ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

You may remai [...] half minutes

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -You may remai [...] half minutes-, *You may remai [...] half minutes*, You may remain on my property goggling at this astonishing sight for another three and a half minute

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

You ( Y UW1) may ( M EY1) remain on ( R IH0 M EY1 N AA1 N) my ( M AY1) property ( P R AA1 P ER0 T IY0) goggling at ( AE1 T) this ( DH IH1 S) astonishing ( AH0 S T AA1 N IH0 SH IH0 NG) sight ( S AY1 T) for ( F AO1 R) another ( AH0 N AH1 DH ER0) three ( TH R IY1) and ( AH0 N D) a ( AH0) half ( HH AE1 F) minutes ( M IH1 N AH0 T S)

 


  

 
You
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
may
 • พฤษภาคม[Lex2]
 • อาจจะ (ใช้แสดงความเป็นไปได้): อาจ, คงจะ, น่าจะ [Lex2]
 • สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต)[Lex2]
 • เดือนพฤษภาคม[Lex2]
 • ขอให้ เช่น May the best team win. ขอให้ทีมที่เก่งที่สุดชนะ [LongdoEN]
 • (เมย์) auxv. อาจจะ,อาจ,คงจะ,สามารถจะ,บางที,ขอให้ n. =maiden (ดู) [Hope]
 • (n) เดือนพฤษภาคม [Nontri]
 • (va) ขออนุญาต,อาจจะ,สามารถจะ,น่าจะ,บางที [Nontri]
 • /M EY1/ [CMU]
 • (n) /m'ɛɪ/ [OALD]
 • (v) /mɛɪ/ [OALD]
remain on
 • เปิด(ไฟ)อยู่[Lex2]
 • เดินทางอยู่ใน (ทิศทาง)[Lex2]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
property
 • สิทธิครอบครอง: กรรมสิทธิ์ [Lex2]
 • ทรัพย์สมบัติ: ทรัพย์สิน [Lex2]
 • ที่ดิน: อสังหาริมทรัพย์ [Lex2]
 • คุณสมบัติ: คุณลักษณะ [Lex2]
 • อุปกรณ์ประกอบฉากละคร: อุปกรณ์การแสดง [Lex2]
 • (พรอพ'เพอที) n. ทรัพย์สิน,ทรัพย์สมบัติ,สมบัติ,ที่ดิน,สิทธิครอบครอง,กรรมสิทธิ์, (ปรัชญา) ,ลักษณะที่ไม่สำคัญ, (ละคร) เครื่องประ-ดับหรืออุปกรณ์ ###S. possessions,holding,attibute,trait,feature [Hope]
 • (n) ทรัพย์สมบัติ,คุณสมบัติ,กรรมสิทธิ์ [Nontri]
 • /P R AA1 P ER0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /pr'ɒpətiː/ [OALD]
goggling at
  [goggle at]
 • (เบิ่งตาโต) จ้องมองที่ (ด้วยความสงสัยหรือประหลาดใจ)[Lex2]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
astonishing
 • น่าแปลกใจ: น่าประหลาดใจ [Lex2]
 • (adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ [Nontri]
 • /AH0 S T AA1 N IH0 SH IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /'əst'ɒnɪʃɪŋ/ [OALD]
  [astonish]
 • ทำให้ประหลาดใจ: ทำให้แปลกใจ, ทำให้ทึ่ง, ทำให้พิศวง [Lex2]
 • (แอสทอน'นิช) vt. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้ตกใจ -astonishingly, astonishedly adv. -astonishment n. [Hope]
 • (vt) ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวง,ทำให้ตกใจ [Nontri]
 • /AH0 S T AA1 N IH0 SH/ [CMU]
 • (v) /'əst'ɒnɪʃ/ [OALD]
sight
 • การเห็น: สายตา, กำลังสายตา, การมองเห็น [Lex2]
 • ภาพ: วิว, ทิวทัศน์, สิ่งที่มองเห็น [Lex2]
 • เห็น: มองเห็น, สังเกตเห็น [Lex2]
 • เล็ง: เล็งวัด, ส่อง [Lex2]
 • (ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด [Hope]
 • (n) สายตา,การเห็น,ภาพ,สิ่งที่เห็น,การเล็ง,การสังเกต [Nontri]
 • (vt) ส่อง,เห็น,เล็ง,สังเกต,ทอดสายตา [Nontri]
 • /S AY1 T/ [CMU]
 • (v) /s'aɪt/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
another
 • ที่ไม่ใช่อันเดียวกัน: ที่เป็นอันอื่น [Lex2]
 • สิ่งอื่น: อีกอันที่แตกต่างกัน [Lex2]
 • อีก: อีกหนึ่ง [Lex2]
 • (อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า ###S. substitute, alternative) [Hope]
 • (adj) อื่น,อีก,อย่างอื่น [Nontri]
 • (n) สิ่งอื่น,อย่างอื่น,คนอื่น [Nontri]
 • /AH0 N AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (j) /'ən'ʌðər/ [OALD]
three
 • จำนวนสาม[Lex2]
 • กลุ่มที่มีจำนวนสาม[Lex2]
 • (ธรี) n.,adj. สาม [Hope]
 • (adj) สาม [Nontri]
 • /TH R IY1/ [CMU]
 • (n) /thr'iː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
half
 • ครึ่ง (จำนวน): กึ่ง, กึ่งหนึ่ง, ครึ่งหนึ่ง [Lex2]
 • ครึ่งหนึ่ง: กึ่งหนึ่ง [Lex2]
 • ที่เป็นครึ่งหนึ่ง: ครึ่ง, ส่วนหนึ่ง [Lex2]
 • ผู้เล่นกองหลัง (กีฬา)[Lex2]
 • เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา[Lex2]
 • (ฮาล์ฟ) n. ครึ่ง,ครึ่งเวลาของการแข่งขัน,ครึ่งรอบ,ครึ่งเกม,ครึ่งเทอม,ครึ่งปีการศึกษา,ซีกหนึ่งของโลก,กองหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่ทั้งหมด. -Phr. (go halves แบ่งเท่า ๆ กัน) adj. กึ่งหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่เต็มที่,ไม่สมบูรณ์ -pl. Halves [Hope]
 • (adj) ครึ่ง,กึ่ง,ซีกหนึ่ง,ส่วนหนึ่ง [Nontri]
 • /HH AE1 F/ [CMU]
 • (n) /h'aːf/ [OALD]
minutes
 • รายงานการประชุม: บันทึกการประชุม [Lex2]
 • /M IH1 N AH0 T S/ [CMU]
 • (v) /m'ɪnɪts/ [OALD]
  [minute]
 • นาที[Lex2]
 • ระยะเวลาอันสั้น: ช่วงเวลาสั้นๆ, ชั่วขณะ [Lex2]
 • จับเวลาเป็นนาที: บันทึกเวลาเป็นนาที [Lex2]
 • เล็กมาก: แคบมาก [Lex2]
 • ไม่สำคัญ: สำคัญเล็กน้อย [Lex2]
 • ละเอียด: พิถีพิถัน [Lex2]
 • |die, pl. Minuten| \nนาที [LongdoDE]
 • (มิน'นิท) n. นาที,ระยะเวลาอันสั้น,การสรุป,บันทึกความจำ, adj. ซึ่งเตรียมขึ้นอย่างรวดเร็ว,ซึ่งใช้เวลาเล็กน้อยในการทำ,เล็กมาก,เล็กน้อยมาก,ไม่สำคัญ,สำคัญเล็กน้อย,เป็นเรื่องขี้ประติ๋ว vt. จับเวลาเป็นนาที,บันทึกเป็นนาที ###SW. minuteness n. minu [Hope]
 • (adj) เล็กมาก,ละเอียด,ประณีต,พิถีพิถัน [Nontri]
 • (n) นาที,รายงานการประชุม,ลิปดา [Nontri]
 • /M IH1 N AH0 T/ [CMU]
 • /M AY0 N UW1 T/ [CMU]
 • (v) /m'ɪnɪt/ [OALD]
 • (j) /m'aɪnj'uːt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top