ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be immense

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be immense-, *be immense*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be immense มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be immense*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well obviously, if Scofield were, to be able to pull off this plot of another breakout, the public embarassment will be immensed to the Bureau.มันเห็นได้ชัดเลยว่า สกอฟีลด์สามารถที่จะแหกคุกอีกครั้ง แล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่อีกครั้ง Prison Break: The Final Break (2009)
And the collateral... it'll be immense.และผลที่ตามมา... จะเหลือคณานับ Two Minutes to Midnight (2010)
of your witness... could be immensely valuable.แต่ความคิดเรื่องพยานของคุณ จะมีคุณค่ามากมาย Harvey Dent (2014)
I have immense respect for you, Hank.Ich habe immensen Respekt vor dir, Hank. Raw (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใหญ่[V] be big, See also: be large, be grand, be huge, be great, be enormous, be immense, be massive, be vast, Ant. เล็ก, กระจิริด, จิ๋ว, Example: บ้านใหม่ของเขาใหญ่มาก ใช้งบในการสร้างเกือบสิบล้าน, Thai definition: มีขนาดโต (ใช้ประกอบจำนวนหรือขนาด)
ว้าง[V] be spacious, See also: be empty, be vast, be immense, Syn. เปล่าว่าง, ว้างเวิ้ง, โล่ง
เวิ้งว้าง[V] be vast, See also: be wide, be open, be immense, be extensive, Example: แม่น้ำยามค่ำดูเวิ้งว้างทำให้ความคิดถึงชายผู้เป็นที่รักเพิ่มมากขึ้น, Thai definition: โล่งกว้างทำให้ว้าเหว่ใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวิ้งว้าง[v.] (woēngwāng) EN: be vast ; be wide ; be open ; be immense ; be extensive   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, ] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency, #35,129 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top