ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

You're not so [...] e all ruffled

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -You're not so [...] e all ruffled-, *You're not so [...] e all ruffled*, You're not so pretty when your feathers are all ruffl, You're not so pretty when your feathers are all ruffle

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

You're ( Y UH1 R) not ( N AA1 T) so ( S OW1) pretty ( P R IH1 T IY0) when ( W EH1 N) your ( Y AO1 R) feathers ( F EH1 DH ER0 Z) are ( AA1 R) all ( AO1 L) ruffled ( R AH1 F AH0 L D)

 


  

 
You're
 • (ยัวร์) abbr. you are [Hope]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • /Y UW1 R/ [CMU]
 • (v) /juəʳr/ [OALD]
not
 • ไม่[Lex2]
 • (นอท) adv. ไม่ [Hope]
 • (adj) ไม่ [Nontri]
 • /N AA1 T/ [CMU]
 • (a) /n'ɒt/ [OALD]
so
 • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
 • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
 • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
 • เช่นนั้น [LongdoDE]
 • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
 • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
 • /S OW1/ [CMU]
 • (n) /sɒu/ [OALD]
pretty
 • งดงาม: น่ามอง, น่ารัก, สวย, สะสวย [Lex2]
 • พอใช้ได้: อย่างพอควร, พอใช้, ค่อนข้าง [Lex2]
 • (พริท'ที) adj. สวยงาม,งดงาม,สละสลวย,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไพเราะ,ชวนตา,ชวนใจ,มาก,มากมาย,กล้าหาญ,แข็งแรง. n. คนหรือเครื่องตกแต่งหรือเครี่องแต่งกายที่สวยงาม -adv. อย่างพอควร,มาก,ทีเดียว. -sitting pretty ได้เปรียบ ประสบความสำเร็จ. vt. ทำให้สวยงาม,ทำให้ชวนตาชวนใจ, [Hope]
 • (adj) น่ารัก,สวย,เก๋,สละสลวย,ไพเราะ [Nontri]
 • (adv) ค่อนข้างจะ,พอใช้,อย่างพอควร,ทีเดียว [Nontri]
 • /P R IH1 T IY0/ [CMU]
 • (n) /pr'ɪtiː/ [OALD]
when
 • เมื่อ[Lex2]
 • เมื่อหรือขณะที่: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ [Lex2]
 • เมื่อไรที่[Lex2]
 • ถ้า[Lex2]
 • แม้ว่า[Lex2]
 • (เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น [Hope]
 • (adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน [Nontri]
 • (con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน [Nontri]
 • /W EH1 N/ [CMU]
 • /HH W EH1 N/ [CMU]
 • (a) /wɛn/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
feathers
 • /F EH1 DH ER0 Z/ [CMU]
 • (v) /f'ɛðəz/ [OALD]
  [feather]
 • ขนนก: พู่ขนนก, สิ่งที่คล้ายขนนก [Lex2]
 • ปกคลุมด้วยขนนก: ประดับด้วยขนนก, ติดขนนก [Lex2]
 • พายเรือแบบกรรเชียง: แจวเรือ, กรรเชียง, พายเรือ [Lex2]
 • ถ้าพูดถึงขนของสุนัข จะหมายถึงแผงขนที่ห้อยลงมาจากส่วนหลังของขาทั้งสี่ และใต้ลำตัว ลักษณะคล้ายชายครุย [LongdoEN]
 • (เฟธ'เธอะ) n. ขนนก,ขน,สิ่งเล็ก ๆ น้อย. vt. ประดับขนนกแก่.vi. เกิดขนนกขึ้น. . [Hope]
 • (n) ขนนก,ขน,สิ่งที่เบามาก [Nontri]
 • (vt) ประดับขนนก,ติดขน [Nontri]
 • /F EH1 DH ER0/ [CMU]
 • (v) /f'ɛðər/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
all
 • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
 • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
 • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
 • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
 • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
 • /AO1 L/ [CMU]
 • (n) /ɔːl/ [OALD]
ruffled
 • ยุ่งเหยิง: ไม่เรียบร้อย [Lex2]
 • (เสื้อผ้า) ที่ตกแต่งด้วยวัสดุเป็นกลีบเล็กๆ[Lex2]
 • /R AH1 F AH0 L D/ [CMU]
 • (v) /r'ʌfld/ [OALD]
  [ruffle]
 • ทำให้กระเพื่อม[Lex2]
 • กระเพื่อม[Lex2]
 • ทำให้ขนตั้งฟู[Lex2]
 • ทำให้ขุ่นเคือง: ทำให้หัวเสีย, ทำให้โกรธ [Lex2]
 • ขุ่นเคือง: หัวเสีย, โกรธ [Lex2]
 • ทำให้ย่น: ทำให้ไม่เรียบ [Lex2]
 • ย่น: ไม่เรียบ [Lex2]
 • การกระเพื่อม: การเป็นคลื่น [Lex2]
 • สิ่งรบกวนใจ: สิ่งน่ารำคาญ, สิ่งที่ก่อให้เกิดความรำคาญ [Lex2]
 • ชิ้นผ้าที่จับจีบใช้ตกแต่ง[Lex2]
 • การรัวกลองเบาๆ ติดต่อกัน[Lex2]
 • (รัฟ'เฟิล) vt. ทำให้ไม่เรียบ,ทำให้ขรุขระ,ทำให้สาก,ทำให้หยาบ, (นกหรือไก่) พองขนรอบคอ,กระเพื่อม,พับเป็นจีบ,ทำให้ย่น vi. กระเพื่อม,ย่น,เป็นคลื่น,ฉงนสนเท่ห์,เคืองใจ n. การเป็นคลื่น,การกระเพื่อม,สิ่งที่คล้ายขนปุยรอบคอนก,ความยุ่งเหยิง,สิ่งรบกวนใจ,ความเคืองใจ [Hope]
 • (n) ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,สิ่งรบกวน [Nontri]
 • (vt) รบกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สาก,ทำให้ขรุขระ,ทำให้ย่น [Nontri]
 • /R AH1 F AH0 L/ [CMU]
 • (v) /r'ʌfl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top