ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assay ton

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assay ton-, *assay ton*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assay tonสอบวิเคราะห์ต่อตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assay \As*say"\, n. [OF. asai, essai, trial, F. essa. See
   {Essay}, n.]
   1. Trial; attempt; essay. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I am withal persuaded that it may prove much more
       easy in the assay than it now seems at distance.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Examination and determination; test; as, an assay of bread
    or wine. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This can not be, by no assay of reason. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Trial by danger or by affliction; adventure; risk;
    hardship; state of being tried. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Through many hard assays which did betide.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. Tested purity or value. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       With gold and pearl of rich assay.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. (Metallurgy) The act or process of ascertaining the
    proportion of a particular metal in an ore or alloy;
    especially, the determination of the proportion of gold or
    silver in bullion or coin.
    [1913 Webster]
 
   6. The alloy or metal to be assayed. --Ure.
    [1913 Webster]
 
   Usage: {Assay} and {essay} are radically the same word; but
      modern usage has appropriated {assay} chiefly to
      experiments in metallurgy, and {essay} to intellectual
      and bodily efforts. See {Essay}.
      [1913 Webster]
 
   Note: Assay is used adjectively or as the first part of a
      compound; as, assay balance, assay furnace.
      [1913 Webster]
 
   {Assay master}, an officer who assays or tests gold or silver
    coin or bullion.
 
   {Assay ton}, a weight of 29,1662/3 grams.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assay ton \Assay ton\
   A weight of 29.166 + grams used in assaying, for convenience.
   Since it bears the same relation to the milligram that a ton
   of 2000 avoirdupois pounds does to the troy ounce, the weight
   in milligrams of precious metal obtained from an assay ton of
   ore gives directly the number of ounces to the ton.
   [Webster 1913 Suppl.]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

assay ( AE1 S IY0) ton ( T AH1 N)

 


  

 
assay
 • การทดสอบ[Lex2]
 • การวิเคราะห์ทางเคมี[Lex2]
 • วิเคราะห์: ตรวจสอบ [Lex2]
 • สารที่ใช้วิเคราะห์[Lex2]
 • (อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n. ###S. test, analyze, examination) [Hope]
 • (n) การพยายาม,การทดสอบ,การทดลอง,การวิเคราะห์ [Nontri]
 • (vt) พยายาม,ทดสอบ,ตรวจสอบ,ทดลอง,วิเคราะห์ [Nontri]
 • /AE1 S IY0/ [CMU]
 • (v) /'əs'ɛɪ/ [OALD]
ton
 • หน่วยน้ำหนักเท่ากับ 2,000 ปอนด์ (ในอเมริกา)[Lex2]
 • หน่วยน้ำหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม (ในอังกฤษ): ตัน [Lex2]
 • หน่วยความจุภายในเรือ[Lex2]
 • จำนวนมาก[Lex2]
 • อย่างมากมาย[Lex2]
 • (ทัน) n. หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ 2000 ปอนด์ (short ton) ในอเมริกาหรือ 2240 ปอนด์ (long ton) ในอังกฤษ,หน่วยปริมาตรที่หนักหนึ่งตัน,หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ 1000 กิโลกรัม (metric ton) ,=displacement ton (ดู) ,หน่วยปริมาตรที่เท่ากับ 40 ลูกบาศก์ฟุต (shipping ton,measurementton) [Hope]
 • (n) น้ำหนักเป็นตัน [Nontri]
 • /T AH1 N/ [CMU]
 • (v) /t'ʌn/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top