ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

book off

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -book off-, *book off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
book off[PHRV] ประท้วงไม่ทำงาน, See also: ประกาศไม่เข้าทำงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I tried to help the boys out once by knocking a book off the table and blacked out for two weeks.ฉันเคยพยายามจะช่วย พวกเด็กๆครั้งนึง โดยการปัดหนังสือ ออกจากโต๊ะ แล้วก็ต้อง สลบไปสองอาทิตย์ Of Grave Importance (2012)
Once we find the right magazine,and everyone starts talking, then the book offers will come in.เมื่อพวกเราหาแมคกาซีนที่ถูกต้อง และทุกคนเริ่มพูดถึง จากนั้น การเสนอจากหนังสือก็จะเริ่มเข้ามา High Infidelity (2012)
I accidentally picked up your pop's black book off the bar today.ฉันบังเอิญหยิบสมุดสีดำของพ่อนาย ออกไปข้างนอกวันนี้ด้วย Revelations (2012)
I thought you took that book off your father's dead body.ผมนึกว่าคุณเอาสมุดนั่นมาจากศพของพ่อคุณเสียอีก Trust But Verify (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
book offI just have to drop this book off.
book offPlease take your book off this table.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top