ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amicab

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amicab-, *amicab*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amicable(adj) เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, Syn. peaceable, friendly, neighborly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly

English-Thai: Nontri Dictionary
amicable(adj) กลมเกลียวกัน, เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amicabI am glad that the matter was settled amicably.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
amicable
amicably

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amicable
amicably
amicability

WordNet (3.0)
amicability(n) a disinclination to quarrel, Syn. amicableness
amicability(n) having a disposition characterized by warmth and friendliness, Syn. amicableness
amicable(adj) characterized by friendship and good will, Ant. hostile
amicably(adv) in an amicable manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Amicability

n. The quality of being amicable; friendliness; amicableness. Ash. [ 1913 Webster ]

Amicable

a. [ L. amicabilis, fr. amicus friend, fr. amare to love. See Amiable. ] Friendly; proceeding from, or exhibiting, friendliness; after the manner of friends; peaceable; as, an amicable disposition, or arrangement. [ 1913 Webster ]

That which was most remarkable in this contest was . . . the amicable manner in which it was managed. Prideoux. [ 1913 Webster ]


Amicable action (Law.), an action commenced and prosecuted by amicable consent of the parties, for the purpose of obtaining a decision of the court on some matter of law involved in it. Bouvier. Burrill. --
Amicable numbers (Math.), two numbers, each of which is equal to the sum of all the aliquot parts of the other.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Friendly; peaceable; kind; harmonious. -- Amicable, Friendly. Neither of these words denotes any great warmth of affection, since friendly has by no means the same strength as its noun friendship. It does, however, imply something of real cordiality; while amicable supposes very little more than that the parties referred to are not disposed to quarrel. Hence, we speak of amicable relations between two countries, an amicable adjustment of difficulties. “Those who entertain friendly feelings toward each other can live amicably together.” [ 1913 Webster ]

Amicableness

n. The quality of being amicable; amicability. [ 1913 Webster ]

Amicably

adv. In an amicable manner. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蔼然[ǎi rán, ㄞˇ ㄖㄢˊ,   /  ] amicable; amiable #165,865 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円満解決[えんまんかいけつ, enmankaiketsu] (n) amicable settlement; settling the case leaving no parties dissatisfied [Add to Longdo]
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n, vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will [Add to Longdo]
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp, v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled [Add to Longdo]
友好的[ゆうこうてき, yuukouteki] (adj-na) friendly; amicable [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top