หรือคุณหมายถึง catalog% catalogü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catalog* catalogue

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catalog* catalogue-, *catalog* catalogue*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
catalog; catalogue๑. สารบัญแฟ้ม๒. เข้าสารบัญแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
catalog; catalogue๑. สารบัญแฟ้ม๒. เข้าสารบัญแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Katalog {m} | Kataloge {pl} | gedruckter Katalogcatalogue; catalog [Am.] | catalogues; catalogs [Am.] | printed catalogue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カタログショッピング[, katarogushoppingu] (n) catalog shopping; catalogue shopping [Add to Longdo]
カタログ販売[カタログはんばい, katarogu hanbai] (n) catalog retailing; catalogue retailing [Add to Longdo]
一覧[いちらん, ichiran] (n,vs) (1) at a glance; (a) look; (a) glance; (a) summary; (2) (school) catalog; catalogue; (P) [Add to Longdo]
型録(ateji)[カタログ(P);かたろぐ, katarogu (P); katarogu] (n,vs) (uk) catalog; catalogue; (P) [Add to Longdo]
恒星表[こうせいひょう, kouseihyou] (n) (obsc) (See 星表) star catalog; star catalogue [Add to Longdo]
出版目録[しゅっぱんもくろく, shuppanmokuroku] (n) catalog of publications; catalogue of publications [Add to Longdo]
商品目録[しょうひんもくろく, shouhinmokuroku] (n) inventory; catalog; catalogue [Add to Longdo]
図書目録[としょもくろく, toshomokuroku] (n,adj-no) book catalogue; book catalog; card catalogue; card catalog [Add to Longdo]
星表[せいひょう, seihyou] (n) star catalog; star catalogue [Add to Longdo]
品書き[しながき, shinagaki] (n) catalog; catalogue; inventory; menu [Add to Longdo]
分類目録[ぶんるいもくろく, bunruimokuroku] (n) classified catalog; classified catalogue [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カタログ[かたろぐ, katarogu] catalog (vs), catalogue [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top