ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be annoy

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be annoy-, *be annoy*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That must be annoying.That must be annoying. 12 Angry Men (1957)
- Because A, he might be one of them and B, he might still be annoyed.-เพราะ ข้อแรกเขาอาจจะเป็นพวกนั้นไปแล้ว และข้อสองเขาอาจยังรำคาญอยู่ Shaun of the Dead (2004)
Oh, he'll be annoyed that he has to call his lawyer.โอ้ เขาคงเซ็งที่ต้องโทรหาทนายของเขา The Serena Also Rises (2008)
I say we keep showing up here until he lets us help him. We need to be annoying and persistent.ฉันว่าเราน่าจะมาที่นี่จนกว่าเขาจะให้เราช่วย เราจำเป็นต้องทำตัวน่ารำคาญแล้วก็ตื๊อเข้าไว้ Rose's Turn (2009)
Yeah, that can be annoying.ค่ะ นั่นคงน่ารำคาญ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
That must be annoying since you're the real nothing, right?โกรธละสิ เพราะเธอไร้รสนิยมยิ่งกว่าอีก ใช่ไหมหล่ะ Episode #1.3 (2010)
Yeah, that would be annoying.ใช่เลย น่ารำคาญมาก A New Hope (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดเคือง[V] be indignant, See also: be annoy, be angry, resent, infuriate, Syn. ขุ่นใจ, ขุ่นเคือง, เคืองขัด, Example: วิภาขัดเคืองเจ้านายเธอมากที่ไม่ให้สองขั้น, Thai definition: รู้สึกโกรธเพราะถูกขัดใจ
เคืองตา[V] be irritating to the eyes, See also: be annoying to the eyes, have a sore eye, Example: บางคนที่เริ่มใส่คอนแทคเลนส์แล้วจะเคืองตา
น่ารำคาญ[V] be annoying, See also: be irritating, be vexing, be bothersome, Syn. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าเบื่อหน่าย, Ant. น่าสนใจ, เร้าใจ, ตื่นเต้น, Example: เสียงนักร้องคนนี้น่ารำคาญมาก ฟังแล้วไม่สบายหูเลย
น่าหมั่นไส้[V] be irritating, See also: be annoying, be disturbing, Syn. น่าเบื่อ, น่าชังน้ำหน้า, Ant. น่ารัก, น่าสนใจ, น่าคบหา, Example: พฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้น่าหมั่นไส้จริงๆ, Thai definition: ไม่เป็นที่น่าพอใจ, ไม่ชอบใจ
โกรธขึ้ง[V] be angry, See also: be annoyed, flare up, flare out, rage, be offended, be furious, Syn. ขึ้งโกรธ, Example: เธออย่าโกรธขึ้งเขาเลย, Thai definition: โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก
โกรธเคือง[V] be angry, See also: be annoyed, be indignant, be offended, be irate, Syn. เคืองโกรธ, ขุ่นเคือง, Example: ท่านไม่เคยโกรธเคืองผู้ใดที่มีความเห็นขัดแย้งกับท่าน
โกรธแค้น[V] be angry, See also: be annoyed, be indignant, be offended, be irate, Syn. แค้นเคือง, โกรธเคือง, เกลียดชัง, Example: จำเลยทั้ง 2 โกรธแค้นที่โจทก์ไม่ยอมรับเงินสินบน 5 ล้านบาท, Thai definition: โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious   FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended   FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
โกรธแค้น[v.] (krōt khaēn) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate   
โกรธเคือง[v. exp.] (krōt kheūang) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate   
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious   
กวนบาทา[v. exp.] (kūan bāthā) EN: be disturbing ; be annoying   
โมโห[v.] (mōhō) EN: be angry ; lose one's temper ; be annoyed ; be in a fury   FR: être en colère ; se fâcher violemment ; s'emporter ; piquer une colère ; être furieux ; perdre son sang froid
เง้า[v.] (ngao) EN: be displeased ; be angry ; be annoyed ; be dissatisfied   FR: bouder ; faire la tête ; faire la moue

Japanese-English: EDICT Dictionary
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with) [Add to Longdo]
参る[まいる, mairu] (v5r) (1) (hum) to go; to come; to call; (2) to be defeated; to collapse; to die; (3) to be annoyed; to be nonplussed; (4) to be madly in love; (5) (See 墓参り) to visit (shrine, grave); (P) [Add to Longdo]
世話の焼ける[せわのやける, sewanoyakeru] (exp,v1) to be annoying; to be troublesome [Add to Longdo]
煎れる;炒れる;熬れる[いれる, ireru] (v1,vi) (1) to be roasted; to be parched; (2) (arch) to be irritated; to be annoyed [Add to Longdo]
当てられる[あてられる, aterareru] (v1) (1) to be affected by (e.g. heat); to suffer from; (2) to be embarrassed; to be annoyed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top