ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zaneta

Z AA0 N EH1 T AH0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zaneta-, *zaneta*
Possible hiragana form: ざねた
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gina Zanetakos.จีน่า ซาเนเทกอส Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Gina Zanetakos is a corporate terrorist.จีน่า ซาเนเทกอส เป็นพวกก่อการร้าย Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
According to Reddington, her real name is Gina Zanetakos.ตามข้อมูลที่ได้จากเรดดิงตัน ชื่อจริงของเธอคือจีน่า ซาเนเทกอส Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Okay, we're working on a current address for Zanetakos.โอเคครับ ตอนนี้เรากำลังตามหา ที่อยู่ปัจจุบันของ ซาเนเทกอส Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
We believe Zanetakos is planning to detonate a dirty bomb somewhere in the central time zone of the United States.เราเชื่อว่าซาเนเทกอสกำลังเตรียมการ วางระเบิดเคมี ที่ไหนสักแห่ง เวลาในโซนเอเมริกากลาง Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
We have looked through all of Zanetakos' phone messages, all her records.เราตรวจดูทุก ๆ ข้อความ ในโทรศัพท์ของซาเนเทกอส ทุก ๆ บันทึกของเธอ Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
We found something on Zanetakos' hard drive...เราพบข้อมูลบางอย่างในฮาร์ดดิสค์ ของซาเนเทกอส Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Ruddiger's our best connection, not only to Zanetakos, but your husband.รัดดิเกอร์ เป็นกุญแจสำคัญของเรา ไม่ใช่แค่กับซาเนเทกอส แต่สำหรับสามีของคุณด้วย Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Zanetakos made a wire payment to him a few weeks ago.ซาเนเทกอสโอนเงินให้กับเขา เมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อน Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Ruddiger can get you to Zanetakos, and she'll get you to Tom.รัดดิเกอร์จะทำให้คุณหาซาเนเทกอสพบ และเธอจะเป็นคำตอบเกี่ยวกับทอม Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Once you get a visual I.D. on Zanetakos, call it.พบซาเนเทกอสในสายตาเมื่อไร ใ้ห้รายงานทันที Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
What, is Zanetakos gonna come out of surgery by then?ซาเนเทกอสจะเป็นยังงัยหลังผ่าตัด Gina Zanetakos (No. 152) (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZANETA    Z AA0 N EH1 T AH0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top