ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yes!

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yes!-, *yes!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoo-hoo! Yes! That was so rad!- ตื่นเต้นเป็นบ้า! The Lego Batman Movie (2017)
Yes! That's what I call saving the city again!ใช่ นั่นแหละฉันช่วยเมืองได้อีกครั้ง The Lego Batman Movie (2017)
Yes! You're obsessed with me!ใช่สิ นายคิดถึงแต่ฉัน The Lego Batman Movie (2017)
Yes! My name's Richard Grayson, but all the kids at the orphanage call me dick.ครับ ผมชื่อริชาร์ด เกรย์สัน เด็กที่บ้านกำพร้าเรียกผมดิค The Lego Batman Movie (2017)
Yes! As long as the light exists.จริง ตราบแสงเทพยังฉาย Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Yes! It's okay.ใช่ ไม่ต้องกลัว Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Yes! But how do we get past Scary Poppins down there?ใช่ แต่เราจะผ่านด่านพี่เลี้ยงตัวร้ายได้ยังไง The Boss Baby (2017)
Yes! A file with the same weight.ใช่ แฟ้มน้ำหนักเท่ากัน The Boss Baby (2017)
Yes! Cool! And if...ใช่ เจ๋ง แล้วเมื่อฉันทำสำเร็จ The Boss Baby (2017)
- Yes! We did it! - We did it!เสร็จ / เราทำได้ Smurfs: The Lost Village (2017)
Yes! Yes!เสร็จ สำเร็จ A Dog's Purpose (2017)
Home! Yes! Yes, I'm home!บ้าน ใช่ ก็นี่ไงบ้าน A Dog's Purpose (2017)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああそうそう[, aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
然う然う[そうそう, sousou] (adv) (1) (uk) so long; so often; so many; so much; (int) (2) oh, yes!; that's right; hmmm [Add to Longdo]
諾諾;諾々[だくだく, dakudaku] (adj-na,n) obediently; yes, yes! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yes \Yes\, adv. [OE. yis, [yogh]is, [yogh]es, [yogh]ise, AS.
   gese, gise; probably fr. ge['a] yea + sw[=a] so. [root]188.
   See {Yea}, and {So}.]
   Ay; yea; -- a word which expresses affirmation or consent; --
   opposed to {no}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Yes is used, like yea, to enforce, by repetition or
      addition, something which precedes; as, you have done
      all this -- yes, you have done more. "Yes, you despise
      the man books confined." --Pope.
      [1913 Webster]
 
   Note: "The fine distinction between `yea' and `yes,' `nay'
      and `no,' that once existed in English, has quite
      disappeared. `Yea' and `nay' in Wyclif's time, and a
      good deal later, were the answers to questions framed
      in the affirmative. `Will he come?' To this it would
      have been replied, `Yea' or `Nay', as the case might
      be. But, `Will he not come?' To this the answer would
      have been `Yes' or `No.' Sir Thomas More finds fault
      with Tyndale, that in his translation of the Bible he
      had not observed this distinction, which was evidently
      therefore going out even then, that is, in the reign of
      Henry VIII.; and shortly after it was quite forgotten."
      --Trench.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top