Search result for

a measuring s [...] ength of 2 me

(0 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a measuring s [...] ength of 2 me-, *a measuring s [...] ength of 2 me*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

a ( AH0, EY1) measuring ( M EH1 ZH ER0 IH0 NG) stick ( S T IH1 K) of ( AH1 V, AH0 V) the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) length ( L EH1 NG K TH, L EH1 NG TH) of ( AH1 V, AH0 V) 2 me ( M IY1)

 


  

 
measuring
 • /M EH1 ZH ER0 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [measure]
 • ขนาด: ปริมาณ, จำนวน, น้ำหนัก [Lex2]
 • การวัด: การตวงวัด, ระบบการวัด [Lex2]
 • มาตรการ: วิธีการประเมิน, วิธีตัดสิน [Lex2]
 • หน่วยวัด[Lex2]
 • เครื่องวัด: เครื่องมือ [Lex2]
 • กฎหมาย: พระราชบัญญัติ, ร่างพระราชบัญญัติ [Lex2]
 • จังหวะ (ของคำประพันธ์)[Lex2]
 • วัดขนาด (ความยาว, ความสูง, ความเร็ว ฯลฯ): หาค่า, กะประมาณ [Lex2]
 • (เมช\'เชฺอะ) n. มาตรการ,ปริมาณที่วัดได้,เครื่องมือ,หน่วยการวัด,ปริมาณที่แน่นอน,กฎหมาย,จังหวะ,หน่วยเมตริก,การเต้นรำที่สง่าและช้า v. วัด,หาค่า,ประมาณ,กะ,ประเมิน,เป็นวิธีการ,ปรับ,เดินทาง -Phr. (for good measure เป็นส่วนพิเศษ) ###S. extent [Hope]
 • (n) ขนาด,เครื่องวัด,มาตราวัด,เครื่องมือ,จังหวะดนตรี,การกระทำ [Nontri]
 • (vt) วัด,เก็ง,ประมาณ,หาค่า,กะ,ปรับ [Nontri]
 • /M EH1 ZH ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
stick
 • ไม้เท้า[Lex2]
 • แทง[Lex2]
 • (สทิค) {stuck,stuck,sticking,sticks} n. กิ่งไม้,ไม้เท้า,ไม้พลอง,ไม้เรียว,ไม้ตีกลอง,ก้าน,คัน,ด้าม,แท่ง,เสา,หนาม,ไม้คุมการบรรเลงของวงดนตรี,การแทง,การทิ่ม,การปัก,การเสียบ,การตอก,การหยุดยั้ง,การหยุดนิ่ง,สิ่งที่ทำให้ชักช้าหรือลำบาก,ความเหนี่ยว,สิ่งที่ทำให้ยึดติดกัน [Hope]
 • (n) ฟืน,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ก้าน,กิ่งไม้,แท่ง,เสา [Nontri]
 • (vt) แทง,เสียบ,ทิ่ม,ปัก,ตอก,ยึดติด [Nontri]
 • /S T IH1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
length
 • ความยาว: ส่วนยาว [Lex2]
 • ระยะทาง[Lex2]
 • ระยะเวลา: ช่วงระยะเวลา [Lex2]
 • (เลงธฺ) n. ความยาว,ส่วนยาว,ระยะเวลา,ช่วงเวลา,ระยะทาง,ส่วนใหญ่. -at length เต็มที่โดยสมบูรณ์. -Phr (go to any lengths ไม่คำนึงถึงอุปสรรค ที่อาจขวางอยู่) . ###S. extent,term,segment [Hope]
 • (n) ความยาว,ระยะทาง,ช่วงเวลา [Nontri]
 • /L EH1 NG K TH/ [CMU]
 • /L EH1 NG TH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
me
 • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
 • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
 • (มี) pron. ฉัน [Hope]
 • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
 • /M IY1/ [CMU]
 • (prp) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top