ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be in love

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be in love-, *be in love*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He must not be undeserving, as we thought. He must truly be in love with her, I think.เขาต้องไม่ใช่คนไร้คุณค่าเหมือนที่เราคิดแน่ ฉันคิดว่าเขาต้องตกหลุมรักหล่อนอย่างแท้จริงแน่ Episode #1.5 (1995)
You know what it's like to be in love with someone who's marrying someone else?ว่าการที่เรารักคนที่กำลังจะ... แต่งงานกับคนอื่นมันเป็นยังไง Bicentennial Man (1999)
- Aren't you a bit young to be in love?-เธอว่าเธอไม่เด็กไปหน่อยเหรอ? Love Actually (2003)
Few of us are secure enough to be in love without proper encouragement.พวกเราไม่กี่คนหรอกที่มั่นใจในตัวเอง หาความรักโดยไม่มีแรงกระตุ้น Pride & Prejudice (2005)
How can they all be in love with me? Exactly, how can they?พวกเขาตกหลุมรักฉันได้ยังไงนะเหรอ และที่ชัด ๆ เลย พวกเขาเป็นไงนะเหรอ Peaceful Warrior (2006)
And that means two people, supposed to be in love when one or the other deceives the other through their love.และสิ่งนั้นหมายถึง คน2คน \\สมมติว่ากำลังมีีความรัก เมื่อสิ่งหนึ่ง หรืออื่นๆ หลอกลวงทั้งหมด ผ่านความรักของเขาทั้งหลาย... Black Snake Moan (2006)
A top lawyer can still be in love with his wife.ทนายอันดับต้นๆ ก็ยังรักและยกย่องภรรยาของเขาได้นะ The Page Turner (2006)
You must really be in love with her.นายคงรักเธอมาก หรือ Death Note: The Last Name (2006)
To be in relationship isn't the only way to be in love.การอยู่ในความสัมพันธ์ เป็นวิธีเดียวในความรักไมใช่เหรอ Heavenly Forest (2006)
I could truly be in love.ผมขอโทษ แต่.. ผมคงติดตามคนอื่นไม่ได้นอกจากนายท่าน My Boss, My Hero (2006)
If you're in love once, you can be in love again.แล้ว ถ้าคุณเคยรักไปครั้งนึงแล้วคุณก็จะสามารถรักได้อีก Juno (2007)
She must be in love with a bearded man and..เธอคงรักคนมีหนวดเคราและ... Heyy Babyy (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be in loveShe is said to be in love with him.
be in loveShe seems to be in love with my brother.
be in loveThey seem to be in love with each other.
be in loveYou are too young to be in love.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลงรัก[V] fall in love, See also: be in love, be infatuated with, be enamoured with, be crazy over, Syn. ตกหลุมรัก, หลงใหล, หลงเสน่ห์, Example: เขาหลงรักเธออย่างไม่ลืมหูลืมตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over   FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de)

Japanese-English: EDICT Dictionary
惚れる[ほれる, horeru] (v1,vi) to fall in love; to be in love; to be charmed with; to lose one's heart to; (P) [Add to Longdo]
焦がれる[こがれる, kogareru] (v1) to yearn for; to be in love with [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top