ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

above suspicion

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -above suspicion-, *above suspicion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
above suspicion[IDM] ไม่น่าสงสัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because that'd be the perfect way to place yourself above suspicion.เพราะนั่นจะเป็น หนทางที่ยอดเยี่ยมทีเดียว ในการไม่ให้ตัวเอง ตกเป็นผู้ต้องสงสัย This Is Why We Stay (2010)
No-one can be above suspicion.ไม่มีใครสามารถจะอยู่เหนือความสงสัย The Secret Sharer (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
above suspicionHe is above suspicion.
above suspicionHis alibi is above suspicion.
above suspicionHis behavior is above suspicion.
above suspicionHis conduct is above suspicion.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top