ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

check up on

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -check up on-, *check up on*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, when I went round to check up on your story.ตอนที่ผมไปสืบหาเรื่องของคุณอยู่ In the Mouth of Madness (1994)
I'm not here to check up on him.-ไม่ มันเป็นการส่วนตัว Rock Star (2001)
To check up on her.ดูว่าเธอสบายดี The Usual Suspects (2006)
They're here to check up on you.พวกเขามาที่นี่เพื่อตรจสอบคุณ Awake (2007)
Well, we're just calling to check up on our adult programming subscribers.เอ่อ, พวกเราถูกเรียมาเพื่อตรวสอบ เกี่ยวการตอบรับเป็นสมาชิกของรายการผู้ใหญ่ Disturbia (2007)
I thought I'd swing by and, you know, check up on Jill;ผมมาเดินเล่น แล้วก็.. Chuck Versus the Ex (2008)
Are you trying to check up on us now?คุณพยายามที่จะมาตรวจสอบพวกเรางั๊นหรอ? Beethoven Virus (2008)
AND THERE'S A GOOD CHANCE HE'S GONNA CHECK UP ON YOU.เค้าเป็นกังวลเกี่ยวกับพ่อของหนู แต่เค้าไม่สามารถที่จะติดต่อพ่อของหนูได้ Soul Mates (2009)
I thought I'd check up on you and see how the camping was going.ผมคึดว่าแวะมาดูพ่อหน่อยครับ\และดูว่าแคมป์ไปถึงไหน. Pilot (2009)
I came by to check up on him.ผมเลยเข้ามาดูเขา Justice (2009)
And when dad dies, there's no one left to check up on him.และเมื่อพ่อตายไป ไม่มีใครรู้ว่ามีเขาอยู่ The Eyes Have It (2009)
You don't usually check up on me like this.ปกตินายไม่มาถามฉันแบบนี้ Chuck Versus First Class (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
check up onCheck up on the accuracy of this article.

Japanese-English: EDICT Dictionary
洗い立てる[あらいたてる, araitateru] (v1, vt) (1) to examine closely; to check up on; to ferret out; (2) to wash carefully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 check up on
   v 1: examine so as to determine accuracy, quality, or condition;
      "check the brakes"; "Check out the engine" [syn: {check},
      {check up on}, {look into}, {check out}, {suss out}, {check
      over}, {go over}, {check into}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top