ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chinese character

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chinese character-, *chinese character*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chinese charactersตัวอักษรจีน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hid my grievances in your Chinese character bookI hid my grievances in your Chinese character book The Great Jang-Geum (2003)
Why do you have the Chinese character for soupทำไมถึงมีตัวอักษรจีนคำว่า ซุป The Adhesive Duck Deficiency (2009)
To-sa-gu-peng* (*4 Chinese character based short version of hunting dog proverb)โท-ซา-กุ-เปง* (*อักษรจีน 4 ตัวซึ่งเป็น คำย่อของสุภาษิตเกี่ยวกับสุนัขล่าเนื้อ) The Fugitive: Plan B (2010)
If he writes all that great writing using difficult Chinese characters, how does he expect the ordinary folks and women to understand?ถ้าเขาเขียนได้ดีด้วยการใช้ตัวอักษรจีนที่ยากขนาดนั้น เขาจะไปคาดหวังให้ผู้คนธรรมดาและผู้หญิงเข้าใจได้อย่างไร Sungkyunkwan Scandal (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวหนังสือจีน[n. exp.] (tūanangseū Jīn ) EN: Chinese character   FR: caractère chinois [m]
ตัวหนังสือภาษาจีน [n. exp.] (tūanangseū phāsā Jīn ) EN: Chinese character   FR: caractère chinois [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汉字[Hàn zì, ㄏㄢˋ ㄗˋ, / ] Chinese character, kanji, #9,846 [Add to Longdo]
五笔字形[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] Chinese character input method for entering characters by numbered strokes; variant of 五筆字型|五笔字型 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリグラフィー[, karigurafi-] (n) (esp. calligraphy not based on Chinese characters) (See 書道) calligraphy [Add to Longdo]
韻尾[いんび, inbi] (n) yunwei (secondary vowel or consonant following the primary vowel of a Chinese character) [Add to Longdo]
永字八法[えいじはっぽう, eijihappou] (n) the eight basic brush strokes in writing Chinese characters [Add to Longdo]
仮名草子[かなぞうし, kanazoushi] (n) story book written in kana (or in kana mixed with Chinese characters) in the early Edo period (primarily for the enlightenment and entertainment of women and children) [Add to Longdo]
華字[かじ, kaji] (n) Chinese character [Add to Longdo]
漢越音[かんえつおん, kan'etsuon] (n) Vietnamese reading (of Chinese characters) [Add to Longdo]
漢音[かんおん, kan'on] (n) Han reading of Chinese characters [Add to Longdo]
漢字[かんじ, kanji] (n) Chinese characters; kanji; (P) [Add to Longdo]
漢字制限論[かんじせいげんろん, kanjiseigenron] (n) the question of limiting the use of Chinese characters [Add to Longdo]
漢字文化圏[かんじぶんかけん, kanjibunkaken] (n) countries which use Chinese characters [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
統合漢字[とうごうかんじ, tougoukanji] unified Chinese character [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top