ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aufhören

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aufhören-, *aufhören*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufhörento break off [Add to Longdo]
aufhörento leave {left; left} [Add to Longdo]
aufhören; enden; beenden | aufhörend; endend; beendend | aufgehört; geendet; beendet | hört auf; endetto cease | ceasing | ceased | ceases [Add to Longdo]
aufhörento stop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  aufhören /aufhøːrən/
   to break off; to cease; to stop; to leave {left, left}

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top