หรือคุณหมายถึง automatiqü?
Search result for

automatique

(9 entries)
(0.0304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -automatique-, *automatique*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated   FR: automatique ; automatisé
โดยอัตโนมัติ[adv.] (dōi attanōmat) EN: automatically   FR: automatiquement
เอทีเอ็ม[TM] (Ē.Thī.Ēm.) EN: ATM   FR: distributeur automatique de billets (DAB) [m]
กึ่งอัตโนมัติ[adj.] (keung-attanōmat) EN: semi-automatic   FR: semi-automatique
นาฬิกาไขลาน[n. exp.] (nālikā khailān) EN: self-winding watch   FR: montre mécanique [f] ; montre automatique [f]
ระบบอัตโนมัติ[n. exp.] (rabop attanōmat) EN: auto mode   FR: mode automatique [m]
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ[n. exp.] (rotyon kīa attanōmat) EN: automatic transmission car   FR: voiture automatique [f]
ตู้เอทีเอ็ม[n. exp.] (tū Ē.Thī.Ēm.) EN: ATM machine   FR: distributeur automatique de billets (DAB) [m] ; distributeur de billets de banque [m] ; automate bancaire [m]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  automatique [otomatik]
     automatic
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top