Search result for

be worrie

(43 entries)
(0.0348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be worrie-, *be worrie*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm the one who should be worried.นี่ฉันน่ารังเกียจแล้วเหรอนี่. Day of the Dead (2008)
He should be worried.เขาควรจะเป็นห่วง 24: Redemption (2008)
We should all be worried.เราควรจะเป็นห่วงกันทั้งหมดแหละ 24: Redemption (2008)
It is those people who are spoiling our beloved Botswana who need to be worried.คนพวกนั้น เป็นคนที่ทำลายบอตสวานาอันเป็นที่รักของพวกเรา ใครกันแน่ที่น่าเป็นห่วง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Risa must be worried.ลิซ่า อย่าห่วงไปเลย! Ponyo (2008)
I'm sorry I'm calling at such an hour, but I thought you might be worried.ขอโทษด้วยที่โทรมาตอนนี้ แต่ผมคิดว่าคุณอาจจะเป็นห่วงอยู่ Burn After Reading (2008)
I got something to be worried about here?ฉันมีเรื่องให้กังวลน่ะ เกี่ยวกับเนี่ยนะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Should I be worried?มีอะไรที่ฉันต้องกังวลไหม Under & Out (2008)
To be worried about you?ที่เขาเป็นห่วงคุณนะ รึ ? The Price (2008)
You should be worried. You gave me the wrong reap time.คุณควรจะกังวลนะ คุณบอกเวลาชั้นผิดหน่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
He's got to be worried sick about me.และตอนนี้เขาก็คงเป็นห่วงฉันมาก Lucifer Rising (2009)
It's what's going to happen that you should be worried about.มันเกิดเรื่องอาไรที่ทำให้เธอไม่สบายใจหรอ You've Got Yale! (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be worrieHe seems to be worried about something.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบกโลก[V] be anxious, See also: be worried, Syn. มีทุกข์, Example: สีหน้าของหล่อนดูมีกังวลเหมือนแบกโลกไว้ตลอดเวลา, Thai definition: มีแต่ความทุกข์กังวลอยู่ตลอดเวลา
หนักอกหนักใจ[V] be anxious, See also: be worried about, be concerned about, be troubled about, Syn. วิตก, ลำบากใจ, หนักอก, หนักใจ, กลุ้มใจ, กังวลใจ, Ant. เบาใจ, โล่งใจ, หายกังวล, โล่งอก, Example: เขาหนักอกหนักใจในปัญหาเรื่องหนี้สินอย่างมาก, Thai definition: กังวลว่าจะไม่เป็นไปดังต้องการ
งุ่นง่าน[V] be vexed, See also: be worried, be annoyed, be harassed, Syn. ร้อนรน, กระวนกระวาย, กระสับกระส่าย, Example: เขางุ่นง่านเหมือนใจลอยนอนลืมตาก่ายหน้าผากจนดึก, Thai definition: โกรธฮึดฮัด, กระวนกระวายผุดลุกผุดนั่ง, ง่าน
เป็นกังวล[V] be worried, See also: concern, be anxious, bother, worry, Syn. กังวล, เป็นทุกข์, Ant. เป็นสุข, Example: ฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างสูงเพราะนอกจากทำร้ายตัวเองแล้วยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อีก, Thai definition: เกิดความไม่สบายใจต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างยิ่ง
เป็นทุกข์เป็นร้อน[V] be worried, See also: concern, be anxious, bother, worry, Syn. เป็นทุกข์, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, , Ant. เป็นสุข, Example: คุณย่านั่งกินสบายๆ ท่าทางไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรกับเหตุการณ์ทั้งในบ้านและนอกบ้าน, Thai definition: ไม่สบายใจอย่างยิ่ง
เป็นทุกข์[V] be worried, See also: concern, be anxious, bother, worry, Syn. เป็นทุกข์เป็นร้อน, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, กลัดกลุ้ม, Ant. เป็นสุข, Example: ฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างสูงเพราะนอกจากทำร้ายตัวเองแล้วยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อีก, Thai definition: ไม่สบายใจอย่างยิ่ง
อาสูร[V] be worried, Syn. กังวล, Notes: (เขมร)
อะร้าอร่าม[V] be worried, See also: be anxious, Thai definition: ห่วงหน้าห่วงหลัง, งกเงิ่นด้วยความห่วงใย
กลัดกลุ้ม[V] be worried, See also: feel depressed, Syn. กลุ้ม, กลุ้มใจ, Example: เขากลัดกลุ้มกับปัญหาชีวิตมากจนเป็นโรคประสาท, Thai definition: ขัดข้องกลุ้มอยู่ในอก
น่าเป็นห่วง[V] be worried, See also: be showing anxiety, be anxious, be concerned, be fearful, Syn. น่าวิตก, น่ากังวล, น่าห่วง, Ant. ไร้ห่วง, ไร้กังวล, Example: อาการป่วยของคนไข้น่าเป็นห่วงมาก ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิด, Thai definition: น่ากลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกโลก[v. exp.] (baēk lōk) EN: be anxious ; be worried   FR: être anxieux
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented   FR: avoir des ennuis
ห่วงหน้าพะวงหลัง[v. exp.] (huang nā phawong lang) EN: be worried   
แคร์[v.] (khaē) EN: care ; be concerned ; be interested ; be worried   FR: se sentir concerné
กลัดกลุ้ม[v.] (klatklum) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle   FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
กลุ้ม[v.] (klum) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried   FR: être abattu ; être accablé
กลุ้มใจ[X] (klumjai) EN: be depressed ; be worried ; worry   FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāijai) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; feel uncomfortable (mentally)   FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être malheureux
งุ่นง่าน[v.] (ngūn-ngān) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed   FR: être sur les nerfs
นอย[v.] (nøi) EN: feel worried ; become tense ; be worried and tense   FR: se crisper ; être tendu

Japanese-English: EDICT Dictionary
蚊の食う程[かのくうほど, kanokuuhodo] (n) not be worried about anything [Add to Longdo]
気に掛かる;気にかかる[きにかかる, kinikakaru] (v5r,vi,exp) (See 気になる) to weigh on one's mind; to be worried about (something) [Add to Longdo]
気に病む[きにやむ, kiniyamu] (exp,v5m) to worry; to fret (over something); to be worried; to be anxious [Add to Longdo]
苦しむ[くるしむ, kurushimu] (v5m,vi) to suffer; to groan; to be worried; (P) [Add to Longdo]
困じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (1) (See 困ずる・こうずる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困ずる・こうずる・2) to become exhausted [Add to Longdo]
困ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vi) (1) (See 困じる・こうじる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困じる・こうじる・2) to become exhausted [Add to Longdo]
困る[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P) [Add to Longdo]
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P) [Add to Longdo]
思い乱れる[おもいみだれる, omoimidareru] (v1,vi) to be worried about [Add to Longdo]
心を痛める[こころをいためる, kokorowoitameru] (exp,v1) to be grieved at heart; to be troubled; to be worried; to trouble oneself (about something) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top