ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yes.

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yes.-, *yes.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. Bruv.ไง พวก Goal! The Dream Begins (2005)
Why, why, why, yes. Yes! That's true.ทำไมทำไมทำไมใช่ ใช่ ที่จริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes. A pen!ใช่ ปากกา The Great Dictator (1940)
Yes. No problem.ใช่ ไม่มีปัญหา The Great Dictator (1940)
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่ Rebecca (1940)
Well, yes. Mrs. Van Hopper's cold's turned into flu, so she's got a trained nurse.อาการไข้หวัดของคุณนายเเวน ฮอปเปอร์แย่ลง เลยต้องให้พยาบาลคอยดูเเล Rebecca (1940)
- Oh, yes. Thank you, Frith.- ขอบคุณค่ะ ฟริธ Rebecca (1940)
- Yes. Yes, please.- โอ้ ใช่สิ เชิญเลยค่ะ Rebecca (1940)
Yes. Yes, they are.ใช่ครับ Rebecca (1940)
Yes. It capsized and sank. She was washed overboard.ใช่ครับ เรือควํ่าเเล้วจมลง หล่อนถูกพัดลงทะเลไป Rebecca (1940)
- Yes. I'd love to see them.- ค่ะ ฉันเองก็อยากดู Rebecca (1940)
Yes. I wish our honeymoon could have lasted forever, Maxim.ฉันอยากให้ฮันนีมูนของเราไม่มีวันจบ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yes."Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
yes.He has already said yes.
yes.He told me when to say yes.
yes.He will not say yes.
yes.I don't think he say yes.
yes."It's pool-season from this week, isn't it?" "Oh yes. I've gotta go and buy a swimming suit, then."
yes.Oh, yes. I sometimes see him on TV.
yes.Yes. And its only a hop, skip and a jump to the nearest mall.
yes.Yes. Everyone admires the pictures painted by him.
yes.Yes. He can run 100 meters within twelve seconds.
yes.Yes. He had just come home when I called.
yes.Yes. He swims fastest in our school.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yes \Yes\, adv. [OE. yis, [yogh]is, [yogh]es, [yogh]ise, AS.
   gese, gise; probably fr. ge['a] yea + sw[=a] so. [root]188.
   See {Yea}, and {So}.]
   Ay; yea; -- a word which expresses affirmation or consent; --
   opposed to {no}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Yes is used, like yea, to enforce, by repetition or
      addition, something which precedes; as, you have done
      all this -- yes, you have done more. "Yes, you despise
      the man books confined." --Pope.
      [1913 Webster]
 
   Note: "The fine distinction between `yea' and `yes,' `nay'
      and `no,' that once existed in English, has quite
      disappeared. `Yea' and `nay' in Wyclif's time, and a
      good deal later, were the answers to questions framed
      in the affirmative. `Will he come?' To this it would
      have been replied, `Yea' or `Nay', as the case might
      be. But, `Will he not come?' To this the answer would
      have been `Yes' or `No.' Sir Thomas More finds fault
      with Tyndale, that in his translation of the Bible he
      had not observed this distinction, which was evidently
      therefore going out even then, that is, in the reign of
      Henry VIII.; and shortly after it was quite forgotten."
      --Trench.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top