show a body * * a chick walks by, you wish you could sex her *# ถ้าเล่นตัว หล่อนก็ขี้หึง # # โอเค พ่อคนฉลาด ไปที่ปาร์ตี้ # # สาวนุ่งน้อยห่มน้อยโชว์เรือนร่าง # Mash-Up (2009)
Olives from the Cyclades.ผลมะกอกจากไซเครส Sherlock Holmes (2009)
So that thing I'd grab if I had 60 seconds, it's my mother's Claddagh ring.ดังนั้น สิ่งที่ผมจะคว้า ถ้ามีเวลา60วินาที มันเป็นแหวนCladdaghของแม่ผม Leap Year (2010)
Clad in the barbaric fashionแต่งตัวในแบบของคนเถือน Great and Unfortunate Things (2010)
BUT SUCH A RADICAL THEORY DEMANDED IRONCLAD EVIDENCE. SOON, DOZENS OF ASTRONOMERS WERE CHECKING VERA'S OBSERVATIONS,กาแลคซี่อาจจะเต็มไปด้วยสาร Beyond the Darkness (2010)
Is gazing at scantily-clad men your most cherished diversion?การจ้องมองคนที่นุ่งน้อยห่มน้อย เป็นความพึงพอใจของเจ้าหรือ? Episode #1.4 (2010)
Is really easy, iron-cladก็ไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้ว 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
You mean the one they exploit by using her as scantily clad eye candy?หมายถึงพวกที่ใช้ให้เธอ แต่งตาด้วยสีขนมหวานหรอ Friends, Lies, and Videotape (2011)
It's like an ironclad rule.นี่คือกฎเหล็ก Mother's Day II (2011)
My clad said I got all the good genes from my mum.พ่อบอกว่าผมได้ยีนที่ดีจากแม่ Will (2011)
Well, the leases are pretty ironclad, so I have to see what's possible.อ้อ สัญญาผ่อนระยะยาวมาก ดังนั้นผมเล็งเห็นสิ่งที่มีอะไรที่เป็นไปได้ Crawl Space (2011)
And if she doesn't see it this way? Iron-clad prenup...และถ้าเธอไม่ได้คิดเห็นตรงกับนาย... Fall from Grace (2011)
Depends. Will you be scantily clad?ก็ขึ้นอยู่กับว่า บรรพบุรุษคุณมาจากไหน? Heroes and Villains (2011)
I have two ironclad demands.ผมมีสองสิ่งที่ต้องการ Extraordinary Merry Christmas (2011)
Detective, our client-- Professor Hamilton-- has an iron-clad agreement with Passageway to have his body cryopreserved upon his death.คุณนักสืบ ลูกค้าของเรา ศาสตราจารย์แฮมินตัน มีข้อตกลงที่ชัดเจนกับ Passageway ที่จะให้แช่แข็งร่างกายของเขาเมื่อเขาตาย Head Case (2011)
It's ironclad.เรารายงานให้ทางจีนทราบแล้ว World Leader Pretend (2011)
It's locked, but I've got my ironclad plugged in.มันล็อค แต่ฉันเสียบ IronClad plugged in แล้ว Cyber Threat (2011)
Henry, we have an ironclad prenup.เฮนรี่ เรามีข้อตกลงก่อนแต่งงาน It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
Tyler Barrett has promised the S.E.C. Iron-clad proof of wrongdoing at martin/charles.ไทเลอร์ยืนยันกับ ก.ล.ต. ว่ามีหลักฐานสำคัญ ของการกระทำผิด ในมาร์ติน ชาร์ล You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
Tyler Barrett has promised the s.E.C. Ironclad proof of wrongdoing at Martin/Charles.ไทเลอร์ บาร์เร็ทยืนยันกับ ก.ล.ต. ว่ามีหลักฐานสำคัญ ของการกระทำผิด ในมาร์ติน ชาร์ล What We Have Is Worth the Pain (2012)
Doesn't get more ironclad than that, but I can see how a parent wouldn't want to believe it.ไม่มีหลักฐานที่แน่นหนากว่านี้อีกแล้ว แต่ผมคิดว่าไม่มีพ่อแม่คนไหน จะทำใจให้เชื่อได้หรอก Gyre, Part 1 (2012)
What I want is not to have this image of a bikini-clad woman stuffing her boobs in your face.ที่ฉันต้องการคือ ไม่อยากจินตนาการเห็น แม่นั่นใส่บิกินี่ เอานมถูอยู่บนหน้าคุณ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
You've been stealing glances at that scantily-clad older girl over there.ระหว่างที่เราคุยกัน พี่สาวเซ็กซี่คนนั้น คุณกำลังมองไปที่เธอ Episode #1.3 (2012)
She now thinks she's a scantily clad barfly named Lacey.ตอนนี้เธอคิดว่า เธอคือพวกแต่งตัวนุ่งน้อยห่มน้อยดื่มเหล้าอยู่ในบาร์ ชื่อว่าเลซซี Lacey (2013)
- Being scooped up by a guy clad in head-to-toe leather is a long-time fantasy of mine, so thanks.ถูกจับโดยคนที่ใส่ ชุดหนังตั้งแต่หัวจรดเท้า เป็นเรื่องที่ฉันเคยฝันมานานแล้ว ขอบใจนะ The Sound and the Fury (2015)
"each blade of grass seems clad miraculously with...ทุกเรียวของใบหญ้า ดูราวกับถูกฉาบด้วยคม... Beauty and the Beast (2017)
You signed ironclad nondisclosures.นายนี่มันหัวแข็งจริงๆ The Lawnmower Man (1992)
Never before have we clad strangers in the garb of our own people.พวกเราไม่เคยให้ผ้าคลุมของพวกเรากับใครมาก่อน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Both great covens and an ironclad peace treaty with the Lycans.ครองโลกโคเวนอันยิ่งใหญ่ และสงบศึกกับไลแคน Underworld (2003)
The White Clad People!เธอมันเป็นพวกจืดชืด! Dasepo Naughty Girls (2006)
Heard that we're called the White-Clad People, right?ได้ยินที่ครูพูดหรือเปล่า เหล่า้พวกจืดชืดทั้งหลาย Dasepo Naughty Girls (2006)
Fair and square. It's ironclad.มันทำลายไม่ได้ Bedtime Stories (2007)
I have a duty to maintain order here- an ironclad legal system that assures that no one goes independent with their grievances, as is so often the case in other prisons.ฉันมีหน้าที่ดูแลที่นี่-- กฏของที่นี่คือ ไม่มีใครเดินออกไปได้ ถ้ายังข้องใจกัน และที่อื่นมันก็ทำแบบนี้ Orientación (2007)
Your alibi isn't exactly ironclad, jim.ข้ออ้างเรื่องที่อยู่ของคุณ ฟังไม่ค่อยขึ้นนะ จิม Brothers of Nablus (2008)
Space Cadet.Space Cladet. Nobody Does It Better (1983)
You think we just work in a comic bookstore for our folks?Glaubst du, wir schmeißen den Comicladen zum Spaß? The Lost Boys (1987)
Owns a comic book store.Er hat einen Comicladen geführt. Tales of the Undead (1988)
I am Judith Cladel, I'm a journalist.Ich bin Judith Cladel, Journalistin. Camille Claudel (1988)
Claudel, Cladel, definitely ...Claudel, Cladel, klar... Camille Claudel (1988)
-Here we are, two quarters. -Two quarters? -You deserve every penny.Ich sah ein Modell dieses Comicladens mit dem plumpen Namen. Three Men and a Comic Book (1991)
So, that's how it happened. I'd have thought an atomic bomb would kill him.Ironischerweise gibt's einen Comicladen in der Nähe der Fox-Studios... und dort arbeitet ein Typ, der genauso aussieht. Three Men and a Comic Book (1991)
-Now you know better. -Turn the page, Bart.Es gibt einen Comicladen in 30, 60 und 300 Kilometer Entfernung. Three Men and a Comic Book (1991)
Were implicated in a hideous evil training session. DR SLAG PHD: Dick, now you must continue with your trainingDick, jetzt musst du mit dem Training weitermachen, indem du es mit Mad Armor-Clad Lad aufnimmst. Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
Dick, I am glad you are so bad And that you defeated the mad armor clad lad.Ich bin froh, dass du so böse bist und Mad Armor-Clad Lad besiegt hast. Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
He put his money in the comic book store.Er steckte sein Geld eben in den Comicladen. Hot Child in the City (2000)
- I'd have to sleep in the comic book store.- muss ich im Comicladen schlafen. Hot Child in the City (2000)
Okay, the system's Ironclad Security.Ironclad Security-Sicherheitssystem. The Score (2001)
Okay.Vielleicht bei IroncladThe Score (2001)
Ironclad Security.Ironclad Security. The Score (2001)
I was cruising around Ironclad's server at the root COBOL level... when someone counter-cracked me, hacked into my machines, my data.(Nick) Was ist denn so dringend? -Ich surfte ein bisschen in Ironclads Secure Server, auf der COBOL-Ebene, da hackt sich einer in meinen PC ein! The Score (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cladA snow-clad Mt. Fuji is fabulously beautiful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทองทึบ[ADJ] gold cladding, Thai definition: มีลายทองเต็มพื้นที่
โทงๆ[ADJ] naked, See also: unclothed, undressed, nude, stripped, unclad, disrobed, unrobed, Syn. โล่งโจ้ง, Thai definition: ที่ไม่มีอะไรปกปิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก [n.] (kai) EN: Cladopha algae ; Green algae   
กฎเหล็ก[n. exp.] (kot lek) EN: ironclad rule ; iron rule   
สวมเสื้อสีแดง [v. exp.] (sūam seūa sī daēng) EN: be clad in red   FR: être vêtu de rouge ; s'habiller de rouge
ทองทึบ[adj.] (thøngtheup) EN: gold cladding   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAD    K L AE1 D
ASCLAD    AE1 S K L AE0 D
CLADDAGH    K L AE1 D AH2
CYCLADES    S AY0 K L EY1 D IY0 Z
CYCLADES    S AY1 K L AE2 D Z
IRONCLAD    AY1 ER0 N K L AE2 D
SEMICLAD    S EH1 M IY0 K L AE2 D
SEMICLAD    S EH1 M AY0 K L AE2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clad    (v) (k l a1 d)
ironclad    (j) (ai1 @ n k l a d)
snow-clad    (j) - (s n ou1 - k l a d)
steel-clad    (j) - (s t ii1 l - k l a d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blechverkleidung {f}sheet metal cladding; sheet covering; sheet metal housing [Add to Longdo]
Hüllrohr {n}cladding tube [Add to Longdo]
Mantel eines optischen Leiters [techn.]cladding [Add to Longdo]
Schaltanlage {f} | Schaltanlagen {pl} | metallgeschottete Schaltanlagenswitchgear | switchgear and controlgear | metal-clad switch and control gear [Add to Longdo]
Seitenverkleidung {f}housing; outside cladding [Add to Longdo]
Sprengplattierung {f} (Metallurgie)explosion cladding [Add to Longdo]
Walzplattierung {f} (Metallurgie)roll cladding [Add to Longdo]
eisernironclad [Add to Longdo]
gekleidetclad [Add to Longdo]
gepanzertironclad [Add to Longdo]
kaschiertclad [Add to Longdo]
unerzogenunclad [Add to Longdo]
Blumenkohlkoralle {f}; Broccolikoralle {f} (Cladiella spp.) [zool.]cauliflower coral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラッド[, kuraddo] (n) {comp} clad; cladding (of a fiber) [Add to Longdo]
クラッド径[クラッドけい, kuraddo kei] (n) {comp} clad(ding) diameter [Add to Longdo]
クラドセラケ[, kuradoserake] (n) Cladoselache (genus of extinct shark) [Add to Longdo]
クレード[, kure-do] (n) clade [Add to Longdo]
外装[がいそう, gaisou] (n) exterior; packaging; cladding; armor (armour); arm [Add to Longdo]
掛け;懸け;掛;懸[がけ, gake] (suf,adj-no) (1) (after an article of clothing) -clad; (2) (uk) (after a -masu stem) in the midst of; (3) (after a number in the ichi, ni counting system) tenths; (4) (after a number in the hitotsu, futatsu counting system) times (i.e. multiplied by); (5) (after a number of people) able-to-seat (of a chair, etc.) [Add to Longdo]
姉様人形[あねさまにんぎょう, anesamaningyou] (n) paper doll modeled after a kimono-clad woman (modelled) [Add to Longdo]
枝角類[しかくるい, shikakurui] (n) cladocerans [Add to Longdo]
女体盛り[にょたいもり, nyotaimori] (n) practice of eating sushi or sashimi off an unclad woman's body [Add to Longdo]
森の都[もりのみやこ, morinomiyako] (n) tree-clad town [Add to Longdo]
水雲;藻付;海蘊;海雲[もずく;モズク, mozuku ; mozuku] (n) (uk) mozuku (Cladosiphon okamuranus and Sphaerotrichia divaricata, types of edible seaweed) [Add to Longdo]
着膨れる;着ぶくれる;着脹れる[きぶくれる, kibukureru] (v1,vi) to be thickly clad [Add to Longdo]
鉄船[てっせん, tessen] (n) steel ship; ironclad [Add to Longdo]
鉄則[てっそく, tessoku] (n) ironclad regulation; inviolable rule [Add to Longdo]
纏う[まとう, matou] (v5u) to put on; to wear; to be clad in [Add to Longdo]
分岐学[ぶんきがく, bunkigaku] (n) cladistics [Add to Longdo]
分岐進化[ぶんきしんか, bunkishinka] (n,vs) (See 向上進化) cladogenesis [Add to Longdo]
葉状茎[ようじょうけい, youjoukei] (n) cladophyll; cladode; phylloclade [Add to Longdo]
毬藻[まりも;マリモ, marimo ; marimo] (n) (uk) marimo (variety of algae, Cladophora aegagropila); round green alga; Cladophora ball; lake ball; moss ball [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méng, ㄇㄥˊ, ] ancient warship; see 艨艟, ancient leatherclad warship, #85,980 [Add to Longdo]
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] see 艨艟, ancient leatherclad warship, #86,613 [Add to Longdo]
铁甲舰[tiě jiǎ jiàn, ㄊㄧㄝˇ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] ironclad; an armor-plated battleship, #119,004 [Add to Longdo]
艨艟[méng chōng, ㄇㄥˊ ㄔㄨㄥ, ] ancient leatherclad warship, #131,127 [Add to Longdo]
包层[bāo céng, ㄅㄠ ㄘㄥˊ, / ] cladding; covering (on a fiber) [Add to Longdo]
艨冲[méng chōng, ㄇㄥˊ ㄔㄨㄥ, ] ancient leatherclad warship; same as 艨艟 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラッド[くらっど, kuraddo] clad, cladding (of a fiber) [Add to Longdo]
クラッド径[クラッドけい, kuraddo kei] clad(ding) diameter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top