ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

become estranged

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -become estranged-, *become estranged*, become estrang, become estrange
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหินห่าง[V] become estranged, See also: become distant, Syn. ห่างเหิน, ห่าง, Ant. สนิทสนม, Example: สังคมสมัยใหม่ที่เน้นคุณค่าปัจเจกนิยมแยกสังคมออกเป็นส่วนๆ จนทำให้คนในสังคมเหินห่างจากกัน, Thai definition: ไม่สนิทสนมดังเก่า, ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่หรือติดต่อกันเหมือนเดิม
ห่างเหิน[V] become estranged, See also: be alienated, keep somebody at a distance, Syn. ห่าง, เรื้อ, Example: หลายปีที่ห่างเหินกัน ทำให้ต่างคนต่างเหมือนคนแปลกหน้า, Thai definition: ไม่สนิทสนมดังเก่า, ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ หรือติดต่อกันเหมือนเดิม
ออกหาก[V] become estranged, Syn. ตีตนจาก, Example: ลาวเอาใจออกหากไปเข้าด้วยพม่า ทำให้ไทยต้องกำราบให้เมืองลาวเกรงกลัว, Thai definition: ห่างเหินไปไม่ร่วมมือร่วมใจเหมือนเดิม, ปลีกตัวออกไป
ห่างเห[V] become estranged, See also: separate, be alienated, keep someone at a distance, Syn. จากกัน, แยกกัน, ห่างเหิน, Example: เธอกับเพื่อนต้องห่างเหกันไปโดยปริยายเพราะความไม่เข้าใจกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance   FR: se distancier ; aliéner
หมาง[v.] (māng) EN: be at odds with ; be on bad terms ; become estranged   FR: être en désaccord ; être en mauvais termes
มึน[v.] (meun) EN: become estranged ; be distant ; be standoffish ; be on bad terms   
ตัดไมตรี[v. exp.] (tat maitrī) EN: break off a friendship ; sever friendly relations ; become estranged   FR: se brouiller

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top