ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be to one's liking

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be to one's liking-, *be to one's liking*, be to one's lik
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be to one's liking มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be to one's liking*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดนใจ[V] be to one's taste, See also: catch/take one's fancy, please, be to one's liking, Syn. ถูกใจ, ต้องใจ, ถูกอกถูกใจ, Example: เพลงอกหักมักโดนใจวัยรุ่นทุกคน, Notes: (ปาก)
ถูกใจ[V] like, See also: be to one's liking, be pleased, be content, be satisfied, Syn. ต้องใจ, ชอบใจ, ถูกอกถูกใจ, Example: เราสามารถพิจารณาแบบบ้านนั้นได้ก่อนว่าถูกใจหรือไม่ โดยยังไม่ต้องลงมือสร้างจริงๆ, Thai definition: ตรงกับที่ใจชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดนใจ[v.] (dōnjai) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top