ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Yes, we've wo [...] er body types

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Yes, we've wo [...] er body types-, *Yes, we've wo [...] er body types*, Yes, we've worked up a dozen experimental models with expression capabilities, sleeker body type

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Yes ( Y EH1 S), we've ( W IY1 V) worked up ( W ER1 K T AH1 P) a ( AH0) dozen ( D AH1 Z AH0 N) experimental ( IH0 K S P EH2 R IH0 M EH1 N T AH0 L) models ( M AA1 D AH0 L Z) with ( W IH1 DH) expression ( IH0 K S P R EH1 SH AH0 N) capabilities ( K EY2 P AH0 B IH1 L AH0 T IY0 Z), sleeker ( S L IY1 K ER0) body ( B AA1 D IY0) types ( T AY1 P S)

 


  

 
Yes
 • ใช่: ครับ, ค่ะ, จ้ะ, ขอรับ [Lex2]
 • คำตอบรับ: การตอบรับ [Lex2]
 • (เยส) adv. ไช่,ครับ,จ้ะ n. การต้อนรับ [Hope]
 • (adv) จ้ะ,ครับ,ใช่ [Nontri]
 • /Y EH1 S/ [CMU]
 • (n) /j'ɛs/ [OALD]
we've
 • abbr. we have [Hope]
 • /W IY1 V/ [CMU]
 • (v) /wiːv/ [OALD]
worked up
  [work up]
 • ค่อยๆ โผล่ขึ้นมา[Lex2]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
dozen
 • เกี่ยวกับหนึ่งโหล: ซึ่งเป็นโหล, ซึ่งมี 12 ชิ้น [Lex2]
 • หนึ่งโหล: โหล, 12 ชิ้น [Lex2]
 • (ดัซ'เซิน) n. โหล,จำนวน12. -adj. เป็นจำนวน 12 -pl. dozens,dozen [Hope]
 • (n) โหล,จำนวน 12 [Nontri]
 • /D AH1 Z AH0 N/ [CMU]
 • (n) /d'ʌzn/ [OALD]
experimental
 • เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์[Lex2]
 • เกี่ยวกับประสบการณ์[Lex2]
 • (adj) เป็นการทดลอง,เกี่ยวกับประสบการณ์ [Nontri]
 • /IH0 K S P EH2 R IH0 M EH1 N T AH0 L/ [CMU]
 • (j) /'ɪkspˌɛrɪm'ɛntl/ [OALD]
models
 • /M AA1 D AH0 L Z/ [CMU]
 • (v) /m'ɒdlz/ [OALD]
  [model]
 • แบบจำลอง: รูปจำลอง, สิ่งจำลอง, หุ่นจำลอง [Lex2]
 • นางแบบ[Lex2]
 • ต้นแบบ: แบบ, แม่แบบ, แบบอย่าง, ตัวอย่าง [Lex2]
 • แสดงแบบ: เป็นนายแบบ, เป็นนางแบบ [Lex2]
 • จำลองแบบ: ทำแบบ, สร้างแบบจำลอง [Lex2]
 • น่าถือเป็นแบบอย่าง: น่าเอาอย่าง, ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง [Lex2]
 • เป็นแบบให้ (นักวาดรูป): นั่งเป็นแบบ, วางท่าเป็นแบบ [Lex2]
 • (โม'เดิล) n. แบบ,หุ่นจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ,สร้างแบบ,แสดง,สร้างหุ่น. ###SW. modeler n. modeller n. ###S. standard [Hope]
 • (n) แบบ,หุ่น,แบบจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง [Nontri]
 • (vt) ทำตามแบบ,สร้างแบบ [Nontri]
 • /M AA1 D AH0 L/ [CMU]
 • (v) /m'ɒdl/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
expression
 • การแสดงออกทางสีหน้า: การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า, สีหน้า [Lex2]
 • สำนวน[Lex2]
 • (อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน [Hope]
 • (n) เครื่องหมาย,การแสดง,การแสดงความคิด,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง [Nontri]
 • /IH0 K S P R EH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ɪkspr'ɛʃən/ [OALD]
capabilities
 • /K EY2 P AH0 B IH1 L AH0 T IY0 Z/ [CMU]
 • (n) /kˌɛɪpəb'ɪlɪtɪz/ [OALD]
  [capability]
 • ความสามารถ[Lex2]
 • ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ [LongdoEN]
 • (เคพะบิล'ลิที) n. ประสิทธิภาพ,สมรรถภาพ,สมรรถนะ,ปริมาณบรรจุ [Hope]
 • (n) ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,ฝีมือ [Nontri]
 • /K EY2 P AH0 B IH1 L AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /kˌɛɪpəb'ɪlɪtiː/ [OALD]
sleeker
 • /S L IY1 K ER0/ [CMU]
 • (j) /sl'iːkər/ [OALD]
  [sleek]
 • มันขลับ: ซึ่งเป็นประกาย [Lex2]
 • นุ่มนวล: สุภาพเรียบร้อย [Lex2]
 • ทันสมัย: ตามสมัย [Lex2]
 • คล่องแคล่ว: ว่องไว, พูดคล่อง [Lex2]
 • ทำให้มันเงา: ทำให้เรียบมัน, ทำให้เป็นประกาย, ทำให้มันขลับ [Lex2]
 • (สลีค) adj.,vt. (ทำให้) ลื่น,เรียบเป็นมัน,อ่อนนิ่ม,มันขลิบ,หวีผมหรือขนเรียบร้อย,กลมกล่อม,ไพเราะ,สุภาพเรียบร้อย ###SW. sleekness n. [Hope]
 • (adj) เป็นมัน,เป็นเงา,ลื่น,อ่อนนิ่ม [Nontri]
 • (vt) เสย,ทำให้เรียบ,ลูบ,ทำให้เป็นมันขลับ [Nontri]
 • /S L IY1 K/ [CMU]
 • (v) /sl'iːk/ [OALD]
body
 • ร่างกาย: สรีระ [Lex2]
 • ใจความสำคัญของงานเขียน: เนื้อเรื่อง [Lex2]
 • ศพ: ซากศพ [Lex2]
 • กลุ่มคน[Lex2]
 • ส่วนประกอบหลักของสิ่งต่าง ๆ[Lex2]
 • ส่วนประกอบหลักของยานพาหนะ[Lex2]
 • (บอด'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง ###S. physique [Hope]
 • (n) ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ลำต้น [Nontri]
 • /B AA1 D IY0/ [CMU]
 • (n) /b'ɒdiː/ [OALD]
types
 • /T AY1 P S/ [CMU]
 • (v) /t'aɪps/ [OALD]
  [type]
 • สิ่งที่เป็นรูปแบบ[Lex2]
 • รูปแบบ: แบบ, ชนิด, ตัวอย่าง, ประเภท [Lex2]
 • ตรา: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, เอกลักษณ์ [Lex2]
 • ลักษณะที่เป็นแบบอย่าง[Lex2]
 • เขียนแบบตัวพิมพ์[Lex2]
 • (ไทพฺ) n. รูปแบบ,แบบ,ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ตัวพิมพ์ vt. พิมพ์ดีด,พิมพ์,หากลุ่มเลือด,เป็นสัญลักษณ์,เป็นแบบอย่าง,เป็นตัวแทน. vi. พิมพ์ดีด [Hope]
 • (n) แบบอย่าง,จำพวก,ชนิด,ตัวพิมพ์,เครื่องหมาย,ตรา,สัญลักษณ์ [Nontri]
 • (vi,vt) พิมพ์ดีด,เป็นตัวอย่าง,เป็นตัวแทน [Nontri]
 • /T AY1 P/ [CMU]
 • (v) /t'aɪp/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top