ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

because they

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -because they-, *because they*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When they don't ask questions, it's because they know the answers already.เมื่อพวกเขาไม่ถามคำถาม ก็เพราะพวกเขารู้คำตอบอยู่แล้ว 12 Angry Men (1957)
Ever see a woman who didn't want to wear them because they spoil her looks?Ever see a woman who didn't want to wear them because they spoil her looks? 12 Angry Men (1957)
At daylight, when bettors were asking him to call it a draw... ... because they had to go to work on the docks... ... the old man unleashed his greatest effort.สุดท้ายในเวลากลางวันเมื่อเล่น ถูกขอให้เขาเรียกมันว่ารู้แพ้รู้ ชนะ เพราะพวกเขาต้องไปทำงานใน ท่าเรือ The Old Man and the Sea (1958)
Gorillas are cruel because they're stupid.กอริลล่าเหี้ยมโหดเพราะพวกมันโง่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
That's because they've started making big money.นั่นเป็นเพราะพวกเขาได้เริ่มต้นทำเงินขนาดใหญ่ The Godfather (1972)
They read the message, and perhaps they learned something because they finally recalled their ships and their planes.พวกเขาอ่านข้อความและบางที พวกเขา ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพราะ พวกเขาในที่สุด จำได้ว่าเรือและเครื่องบินของ พวกเขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Aristocrats detest biting for blood on that night... because they believe this moon causes the flow of impure blood.พวกรัตติกาลชั้นสูง จะละการดูดเลือด ในคืนนั้น เพราะเชื่อว่า จันทราสีเลือดจะมอบ เหยื่อที่บริสุทธิ์มาให้ Vampire Hunter D (1985)
You can't make the mistake of letting them know that you're squeamish about things because they smell it on you.คุณทำให้พวกเขา... ...รู้ว่าคุณขี้แยไม่ได้ พวกเขาจะรู้ทันที Punchline (1988)
Whoever they chose, they chose because they chose.เขาเลือกคนที่เลือกเพราะ... Punchline (1988)
The shopkeepers in town would stock blue hats ... because they knew if Doc walked by, he'd buy one.พวกร้านขายเสื้อผ้าในเมือง จะสั่งหมวกสีฟ้ามาเก็บไว้ เพราะพวกเขารู้ว่า ถ้าหมอเดินผ่านมา... Field of Dreams (1989)
Because they're wrong, Helen.เพราะพวกนั้นคิดผิด เฮเลน Night of the Living Dead (1990)
Because they fall asleep in the getaway car, Karen.เพราะเขาเผลอหลับ ตอนขับรถ, คาเรน Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
because theyBecause they had not achieved complete success they gave more scope for the activity of my imagination.
because theyBecause they had no time to spare, they hurried back to town.
because theyDon't despise others because they are poor.
because theyDon't look down upon others because they are poor.
because theyDon't look down upon them just because they are poor.
because theyFor example, they do not have to go to a stadium to see the World Series or the Super Bowl because they can enjoy watching the games in their own living rooms.
because theyForks and chopsticks became popular because they could easily handle hot food.
because theyI climb mountains because they are there.
because theyI don't think that they are valuable just because they have a large crop, but I'm glad when they sprout in great numbers - even when they are poison mushrooms.
because theyIt's no use pleading because they'll never give in.
because theyLater, those from many other countries flocked to the United States because they were attracted by reports of great economic opportunities and religious and political freedom.
because theyOlder couples often appreciate cash more than gifts because they neither need nor have room for them.

Japanese-English: EDICT Dictionary
左褄[ひだりづま, hidariduma] (n) (1) left skirt of a kimono; (2) (See 芸妓) geisha (because they often walked holding the left hem of their kimono) [Add to Longdo]
秋茄子は嫁に食わすな[あきなすはよめにくわすな, akinasuhayomenikuwasuna] (exp) (id) don't feed autumn eggplant to your wife (because they're too delicious, because they'll give her the chills, or because their lack of seeds will reduce her fertility) [Add to Longdo]
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top