ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cipitation

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cipitation-, *cipitation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precipitation(พรีซิพ'พิเท'เชิน) n. การเร่งให้เกิดขึ้น,การตกตะกอน,การถลำเข้าสู่,การพุ่ง,การถลำ,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความหุนหันพลันแล่น,ตะกอน,ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,น้ำค้าง) ,ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
precipitation(n) การเร่งรัด,การถลำ,การผลัก,การหนุน,การยุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตก[n.] (kān tok) EN: precipitation ; drop   FR: précipitation [f] ; chute [f]
น้ำฝน[X] (nām fon) EN: rainwater   FR: eau de pluie [f] ; précipitations [fpl] ; eau pluviale [f]
ปริมาณน้ำฝน[n. exp.] (parimān nām fon) EN: rainfall   FR: pluviosité [f] ; quantité des précipitations [m]
ตามควาย[adv.] (tām khwāi) EN: hastily ; hurriedly   FR: précipitamment ; avec précipitation ; en hâte

French-Thai: Longdo Dictionary
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.) , See also: S. hâter,

Japanese-English: EDICT Dictionary
降水[こうすい, kousui] (n) rainfall; precipitation; (P) [Add to Longdo]
降水確率[こうすいかくりつ, kousuikakuritsu] (n) chance of precipitation; chance of rain [Add to Longdo]
降水量[こうすいりょう, kousuiryou] (n) precipitation; (P) [Add to Longdo]
樹雨[きさめ, kisame] (n) precipitation resulting from thick fog condensing on leaves in a forest [Add to Longdo]
沈殿槽[ちんでんそう, chindensou] (n) precipitation tank; settling tank; sedimentation tank [Add to Longdo]
沈澱;沈殿[ちんでん, chinden] (n,vs) precipitation; deposition; settlement (e.g. of sediment) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top