หรือคุณหมายถึง carcaß% tire carcaß% tire casing% tyre carcaß% tyre casing?
Search result for

carcass* tire [...] * tyre casing

(1 entries)
(1.9735 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carcass* tire [...] * tyre casing-, *carcass* tire [...] * tyre casing*, carcass* tire carcass* tire casing* tyre carcass* tyre cas
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carcass; tire carcass; tire casing; tyre carcass; tyre casingโครงยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

carcass ( K AA1 R K AH0 S); tire ( T AY1 ER0) carcass ( K AA1 R K AH0 S); tire ( T AY1 ER0) casing ( K EY1 S IH0 NG); tyre ( T AY1 R) carcass ( K AA1 R K AH0 S); tyre ( T AY1 R) casing ( K EY1 S IH0 NG)

 


  

 
carcass
 • โครง (เช่น โครงเรือ)[Lex2]
 • ร่างกายมนุษย์[Lex2]
 • สิ่งที่ไร้ค่า[Lex2]
 • ร่างใหญ่: รูปร่างโต [Lex2]
 • (คาร์\'เคิส,คาร์\'เคส) n. ซากศพ,ซากสัตว์,ร่างกายคน,โครงสร้าง -Conf. skeleton [Hope]
 • (n) ซากศพ,โครง [Nontri]
 • /K AA1 R K AH0 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
tire
 • ยางรถยนต์: ยางนอก [Lex2]
 • เหนื่อย: หมดแรง [Lex2]
 • ทำให้เหนื่อย: ทำให้หมดแรง [Lex2]
 • เบื่อ: หมดความสนใจ [Lex2]
 • ทำให้เบื่อ: ทำให้หมดความสนใจ [Lex2]
 • (ไท\'เออะ) vt.,vi. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,เพลีย,หน่าย,เบื่อหน่าย,หน่ายแหนง,ใส่ยาง,ตกแต่ง,ประดับ,แต่งตัว,แต่งศรีษะ n. ความเหน็ดเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ยางรถ,ยางนอก,แผ่นยางหรือเหล็กรอบล้อเพื่อกันสึก,สื้อผ้าอาภรณ์,สิ่งประดับ,เครื่องประดับศรีษ [Hope]
 • (n) ยางรถ,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,สิ่งประดับ,เสื้อผ้า [Nontri]
 • (vt) เหนื่อย,เพลีย,เบื่อหน่าย,ใส่ยางรถ,ใส่เหล็ก,ประดับ [Nontri]
 • /T AY1 ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
casing
 • กรอบภายนอก[Lex2]
 • (เค\'ซิง) n. หีบ,กล่อง,สิ่งหุ้มห่อ,วัตถุสำหรับหุ้มห่อ,โครง,ท่อ,ท่อเหล็ก,ไส้วัวควายที่ใช้ทำไส้กรอก ###S. wrapper,cover [Hope]
 • (n) วงกบประตู,กรอบ,โครง,ท่อ,หีบ [Nontri]
 • /K EY1 S IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [case]
 • คดี: ข้อคดี, คดีความ [Lex2]
 • คนที่ไม่ปกติ[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่เป็นกรณีศึกษา[Lex2]
 • ปัญหา[Lex2]
 • เรื่องราว[Lex2]
 • เหตุการณ์: สถานการณ์ [Lex2]
 • เหตุผลสนับสนุน: ข้อสนับสนุน [Lex2]
 • กรอบ[Lex2]
 • กล่องเล็กๆ[Lex2]
 • จำนวนคู่หนึ่ง[Lex2]
 • ตรวจสอบ[Lex2]
 • ปลอกหมอน[Lex2]
 • ปูพื้น[Lex2]
 • ใส่กล่อง[Lex2]
 • (เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู - [Hope]
 • (n) กรณี,คดี,เรื่อง,ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,คนไข้,หีบของ,กล่อง,ซอง [Nontri]
 • /K EY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
tyre
 • ยางรถ[Lex2]
 • (ไท\'เออะ) n. ยางล้อรถ,วงล้อรถ,นมที่แข็งตัว [Hope]
 • (n) ยางล้อรถ [Nontri]
 • /T AY1 R/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Parnass, Caritas, circa, Circus Tier, Tiere, Tore, Türe, Ire, Lire, Triest Parnass, Caritas, circa, Circus Tier, Tiere, Tore, Türe, Ire, Lire, Triest Casino, sing, Camping, Casinos, Leasing, Kasino, Rating, absingen, singen, besingen Türe, Tore, Type Parnass, Caritas, circa, Circus Türe, Tore, Type Casino, sing, Camping, Casinos, Leasing, Kasino, Rating, absingen, singen, besingen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
carcasse, carcans, carcasses, carcan * carcasse, carcans, carcasses, carcan * casino, camping, casinos, cassine, campings, cassines, dancing tire, tiré, lyre, tare, taré, type, typé carcasse, carcans, carcasses, carcan tire, tiré, lyre, tare, taré, type, typé casino, camping, casinos, cassine, campings, cassines, dancing

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top