ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bravo

B R AA1 V OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bravo-, *bravo*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bravo(int) ไชโย, Syn. great, well done

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bravo(บรา'โว) interj. , n., v. (การ) ทำได้ดี!เก่งจริง!, ดี!, มือสังหารรับจ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
bravo(int) ไชโย
bravo(int) ไชโย, เยี่ยม, ดีมาก, วิเศษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bravo Company, this is Tango 7. Do you copy?บราโว่คอมพานี นี่หน่วยคอนดอร์ที่7ทราบแล้วเปลี่ยน Rushmore (1998)
- Bravo il mio amico! - Way to go, buddy!ไชโย วิธีที่จะไปเพื่อน! Cars (2006)
Bravo standing by for transmission.บราโว่ รอสัญญาณ Mission: Impossible III (2006)
This is Team Leader to Bravo One. We are green to go.ลงมือ X-Men: The Last Stand (2006)
All teams, reposition for entry through the east and north gates-- plan Bravo, repeat, plan Bravo through the east and north gates.กับเหนือ แผนบี ย้ำแผนบี เข้าประตูตอ.กับเหนือ ไปได้ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Proceed to bravo coordinates. The ship will be waiting there.ขับไปพวกเรา เรือจะรออยู่ที่นั่น Chuck Versus the Helicopter (2007)
Bravo 128 take the call.บราโว 128 รายงานตัวด้วย [ Rec ] (2007)
Roll in strike package Bravo on unknown target.โจมตีด้วยแพคเกจบราโว่ ต่อเป้าหมายไม่ทราบชนิด Transformers (2007)
Alpha and bravo they will hold and contain here... on Johnson's call.อัลฟา บราโว ทำได้แน่ รอจอ์นสันโทรมา เข้าใจนะ Next (2007)
Look, Bravo called again about that TV spot.นี่ บราโว่โทร.มาเรื่องสปอตทีวีอีกแล้ว The Brave One (2007)
If you could please come to the apartment- the address is 40 abel bravo in obarrio, unit 4.รบกวนคุณมาที่อพาร์ทเมนต์ทีครับ เลขที่ 40 อาเบล บราโว่ ใน โอบาริโอ ห้องเบอร์ 4 Bang and Burn (2007)
Great, darling, bravo to you all.เยี่ยมมาก เด็กๆ น่าทึ่งจริงๆ Dogtooth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไชโย[chaiyō] (x) EN: hurrah ; hurray ; bravo  FR: hourra ! ; bravo !
ชโย[chayō] (interj) EN: hurrah  FR: hourra ! ; bravo !
วีรกรรม[wīrakam] (n) EN: bravery ; boldness ; intrepidity  FR: bravoure [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRAVO B R AA1 V OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bravo (n) brˌaːvˈou (b r aa2 v ou1)
bravos (n) brˌaːvˈouz (b r aa2 v ou1 z)
bravoes (n) brˌaːvˈouz (b r aa2 v ou1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bravo { n }bravos [Add to Longdo]
Bravour { f }bravura [Add to Longdo]
Bravourstück { n }bravura piece; bravura passage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見事;お美事[おみごと, omigoto] (int) (See 見事・1, 見事・2) well done!; bravo [Add to Longdo]
ブラボー[burabo-] (int) bravo (ita [Add to Longdo]
善哉[ぜんざい, zenzai] (int) (1) Well done!; Bravo!; (n) (2) red bean soup made with Azuki beans; zenzai [Add to Longdo]
善哉善哉[ぜんざいぜんざい, zenzaizenzai] (exp) Well done!; Great!; Bravo! [Add to Longdo]
天晴れ;天晴;遖[あっぱれ, appare] (adj-na, n) (1) (uk) splendid; praiseworthy; admirable; brilliant; (int) (2) (uk) well done!; bravo! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bravo \Bra"vo\, n.; pl. {Bravoes}. [I. See {Brave}, a.]
   A daring villain; a bandit; one who sets law at defiance; a
   professional assassin or murderer.
   [1913 Webster]
 
      Safe from detection, seize the unwary prey.
      And stab, like bravoes, all who come this way.
                          --Churchill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bravo \Bra"vo\, interj. [It. See {Brave}.]
   Well done! excellent! an exclamation expressive of applause.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bravo
   n 1: a murderer (especially one who kills a prominent political
      figure) who kills by a surprise attack and often is hired
      to do the deed; "his assassins were hunted down like
      animals"; "assassinators of kings and emperors" [syn:
      {assassin}, {assassinator}, {bravo}]
   2: a cry of approval as from an audience at the end of great
     performance
   v 1: applaud with shouts of `bravo' or `brava'

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 bravo
  brave; gallant

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Bravo /braːvoː/ 
  bravos

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 bravo
  brave; courageous; valiant(kuraĝa)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top