ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yes, that's exactly why i'm running again -- to save my constituents from the godless policies of my opponents.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yes, that's e [...] my opponents.-, *yes, that's e [...] my opponents.*
ไม่พบคำที่ท่านค้นหา
เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Yes ( Y EH1 S), that's ( DH AE1 T S) exactly ( IH0 G Z AE1 K T L IY0) why ( W AY1) I'm ( AY1 M) running ( R AH1 N IH0 NG) again ( AH0 G EH1 N) -- to ( T UW1) save ( S EY1 V) my ( M AY1) constituents ( K AH0 N S T IH1 CH UW0 AH0 N T S) from ( F R AH1 M) the ( DH AH0) godless ( G AA1 D L AH0 S) policies ( P AA1 L AH0 S IY0 Z) of ( AH1 V) my ( M AY1) opponents ( AH0 P OW1 N AH0 N T S).

 


  

 
Yes
 • ใช่: ครับ, ค่ะ, จ้ะ, ขอรับ [Lex2]
 • คำตอบรับ: การตอบรับ [Lex2]
 • (เยส) adv. ไช่,ครับ,จ้ะ n. การต้อนรับ [Hope]
 • (adv) จ้ะ,ครับ,ใช่ [Nontri]
 • /Y EH1 S/ [CMU]
 • (n) /j'ɛs/ [OALD]
that's
 • (แธทซฺ) abbr. that is หรือ that has [Hope]
 • /DH AE1 T S/ [CMU]
 • (v) /ðæts/ [OALD]
exactly
 • อย่างถูกต้อง: อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด [Lex2]
 • (อิคแซคทฺ'ลี) adv. อย่างแน่นอน,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อยู่พอทีเดียว,เท่านั้น [Hope]
 • /IH0 G Z AE1 K T L IY0/ [CMU]
 • (a) /'ɪgz'æktliː/ [OALD]
why
 • ทำไม: เพราะอะไร, ไฉน, เพราะเหตุใด, ไย [Lex2]
 • ทำไม[Lex2]
 • (ไว) adv.,conj.,interj. ทำไม, n. สาเหตุ,มูลเหตุ,เหตุผล, [Hope]
 • (adv) ทำไม,เพราะเหตุใด,เหตุไฉน [Nontri]
 • /W AY1/ [CMU]
 • /HH W AY1/ [CMU]
 • (n) /w'aɪ/ [OALD]
I'm
 • คำย่อของ I am[Lex2]
 • (ไอม) abbr. I am [Hope]
 • /AY1 M/ [CMU]
 • /AH0 M/ [CMU]
 • (v) /aɪm/ [OALD]
running
 • การวิ่ง[Lex2]
 • การจัดการธุรกิจ[Lex2]
 • ซึ่งไหล[Lex2]
 • ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่[Lex2]
 • ซึ่งต่อเนื่องกัน[Lex2]
 • โดยต่อเนื่องกัน[Lex2]
 • (รัน'นิง) n. การวิ่ง,การวิ่งแข่ง,การวิ่งเต้น,การควบคุม,การจัดการ,การเคลื่อนที่,การไหล,ความต่อเนื่องกัน,การเดินเครื่อง adj. วิ่ง,วิ่งแข่ง,เป็นของเหลว,ซึ่งไหล,ปัจจุบัน,เร็ว ๆ นี้,แพร่หลาย,มีอยู่ทั่วไป,ซึ่งต่อเนื่องกัน,ยืดเยื้อ,ระหว่างการวิ่ง,มีหนองไหล,มีของเ [Hope]
 • (adj) วิ่งแข่ง,วิ่ง,ไหล,ติดกันไป,เดินเครื่อง [Nontri]
 • (n) การแข่งขัน,การวิ่ง,การวิ่งเต้น,การเคลื่อนที่,การจัดการ,ความต่อเนื่อง [Nontri]
 • /R AH1 N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ʌnɪŋ/ [OALD]
  [run]
 • วิ่ง: วิ่งควบ [Lex2]
 • วิ่งแข่ง[Lex2]
 • วิ่งหนี: หนี [Lex2]
 • รีบไป: รีบเร่ง [Lex2]
 • พาไปส่ง[Lex2]
 • ผ่านไปอย่างรวดเร็ว: เคลื่อนผ่านไป [Lex2]
 • ไปขอความช่วยเหลือ[Lex2]
 • เยี่ยมเยียน[Lex2]
 • เข้าสมัครรับเลือกตั้ง[Lex2]
 • เปิดเครื่อง: เดินเครื่อง [Lex2]
 • ดำเนินการ: ปฎิบัติการ [Lex2]
 • ไหล: ริน [Lex2]
 • (น้ำมูก) ไหล[Lex2]
 • กลิ้ง[Lex2]
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • ใช้เวลา: กินเวลา [Lex2]
 • แพร่: เล่าลือ, กระจาย [Lex2]
 • ทำให้แพร่กระจาย[Lex2]
 • มีผลตามกฎหมาย[Lex2]
 • ลักลอบขนส่งผิดกฎหมาย[Lex2]
 • ว่ายทวนน้ำไปวางไข่[Lex2]
 • การวิ่งแข่ง[Lex2]
 • การเดินทาง[Lex2]
 • ระยะทาง: ระยะเวลา [Lex2]
 • ความต่อเนื่อง[Lex2]
 • คอกล้อมสัตว์[Lex2]
 • (รัน) {ran,run,running,runs} vi.,vt. วิ่ง,เข้าแข่ง,รีบ,ขับ,แล่น,เดินเครื่อง,ดำเนินการ,ปฏิบัติการ, (เวลา) ผ่านไป,เป็นจำนวน,เป็นดังต่อไปนี้,เป็นหนี้,มีอายุ,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนไปตาม,วิ่งไปตาม,กระทำ n. การวิ่ง,ระยะทางที่ไป,เส้นทาง,ทางน้ำไหล,เที่ยวเรือ,เที่ยวรถ,ความต่อเนื่อง,ก้าวหน้า,ทิศทาง,ดำเนินงานหมายถึง การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมในภาษาเบสิก (BASIC) ใช้เป็นคำสั่งให้เริ่มกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม [Hope]
 • (n) ทางน้ำไหล,การวิ่ง,การเดินเครื่อง,ทิศทาง,เที่ยวเรือ [Nontri]
 • (vi) ไหล,วิ่ง,ขับ,เดินเครื่อง,แล่น,เคลื่อนที่ [Nontri]
 • /R AH1 N/ [CMU]
 • (v) /r'ʌn/ [OALD]
again
 • เช่นเคย: เช่นเดิม [Lex2]
 • ในอีกด้านหนึ่ง[Lex2]
 • เพิ่มจากที่กล่าวไปแล้ว: นอกจากนี้ [Lex2]
 • อีกครั้ง: อีก, อีกแล้ว, ใหม่, ซ้ำสอง [Lex2]
 • (อะเกน') adv. อีก,ใหม่, อีกที, อนึ่ง ###S. anew, once more) [Hope]
 • (adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง [Nontri]
 • /AH0 G EH1 N/ [CMU]
 • /AH0 G EY1 N/ [CMU]
 • (a) /'əg'ɛn/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
save
 • ช่วยชีวิต: ช่วยให้ปลอดภัย, ช่วยเหลือ [Lex2]
 • ประหยัด[Lex2]
 • เก็บรักษา: สงวน, รักษา, เก็บ [Lex2]
 • ป้องกัน[Lex2]
 • ไถ่บาป[Lex2]
 • บันทึก เก็บรักษา เช่น save data บันทึกข้อมูล [LongdoEN]
 • (เซฟว) vt. ช่วยเหลือ,ช่วย,ช่วยชีวิต,ประหยัด,สงวน,รักษา,คงไว้,ป้องกัน,กู้,กอบกู้,รีบไปให้ทัน,ไถ่บาป vi. ประหยัด,เก็บเงิน,สงวน,ไถ่บาป. ###SW. savable adj. saveable adj. saver n. ###S. salvage,rescue,preserve,hoard [Hope]
 • (pre) ยกเว้น,นอกจาก,เว้นแต่,แต่ [Nontri]
 • (vt) ประหยัด,ช่วยชีวิต,รักษา,ป้องกัน,กอบกู้,ช่วยเหลือ,คุ้มครอง [Nontri]
 • /S EY1 V/ [CMU]
 • (v) /sɛɪv/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
constituents
 • /K AH0 N S T IH1 CH UW0 AH0 N T S/ [CMU]
 • (n) /k'ənst'ɪtjuəʳnts/ [OALD]
  [constituent]
 • ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย[Lex2]
 • เป็นส่วนประกอบ[Lex2]
 • องค์ประกอบ: ส่วนประกอบ [Lex2]
 • (คันสทิช'ชุเอินทฺ) adj. เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ n. องค์ประกอบ ###S. intrinsic ###A. extrinsic [Hope]
 • (adj) สำคัญ,เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ [Nontri]
 • (n) ส่วนสำคัญ,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [Nontri]
 • /K AH0 N S T IH1 CH UW0 AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /k'ənst'ɪtjuəʳnt/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
godless
 • ซึ่งไม่เชื่อพระเจ้า: ซึ่งไม่ศรัทธาพระเจ้า [Lex2]
 • (adj) ซึ่งไม่เชื่อในพระเจ้า,ซึ่งไม่นับถือพระเจ้า,ซึ่งไม่มีพระเจ้า [Nontri]
 • /G AA1 D L AH0 S/ [CMU]
 • (j) /g'ɒdlɪs/ [OALD]
policies
 • /P AA1 L AH0 S IY0 Z/ [CMU]
 • (n) /p'ɒləsɪz/ [OALD]
  [policy]
 • นโยบาย: หลักการ, แผนการ, วิถีทาง, อุบาย [Lex2]
 • กรมธรรม์ประกันภัย[Lex2]
 • อุบาย: วิธีการอันแยบยล, วิธีการอันแยบคาย [Lex2]
 • (พอล'ลิซี) n. นโยบาย,วิถีทาง,ยุทธวิธี,หลักการ,ความฉลาด,ความสุขุม,กรมธรรม์ประกันภัย,ลอตเตอรี ###S. strategy [Hope]
 • (n) นโยบาย,แนวทาง,หลักการ,อุบาย,ยุทธวิธี [Nontri]
 • /P AA1 L AH0 S IY0/ [CMU]
 • (n) /p'ɒləsiː/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
opponents
 • /AH0 P OW1 N AH0 N T S/ [CMU]
 • (n) /'əp'ɒunənts/ [OALD]
  [opponent]
 • คู่ต่อสู้: ฝ่ายตรงข้าม, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ [Lex2]
 • ที่เป็นฝ่ายตรงข้าม[Lex2]
 • (อะโพ'เนินทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,คู่ปรปักษ์,คู่แข่ง,ฝ่ายตรงกันข้าม. adj. ขัดขวาง,เป็นปรปักษ์,เป็นฝ่ายตรงข้าม ###S. antagonist [Hope]
 • (n) ฝ่ายตรงข้าม,คู่แข่ง,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้ [Nontri]
 • /AH0 P OW1 N AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /'əp'ɒunənt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top