Search result for

ashing

(42 entries)
(0.2409 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ashing-, *ashing*, ash
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ashing, Dryการทำให้เป็นเถ้าแบบแห้ง [การแพทย์]
Ashing, Wetทำให้เป็นเถ้าแบบเปียก [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dashing(แดช'ชิง) adj. มีชีวิตชีวา,ห้าว,หลักแหลม,หรูหรา., Syn. smart ###A. dull
flashing(แฟลช'ชิง) n. แผ่นมุงข้อต่อของหลังคา
hashing(แฮชชิง) หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมให้จานบันทึกเก็บข้อมูลได้โดยอาศัยวิธีการคำนวณ การจะเข้าถึงข้อมูลได้ จะต้องรู้เลขประจำตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคิดเพียงจะเป็น ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักคำนี้เลยก็ได้
lashing(แลช'ชิง) n. การเฆี่ยน,การโบย,การด่าอย่างเจ็บแสบ,การผูกหรือมัดด้วยเชือก,เชือกที่ใช้มัด
slashing(สแลช'ชิง) n. = slash (ดู) . adj. เฉียบแหลม,เจ็บแสบ,รุนแรง,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,มากมาย,ใหญ่ยิ่ง., See also: slashingly adv.
smashing(สแมช'ชิง) adj. ดีที่สุด,ยอดเยี่ยม,ใหญ่ยิ่ง,มหัศจรรย์, Syn. great,impressive
washing(วอชดฺ'ชิง) n. การซัก,การล้าง,การชะล้าง,เสื้อผ้าที่ซักด้วยกันในครั้งหนึ่ง ๆ ,การล้างบาป,สิ่งที่ได้จากการล้าง,คราบของเหลว
washing leathern. หนังขัดถู
washing machinen. เครื่องซักผ้า
washing powdern. ผงซักฟอก

English-Thai: Nontri Dictionary
dashing(adj) หรูหรา,โก้หรู,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,หลักแหลม
WASHING washing machine(n) เครื่องซักผ้า
washing(n) การซัก,การล้าง,เสื้อผ้าที่ซัก,คราบของเหลว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need more patrols ashing these filthy rats.ไอ้ตัวอัปลักษณ์ทุเรส Daybreakers (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดดวง[adj.] (detdūang) EN: smashing ; fantastic ; really great   
ไฟกะพริบเตือน[n. exp.] (fai kaphrip teūoen) EN: flashing warning light   
ฝนชะลาน[n.] (fonchalān) EN: rain washing away the mango inflorescence   
ขันล้างหน้า[n. exp.] (khan lāng nā) EN: bowl for washing the face   
คึก [v.] (kheuk ) EN: be in high mettle ; be impetuous ; be wild ; be high-spirited ; be dashing ; be fiery   
เครื่องซักผ้า[n. exp.] (khreūangsakphā) EN: washing machine ; washer   FR: machine à laver [f] ; lave-linge [m] ; lessiveuse [f] (Belg.) ; laveuse [f] (Québ.)
ล้างถ้วยล้างจาน[v. exp.] (lāng thuay lāng jān) EN: do all the washing-up   
ซักผ้า[v. exp.] (sak phā) EN: wash ; do one's washing   FR: laver le linge ; faire la lessive
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี [n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Wøchingtan Dī.Sī.) EN: Royal Thai Embassy in Washington, D.C.,   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Washington [f]
แวบวับ[adj.] (waēpwap) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ashington    (n) (a1 sh i ng t @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
じゃぶじゃぶ[, jabujabu] (adv) splashing water sound; (P) [Add to Longdo]
ぱりっと[, paritto] (adv,vs) (1) (col) dashing; classy; posh; new; modern; (2) crisp; crisply; crunchy [Add to Longdo]
びちゃびちゃ[, bichabicha] (adj-na,adv,n,vs) splashing; dabbling [Add to Longdo]
ぴしゃり;ピシャリ[, pishari ; pishari] (adv,adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]
ぶつかり合い[ぶつかりあい, butsukariai] (n) collision; clashing [Add to Longdo]
ぽちゃぽちゃ;ちゃぽちゃぽ;ぼちゃぼちゃ;ぴちゃぴちゃ;ピチャピチャ[, pochapocha ; chapochapo ; bochabocha ; pichapicha ; pichapicha] (adv,n,vs) (1) splash water; dabble in water; splashing sound; (adj-f) (2) (ぽちゃぽちゃ only) plump; chubby [Add to Longdo]
まなじりを決して;眦を決して[まなじりをけっして, manajiriwokesshite] (exp) with one's eyes flashing [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[, anchieiriashingu] (n) {comp} (See アンチエイリアス) anti-aliasing [Add to Longdo]
エイリアシング[, eiriashingu] (n) {comp} aliasing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
ハッシュ処理[ハッシュしょり, hasshu shori] hashing [Add to Longdo]
ハッシュ法[はっしゅほう, hasshuhou] hashing [Add to Longdo]
許可信号[きょかしんごう, kyokashingou] enabling signal [Add to Longdo]
着呼受付不可信号[ちゃっこうけつけふかしんごう, chakkouketsukefukashingou] call-not-accepted signal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top