ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

as if.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -as if.-, *as if.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As if. You're sleeping under the same roof as Natsuki-sempai, the prettiest girl in school!แต่นายจะนอนอยู่ใต้ชายคาเดียวกับพี่นัตสึกิ \ คนที่น่ารักที่สุดในโรงเรียนนะเว้ย! Summer Wars (2009)
If this is correct, it's almost as if...ถ้านี่ถูกต้องหล่ะก็, มันก็เกือบที่จะ... Akira (1988)
He was killed, and it was as if... his life had been traded for mine.พ่อตาย, และมันดูเหมือนกับว่า... ต้องเอาชีวิตของพ่อ แลกกับชีวิตของฉัน. Millennium Actress (2001)
Why... it's almost as if...ทำไม... ดูเหมือนว่าหล่อนครุ่นคิดอะไรอยู่นะ ท่านตัดสินใจได้รึยังคะ? Girl with a Pearl Earring (2003)
As if.ถ้าเผื่อ... Happily N'Ever After (2006)
[ As if... I was the only one left behind. ][ แล้ว ผมก็เป็นคนเดียวที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ] Heavenly Forest (2006)
As if.ขอคิดดูก่อนนะ Epic Movie (2007)
As if.ก็แล้วแต่... Episode #2.2 (2008)
FOR THIS? AS IF.เปล่าหรอกน่า ฉันให้ผู้ชายคนนึงไป Valley Girls (2009)
Like...as if...อย่าง.. เช่นถ้า... Episode #1.5 (2009)
As if.ถ้านั่น Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
It was as if...จนผมคิดว่า.. She's Not There (2011)
Yeah, as if... 9-1-1 means you're dying! Somebody has to be dying!โธ่ อย่างกะ... Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
As if.ถ้าเช่นนั้น Episode #1.20 (2012)
"As if."ถ้าเช่นนั้น Episode #1.20 (2012)
As if.เหมือนว่า Portrait of a Lady Alexander (2012)
I don't like the way you looking at me, as if...ฉันไม่ชอบวิธีการที่คุณ มองมาที่ฉันราวกับว่า ... Grudge Match (2013)
As if.เหมือนกับ Red in Tooth and Claw (2013)
You're talking as if...ผมไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วย มันให้ความรู้สึกเหมือนคุณไม่ได้อยู่ด้วย The Secrets in the Proposal (2013)
As if...รู้ตายล่ะ... Episode #1.2 (2013)
As if...อย่างกับเธอสวย... Episode #1.3 (2013)
As if.ซะเมื่อไหร่! Trolls (2016)
Because we both felt, as if... the world has enough people in it.เพราะเรารู้สึกตรงกันว่า... . โลกนี้มีคนมากพอแล้ว Lion (2016)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 If \If\, conj. [OE. if, gif, AS. gif; akin to OFries. ief, gef,
   ef, OS. ef, of, D. of, or, whether, if, G. ob whether, if,
   OHG. oba, ibu, Icel. ef, Goth. iba, ibai, an interrogative
   particle; properly a case form of a noun meaning, doubt (cf.
   OHG. iba doubt, condition, Icel. if, ef, ifi, efi), and
   therefore orig. meaning, on condition that.]
   1. In case that; granting, allowing, or supposing that; --
    introducing a condition or supposition.
    [1913 Webster]
 
       Tisiphone, that oft hast heard my prayer,
       Assist, if [OE]dipus deserve thy care. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       If thou be the Son of God, command that these stones
       be made bread.            --Matt. iv. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. Whether; -- in dependent questions.
    [1913 Webster]
 
       Uncertain if by augury or chance.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       She doubts if two and two make four. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   {As if}, {But if}. See under {As}, {But}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 as \as\ ([a^]z), adv. & conj. [OE. as, als, alse, also, al swa,
   AS. eal sw[=a], lit. all so; hence, quite so, quite as: cf.
   G. als as, than, also so, then. See {Also}.]
   1. Denoting equality or likeness in kind, degree, or manner;
    like; similar to; in the same manner with or in which; in
    accordance with; in proportion to; to the extent or degree
    in which or to which; equally; no less than; as, ye shall
    be as gods, knowing good and evil; you will reap as you
    sow; do as you are bidden.
    [1913 Webster]
 
       His spiritual attendants adjured him, as he loved
       his soul, to emancipate his brethren. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: As is often preceded by one of the antecedent or
      correlative words such, same, so, or as, in expressing
      an equality or comparison; as, give us such things as
      you please, and so long as you please, or as long as
      you please; he is not so brave as Cato; she is as
      amiable as she is handsome; come as quickly as
      possible. "Bees appear fortunately to prefer the same
      colors as we do." --Lubbock. As, in a preceding part of
      a sentence, has such or so to answer correlatively to
      it; as with the people, so with the priest.
      [1913 Webster]
 
   2. In the idea, character, or condition of, -- limiting the
    view to certain attributes or relations; as, virtue
    considered as virtue; this actor will appear as Hamlet.
    [1913 Webster]
 
       The beggar is greater as a man, than is the man
       merely as a king.           --Dewey.
    [1913 Webster]
 
   3. While; during or at the same time that; when; as, he
    trembled as he spoke.
    [1913 Webster]
 
       As I return I will fetch off these justices. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Because; since; it being the case that.
    [1913 Webster]
 
       As the population of Scotland had been generally
       trained to arms . . . they were not indifferently
       prepared.               --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster] [See Synonym under {Because}.]
    [1913 Webster]
 
   5. Expressing concession. (Often approaching though in
    meaning).
    [1913 Webster]
 
       We wish, however, to avail ourselves of the
       interest, transient as it may be, which this work
       has excited.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. That, introducing or expressing a result or consequence,
    after the correlatives so and such. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I can place thee in such abject state, as help shall
       never find thee.           --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   {So as}, so that. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The relations are so uncertain as they require a
       great deal of examination.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   7. As if; as though. [Obs. or Poetic]
    [1913 Webster]
 
       He lies, as he his bliss did know.  --Waller.
    [1913 Webster]
 
   8. For instance; by way of example; thus; -- used to
    introduce illustrative phrases, sentences, or citations.
    [1913 Webster]
 
   9. Than. [Obs. & R.]
    [1913 Webster]
 
       The king was not more forward to bestow favors on
       them as they free to deal affronts to others their
       superiors.              --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   10. Expressing a wish. [Obs.] "As have,"
 
   Note: i. e., may he have. --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {As . . as}. See {So . . as}, under {So}.
 
   {As far as}, to the extent or degree. "As far as can be
    ascertained." --Macaulay.
 
   {As far forth as}, as far as. [Obs.] --Chaucer.
 
   {As for}, or {As to}, in regard to; with respect to.
 
   {As good as}, not less than; not falling short of.
 
   {As good as one's word}, faithful to a promise.
 
   {As if}, or {As though}, of the same kind, or in the same
    condition or manner, that it would be if.
 
   {As it were} (as if it were), a qualifying phrase used to
    apologize for or to relieve some expression which might be
    regarded as inappropriate or incongruous; in a manner.
 
   {As now}, just now. [Obs.] --Chaucer.
 
   {As swythe}, as quickly as possible. [Obs.] --Chaucer.
 
   {As well}, also; too; besides. --Addison.
 
   {As well as}, equally with, no less than. "I have
    understanding as well as you." --Job xii. 3.
 
   {As yet}, until now; up to or at the present time; still;
    now.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top