Search result for

basters

(63 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basters-, *basters*, baster
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา basters มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *basters*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alabaster[N] หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็นยิปซัมลื่นและขาวสะอาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
alabaster(n) เศวตศิลา,หินปูนชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alabasterหินอะลาบาสเตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alabasterอะลาบาสเตอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then they mixed their sperm together and used a turkey baster.แล้วพวกเขาก็ผสมสเปิร์มเข้าด้วยกัน Pilot (2009)
And i don't see you going the turkey baster route,แม่ไม่เห็นว่าหนูจะเป็นคนโง่นอกลู่นอกทาง The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
They say he rides an alabaster carriage with golden guardians to protect him.คุณโอเคนะ? คือฉันต้องข้ามไปอีกฝั่งนึง Rango (2011)
They say he rides in an alabaster carriage with golden guardians to protect him.ตำนานว่าท่านทรงรถศิลาขาว อารักขาด้วยเหล่าองครักษ์ Rango (2011)
The alabaster carriage.มาถึงแล้วสิ Rango (2011)
Did... did they do a-a turkey baster thing or something?พวก พวกเขาทำเด็กหลอดแก้ว หรืออะไรรึเปล่า? Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Your skin is like alabaster.ผิวของเธอเนียนขาวสะอาด The Isolation Permutation (2011)
They were later nicknamed "The Changlorious Basterds,"ต่อมาพวกนี้ถูกตั้งฉายาว่า "The Changlorious Basterds" Pillows and Blankets (2012)
like Inglourious Basterds, but with "Chang" instead of "In."อย่างหนัง Inglourious Basterds แต่แทนที่ "In" ด้วย "Chang" Pillows and Blankets (2012)
The Changlorious Basterds have turned the war into a chaotic sea of high-thread-count terror.กลายเป็นทะเลคลั่งของความหวาดกลัว Pillows and Blankets (2012)
My guest tonight has appeared in Inglourious Basterds, Shame, X-Men, Haywire, in fact, pretty well every film that has come out in the last six months.แขกรับเชิญคืนนี้ปรากฎตัวใน อินกลอเรียส บาสเติร์ด เชม เอ็กซ์-เมน เฮย์ไวร์ จริงๆแล้ว ค่อนข้างบ่อยในหนัง ที่ออกฉายในหกเดือนที่ผ่านมา Episode #18.4 (2012)
You first came to my attention, at least, in Inglourious Basterds, with your...หนังเรื่องแรกที่ทำให้เป็นที่รู้จัก ในเรื่องอินกลอเรียส บาสเติร์ด ซึ่งคุณ Episode #18.4 (2012)
Sometimes. I drove the Speed Triple to Berlin for Inglourious Basterds.มีบางครั้ง ผมขี่สปีด ทริปเปิล ไปเบอร์ลินสำหรับหนังอินกลอเรียส บาสเติร์ด Episode #18.4 (2012)
White as alabaster, a hundred feet long,สีขาวเป็นเศวตศิลา ร้อยฟุตยาว In the Heart of the Sea (2015)
I was a dead, alabaster badass.alabaster badass. Pilot (2015)
One side in alabaster, the opposing side in soapstone. What do you think?ด้านหนึ่งในเศวตศิลาด้านตรงข้ามในสบู่ สิ่งใดที่คุณคิดว่า? The Shawshank Redemption (1994)
And it ain't alabaster, either.และมันก็ไม่เศวตศิลาทั้ง The Shawshank Redemption (1994)
-somewhat akin to the turkey baster. -Just up here.ใครอุ้มท้องก็ไม่แปลกหรอกนะ ตรงนั้นค่ะ Imagine Me & You (2005)
To begin with, number one, a beautiful hand-carved alabaster bathing vessel.Zum Ersten: Eine wunderschöne Badewanne aus AlabasterHistory of the World: Part I (1981)
A beautiful woman with alabaster skin, and the eyes of a dove.Eine wunderschöne Frau mit Haut wie Alabaster und den Augen einer Taube. Ladyhawke (1985)
And an alabaster ashtray with simulated gold fittings.- Ja. Und ein Aschenbecher aus Alabaster mit imitierten Goldbeschlägen. Morons from Outer Space (1985)
Alabaster.AlabasterWise Guys (1986)
- Alabaster perfume box.Eine Parfumkiste aus AlabasterThe Adventure of the Egyptian Tomb (1993)
I want him for Lieutenant Masters. Then maybe I can live with all this. I can live with these compromises.Ich will ihn als Lieutenant Basters haben, dann kann ich mit allem anderen leben! Bullets Over Broadway (1994)
- Oh, pleased to meet you.Basters vorgestellt, Warner Purcell. Bullets Over Broadway (1994)
- Warner Purcell. Lieutenant Masters. - Charmed, charmed, charmed.- Warner Purcell, Lieutenant Basters. Bullets Over Broadway (1994)
If she succeeds in seducing the Lieutenant instead of being rejected a second time... - it could add some variation to the character.Wenn es ihr gelänge, Basters zu verführen anstatt zum 2. Mal abgewiesen zu werden, verliehe es der Figur mehr Facetten. Bullets Over Broadway (1994)
There's gotta be a time when the Lieutenant has it out with the doctor.Irgendwann ist 'ne Aussprache zwischen Basters und der Ärztin fällig. Bullets Over Broadway (1994)
One side in alabaster, one in soapstone.- Aus Alabaster und aus Speckstein. The Shawshank Redemption (1994)
And it ain't alabaster either.Auch kein AlabasterThe Shawshank Redemption (1994)
Yet I'll not shed her blood nor scar that whiter skin of hers than snow and smooth as monumental alabaster.Doch will ich ihr Blut nicht vergießen noch ihre Haut verschandeln, die weißer als Schnee und so glatt wie Alabaster ist. Othello (1995)
If she felt that way, she shouldn't dress like that flaunting her big alabaster buoys in everybody's faces.Wenn sie das findet, sollte sie sich anders anziehen... und ihre Alabasterbojen nicht jedem vor die Nase halten. The Dirty Joke (1997)
Look at that lovely alabaster skin.Sieh dir nur deine Alabasterhaut an. Bright Christmas (1997)
Your hands are surely the most alabaster hands I've ever seen.Solche Alabasterhände wie Ihre hab ich noch nie gesehen. Da kommt Tom. Dogville (2003)
Those alabaster hands of yours are hereby engaged to weed the wild gooseberry bushes.Die Alabasterhände sind eingestellt, um die wilden Stachelbeeren vom Unkraut zu befreien. Dogville (2003)
[Narrator] After a few of the wild little gooseberry bushes had given up the ghost in the care of Grace's as yet unpracticed alabaster hands, things began looking up with the weeding and the town.Nachdem einige der kleinen wilden Sträucher nach der Zuwendung der noch ungeübten Alabasterhände von Grace den Geist aufgegeben hatten, ging es langsam bergauf mit dem Jäten. Dogville (2003)
Slowly those alabaster hands turned into a pair of hands that could have belonged to anyone in any little rural community.Langsam verwandelten sich die Alabasterhände in ein Paar Hände, die jedem in jeder ländlichen kleinen Gemeinde hätten gehören können. Dogville (2003)
Those three freckles that show off you alabaster skin.Diese drei Sommersprossen, die deine Alabasterhaut zur Wirkung bringen. Ghost Story (2004)
She's the one with the alabaster skin and the perky breasts.Bitte. Sie hat doch die Alabasterhaut und die festen Brüste. But Not as Cute as Pushkin (2004)
Pure alabaster.Purer AlabasterThe Pink Panther (2006)
Chapter Two INGLOURIOUS BASTERDSINGLOURIOUS BASTERDS Inglourious Basterds (2009)
Needless to say, once the Basterds heard about him, he never got there.Natürlich ist er, als die Basterds von ihm erfuhren, dort nie angekommen. Inglourious Basterds (2009)
These are the Basterds.Das sind die Basterds. Inglourious Basterds (2009)
The Germans call them the Basterds.Die Deutschen nennen sie die "Basterds". Inglourious Basterds (2009)
The Basterds.Die Basterds? Inglourious Basterds (2009)
The Basterds will be waiting for you.Die Basterds erwarten Sie dort. Inglourious Basterds (2009)
It'll be you, her, and two German-born members of the Basterds.Sie begleiten sie mit zwei deutschstämmigen Basterds. Inglourious Basterds (2009)
They are the two German-born members of the Basterds.Das sind die beiden deutschstämmigen Mitglieder der Basterds. Inglourious Basterds (2009)
Now you sound like the Nazis from Inglourious Basterds.Jetzt klingst du wie die Nazis in IngloriousBasterds. The Trip (2010)
They say he rides an alabaster carriage with golden guardians to protect him.Er soll eine Alabaster-Kutsche mit goldenen Wächtern fahren. Rango (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่ปอก[X] (khai pøk) EN: alabaster ; milky white   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALABASTER    AE1 L AH0 B AE2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alabaster    (n) (a1 l @ b aa s t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alabaster {m}alabaster [Add to Longdo]
Alabasterkarton {m}alabaster cardboard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラバスター[, arabasuta-] (n) alabaster [Add to Longdo]
雪花石膏[せっかせっこう, sekkasekkou] (n) alabaster [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top