Search result for

and it

   
35 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -and it-, *and it*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it sure was nice of you to--และก็แน่ใจว่าเป็นที่ดีของคุณ Pinocchio (1940)
I wish there could be an invention that bottled up the memory, like perfume, and it never faded, never got stale.ที่สามารถบรรจุความทรงจําใส่ขวดไว้ได้เหมือนน้ำหอม ไม่มีวันจางไม่มีวันเน่าเสีย Rebecca (1940)
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่ Night and Fog (1956)
And it starts to come down, cats and dogs, just like this.และจะเริ่มที่จะลงมา, แมวและสุนัขที่ชอบเพียงแค่นี้ 12 Angry Men (1957)
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ บรรลุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เขารู้ ว่าเขาได้บรรลุเป้าหมาย และเขารู้ว่ามันก็ไม่น่าอาย The Old Man and the Sea (1958)
They had eaten with no light on the table, and it was dark now.พวกเขาได้กินกับไม่มีแสงไฟ บนโต๊ะ และมันก็มืดในขณะนี้ The Old Man and the Sea (1958)
The sun was two hours higher now... ... and it did not hurt his eyes so much to look into the east.ดวงอาทิตย์เป็นเวลาสองชั่วโมง ที่สูงขึ้นในขณะนี้ และมันไม่ได้ทำร้ายดวงตาของ เขามาก มองเข้าไปในทางทิศตะวันออก The Old Man and the Sea (1958)
But who replaces this fish if I hook some fish and it cuts him off?แต่ใครจะมาแทนที่ปลานี้ ถ้าฉันเบ็ดปลาบางและมันตัด เขาออก? The Old Man and the Sea (1958)
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์ The Old Man and the Sea (1958)
He knew where he was now, and it was nothing to get home.เขารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ และมันก็ไม่มีอะไรที่จะได้รับที่ บ้าน The Old Man and the Sea (1958)
I am steady. Now a turn to the right and it locks.ตอนนี้หันไปทางขวาและล็อค Help! (1965)
I want you to come to me not only as a troop leader - and it is a good troop - but also as a friend.ไม่เพียง แต่เป็นผู้นำปล้น และมันก็เป็นทหารที่ดี แต่ยัง เป็นเพื่อน How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
and it2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
and itAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
and itA captain controls his ship and its crew.
and itA captain is in charge of his ship and its crew.
and itAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
and itAll at once the sky became dark and it started to rain.
and itAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
and itAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
and itAmerica is a large country and its people are mobile.
and itAnd it doesn't go with anything.
and itAnd it is all perfectly clear.
and itAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้มศีรษะให้[v. exp.] (kom sīsa hai) EN: nod in assent ; take off one's hat to s.o. ; hand it to s.o.   

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
ブランド商品[ブランドしょうひん, burando shouhin] (n) brand items [Add to Longdo]
ブランド品[ブランドひん, burando hin] (n) (See ブランド商品) brand items; brand-name goods [Add to Longdo]
メーカー物[メーカーもの, me-ka-mono] (n) name-brand item [Add to Longdo]
ユーザーニーズ[, yu-za-ni-zu] (n) user needs (generally in market research and IT) [Add to Longdo]
一寸の虫にも五分の魂[いっすんのむしにもごぶのたましい, issunnomushinimogobunotamashii] (exp) (id) Tread on a worm and it will turn [Add to Longdo]
求めよ然らば与えられん[もとめよさらばあたえられん, motomeyosarabaataeraren] (exp) (id) Ask, and it shall be given you [Add to Longdo]
京地[きょうち, kyouchi] (n) former capital region (i.e. Kyoto and its environs) [Add to Longdo]
形影[けいえい, keiei] (n) the form and its shadow; things inseparable [Add to Longdo]
形影一如[けいえいいちにょ, keieiichinyo] (n) being inseparable as a form and its shadow; a person's deed mirrors the good or evil of his mind; husband and wife being never apart [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top