ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be found all over

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be found all over-, *be found all over*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be found all over มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be found all over*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our Taoist shrines can be found all over the world.แท่นบูชาของลัทธิเต๋าสามารถพบเห็นได้ทั่วไป. Return of the Condor Heroes (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be found all overSpirits are to be found all over the world. This school was built upon the site of a shrine and thus there is a particular tendency for them to gather.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลื่อนกลาด[V] be flooded, See also: be full of, be found all over, be overwhelmed, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, Example: ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณสถานีขนส่งเกลื่อนกลาดไปด้วยผู้คนที่มาจากทั่วทุกสารทิศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top