ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beantragen

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beantragen-, *beantragen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beantragen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beantragen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May I suggest you get an unlisted telephone number and keep a record of everyone you give it to?Ich schlage vor, sie beantragen erstmal eine Geheimnummer und schreiben sich jeden auf, der die Nummer hat. Midnight Lace (1960)
Now we respectfully demand, sir, that you take us back home.Sir, wir beantragen, dass Sie uns nach Hause bringen. Voyage to the Bottom of the Sea (1961)
Then you'll go down for the murder of Gilbert Varnove.Ich muss wegen Mordverdacht auf Varnove einen Haftbefehl gegen dich beantragenLe Doulos (1962)
Then I am not joking when I tell you that if you persist in this ridiculous notion of joining our profession your wisest course is to register at once for unemployment pay.Dann lassen Sie sich etwas gesagt sein: Wenn Sie Schauspielerin werden möchten, sollten Sie umgehend Arbeitslosengeld beantragenMurder Most Foul (1964)
Well, sir, if you'd like to arrange for my transfer out of here or shall I handle it?Nun, Sir, Sie können gern meine Versetzung beantragen... oder soll ich das tun? The Bedford Incident (1965)
I'll put in for a transfer.Ich werde Versetzung beantragenIn Harm's Way (1965)
Well, in view of his condition... you might try to petition the court for legal custody of the victim.In Anbetracht seines Zustands könnten Sie vor Gericht ein Aufsichtsrecht für ihn beantragenJohn Doe Munster (1965)
Furthermore, I am moving immediately to revoke the licence of one Chester Purkey, private investigator.Außerdem werde ich beantragen, dass einem gewissen Chester Purkey Privatdetektiv, die Lizenz entzogen wird. The Fortune Cookie (1966)
The lady is managing your pension and for that I need the job cardDie Dame will ihre Rente beantragen. Sie benötigt das Arbeitsbuch ihres verstorbenen Mannes. Death of a Bureaucrat (1966)
Here it is ... Roommate, who I have to do to request an exhumation?Kameradin, wo kann ich eine Exhumierung beantragenDeath of a Bureaucrat (1966)
I come to request an exhumation order.Ich will eine Exhumierung beantragenDeath of a Bureaucrat (1966)
If you're thinking of applying for an exhumation...Wenn Sie daran denken, eine Exhumierung zu beantragen... kann ich Ihnen jetzt schon sagen... The Plague of the Zombies (1966)
Apply for nothing.Was heißt 'beantragen'? The Plague of the Zombies (1966)
Jeannie, you're back.Ich werde getrennte Zellen beantragenAlways on Sunday (1966)
- Are you willing to take the risk? - What would be the use?Bei dem Verdacht, müssen Sie eine Untersuchung beantragenTriple Cross (1966)
We'd like to requisition some gloves.Wir beantragen Handschuhe. Everybody Loves a Snowman (1967)
Write him up for an Iron Cross.Beantragen Sie für ihn das Ritterkreuz. Everyone Has a Brother-in-Law (1967)
All visitors must apply for the visa letter.Alle Besucher müssen diesen Visabrief beantragenThe Reluctant Dragon (1967)
They know that anybody with a forged passport would rather make up one of these forms than apply for it.Sie wissen, jeder mit einem gefälschten Pass würde lieber so ein Formular nachmachen als es beantragenThe Reluctant Dragon (1967)
Captain Kirk, I direct your attention to the fact that you have a right to ask for substitute officers if you feel that any of these named harbour prejudiced attitudes to your case.Ich weise Sie darauf hin, dass Sie andere Offiziere beantragen können, wenn Sie meinen, dass jemand in Ihrem Fall befangen ist. Court Martial (1967)
I'm going to have to ask for two weeks at a rest camp.Ich muss zwei Wochen in einem Erholungscamp beantragenMonkey Business (1968)
If he drives any more of the prisoners out, he'll have to apply for a chauffeur's license.Wenn er das noch öfter macht, muss er eine Chauffeurslizenz beantragenWhat Time Does the Balloon Go Up? (1968)
If you want to see the comandante, make an official request.Wenn du den comandante sehen willst, musst du das offiziell beantragenTrial by Fury (1968)
WELL, SIR, I HAVE A SILLY WALK AND I'D LIKE TO OBTAIN A GOVERNMENT GRANT TO HELP ME DEVELOP IT.Nun ja, Sir, ich habe da einen albernen Gang... für den ich von der Regierung einen Zuschuss beantragen möchte. Dinsdale! (1970)
That's why we got to get Klink to request the transfer.Darum muss Klink die Versetzung selbst beantragenTo Russia Without Love (1971)
I shall ask for permission.Wir beantragen die Erlaubnis. The Party (1971)
Before turning in, shouldn't we file for a code name?Wollen wir vor der Pause noch einen Codenamen beantragenThe Andromeda Strain (1971)
As soon as the morgue opens we'll claim the body and make arrangements...Wenn die Leichenhalle aufmacht, fahren wir und beantragen die Herausgabe der Leiche. Avanti! (1972)
The DA's office tried a number of times to... hold him under provisional arrest but to no avail... he's a slippery customer, too clever.Der Polizeipräsident hat bereits zirka zehn Mal versucht eine Sicherheitsverwahrung für ihn beim Richter zu beantragenExecution Squad (1972)
Lord Okubo. I'll pass this case to the governmental court and examine it with the chamberlains.Kommissar Okubo, ich werde beim Gericht beantragen, die Angelegenheit im Beisein der Staatsräte eingehend zu überprüfen. Hanzo the Razor: The Snare (1973)
- I'd like a divorce.- Wir sollten sie beantragenScenes from a Marriage (1973)
We may ask for an autopsy.Wir beantragen vielleicht eine Obduktion. A Trout in the Milk (1973)
Ready, Your Honor, but first we'd like to move to suppress evidence under section 1538.5 of the Penal Code of the State of California.- Ja. Aber wir beantragen, Beweise zu streichen. Nach § 1538 Absatz 5, Strafgesetzbuch von Kalifornien. The Albatross (1973)
Mr Bruce, my suggestion is that you now make a request for a continuance, for the purpose of retaining new counsel.Ich schlage vor, dass Sie eine Vertagung beantragen und sich einen neuen Anwalt suchen. Lenny (1974)
Yes, but under our judicial system Mr Larkin has the right to apply for bail.Ja, aber bei uns kann Mr. Larkin Freilassung gegen Kaution beantragenBrannigan (1975)
No, there's no phone. It takes so long to get the phone installed in France so imagine what it's like there!Du weißt doch, wie lang das dauert, in Frankreich eins zu beantragenPas de problème! (1975)
Fill in this form then you'll be able to get the pink form.Damit müssen Sie das rosa Formular beantragenThe Twelve Tasks of Asterix (1976)
Well, if he does, as Vice President of the Historical Society, I will move that we vote the man out of office.Und wenn er es tut, werde ich als Vize-Vorsitzende der Historical Society beantragen, dass wir den Mann abwählen. The House (1976)
But you have to request a loan.Sie müssen einen Kredit beantragen. Er wird vorrangig behandelt. Le coup de sirocco (1979)
We should request a postponement. That would put us into January.Das Beste für uns wäre, wenn wir eine Vertagung beantragen auf Januar. ...and justice for all. (1979)
Can you tell the court why you are asking for custody?Würden Sie dem Gericht sagen, warum Sie das Sorgerecht beantragenKramer vs. Kramer (1979)
Mr Chekov, log Mr Spock's Starfleet commission reactivated.Mr Chekov, beantragen Sie Mr Spocks Reaktivierung. Star Trek: The Motion Picture (1979)
He kept telling me he was going to get a new trial, but he never did.Er wollte eine neue Verhandlung beantragen, doch das ist nie geschehen. The Outrage: Part 1 (1980)
Michael, wouldn't it be more advantageous to go to the local D.A. and arrange for extradition?Würden wir nicht besser beim örtlichen Staatsanwalt eine Überstellung beantragenThe Final Verdict (1982)
I'm ordering the release of all prisoners within the next 24 hours.Ich werde die Freilassung aller Gefangenen beantragenGandhi (1982)
I'm gonna ask for a mistrial. I'll request that you disqualify yourself from this case.Ich werde einen neuen Prozess sowie ihre Absetzung beantragenThe Verdict (1982)
Lombard's probably back out there on his yacht.Sie werden eine schwere Strafe beantragenOne Eyed Jack (1984)
"We, the tenants of 80010th Street... hereby petition for the eviction of one Laura Holt"-"Wir, die Mieter der 10th Street 800, beantragen den Rauswurf von Laura Holt." Lofty Steele (1984)
"We, the undersigned tenants of 80010th Street... Los Angeles, California, hereby petition for the eviction of one Laura Holt. ""Wir, die Mieter der 10th Street 800 in Los Angeles, Kalifornien, beantragen den Rauswurf von Laura Holt." Lofty Steele (1984)
Laura, now that the neighbors think so highly of you... do you think we could petition for an elevator in this building?Laura, bei Ihrem jetzigen Ansehen könnten wir einen Aufzug beantragenLofty Steele (1984)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beurlaubung {f} | eine halbjährliche Beurlaubung beantragenleave of absence | to apply for half year's leave of absence [Add to Longdo]
beantragen (bei jdm.) | beantragtto apply for (to sb.) | applies for [Add to Longdo]
beantragen (im Parlament)to move for [Add to Longdo]
vorschlagen (zu); beantragento propose (for) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  beantragen /bəantraːgən/
   to propose (for)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top