ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aufklären

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aufklären-, *aufklären*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufklärendilluminative [Add to Longdo]
aufklärendilluming [Add to Longdo]
aufklärendillumining [Add to Longdo]
aufklären | aufklärend | aufgeklärtto clear up | clearing up | cleared up [Add to Longdo]
aufklären | aufklärend | aufgeklärt | klärt auf | klärte aufto disabuse | disabusing | disabused | disabuses | disabused [Add to Longdo]
aufklären | aufklärend | aufgeklärt | klärt auf | klärte aufto undeceive | undeceiving | undeceived | undeceives | undeceived [Add to Longdo]
aufklären (über); erklären | aufklärend; erklärendto enlighten (on; about) | enlightening [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  aufklären /aufklɛːrən/
   to clear up; to disabuse; to undeceive

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top