ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zeitz

Z IY1 T S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zeitz-, *zeitz*
CMU English Pronouncing Dictionary
ZEITZ    Z IY1 T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitzeichen {n}time signal [Add to Longdo]
Zeitzone {f}timezone [Add to Longdo]
Zeitzünder {m} | Zeitzünder {pl}time fuse | time fuses [Add to Longdo]
Zeitzuschlagfaktor {m}allowance factor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top