ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

after the fact

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -after the fact-, *after the fact*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
after the fact[IDM] หลังเกิดเหตุ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's to stop you from altering the terms of the deal after the fact to see it suit a more favored party?อะไรที่จะยับยั้งเจ้าได้ จากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้อตกลงงั้นหรือ หลังจากเกิดเหตุได้เห็นความเหมาะสมของมัน มากยิ่งกว่าเลือกที่รักมักที่ชัง III. (2014)

Japanese-English: EDICT Dictionary
事後[じご, jigo] (n-adv,n-t) (See 事前) after-; post-; ex-; after the fact; ex post; (P) [Add to Longdo]
事後従犯[じごじゅうはん, jigojuuhan] (n) accessory after the fact [Add to Longdo]
事後従犯人[じごじゅうはんにん, jigojuuhannin] (n) (See 事後従犯) accessory after the fact [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top