ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yeah

Y AE1   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yeah-, *yeah*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yeah[ADV] หมายถึง yes

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yeah(เย) adv. ใช่,จ๊ะ,=yes

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah all right, then, but don't tell your dad.ก็ได้ แต่อย่าบอกพ่อเธอนะ Close Encounters (2017)
Yeah good, mate. Good.และชอบทำเป็นว่า เขาเป็นเจ้าของที่นี่ด้วย Sexy Rollercoasters (2017)
- Yeah, yeah I copy. - Okay, okay...ใช่ ใช่ ฉันได้ยิน Life (2017)
Yeah you do, and you can start with that bitch!ไม่ต้องรีบบอกหรอก ไว้ให้ถึงบ้านก่อนเถอะ The Fate of the Furious (2017)
- Yeah - Of course- นั่นแหล่ะ The Fate of the Furious (2017)
- Yeah get some rest, OK?รับส่วนที่เหลือบาง, โอเค? Hidden Figures (2016)
Yeah No, er... Calcutta.ครับ ไม่ใช่ ผมเกิดที่กัลกัตตา Lion (2016)
Yeah and I saw firsthand how the hospitality industry can really bring infrastructure to communities that need it.ฉันเห็นมากับตาว่าอุตสาหกรรมงานบริการ นำโครงสร้างพื้นฐาน มาสู่ชุมชนที่ต้องการได้จริงๆ Lion (2016)
Yeah Yeah... that's going to make mum more unhappy than you already do.เออ เออ จะทำให้แม่เป็นทุกข์มากไปกว่าที่นายทำอยู่ Lion (2016)
- Yeah it's a good one.ใช่ รสดีเลย ยี่ห้อนี้ ผลิตที่นี่ Lion (2016)
Freddie, yeah listen, I am on it!ผมอยู่ระหว่างทาง Me Before You (2016)
- Yeah right.ใช่ได้เลย Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yeahA feeling deep inside, oh yeah.
yeahEverybody pulled their socks up, yeah.
yeahOh yeah that's right. I was supposed to meet some friends in Shibuya at eight tonight.
yeahOh, yeah, the CD player.
yeahYeah, about six times.
yeahYeah, but I'll have to take the rap if they slip up.
yeahYeah, I'm going to take tomorrow off.
yeahYeah. I think so, too.
yeahYeah, it's been a long time.
yeahYeah, I've always thought it's as plain as the nose on your face.
yeahYeah, I've had it forever.
yeahYeah, she must be the sure thing!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อือ[INT] yeah, See also: right, Example: เธอจะไม่พูดอะไรบ้างหรือนอกจากอืออือ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเป็นการตอบรับหรือรับรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อือ[interj.] (eū) EN: yeah ; right ; yes ; aye   FR: oui
คราบ[X] (khrāp) EN: yeah   FR: oui ; ouais (fam.)
เออ[interj.] (øe) EN: yes ! ; yeah ! ; well !   FR: oui ! ; ouais ! (fam.) ; ok !

CMU English Pronouncing Dictionary
YEAH    Y AE1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yeah    (a) jˈɛəʳ (y e@1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, , ] yeah (interjection of approval); to belch, #48,050 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
はいはい;へいへい[, haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement) [Add to Longdo]
[, mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me) [Add to Longdo]
わあ[, waa] (int) (1) wow! (surprise); (2) yeah!; alright! (joy); (3) waah! (crying) [Add to Longdo]
[おう, ou] (n) (1) agreement; affirmative; (int) (2) aye; yes; OK; okay; yeah; all right [Add to Longdo]
然;爾[しか, shika] (int) (1) (arch) like that; as such; (2) yeah; uh-huh [Add to Longdo]
嗚呼;於乎;於戯;嗟乎;嗟夫;吁;嗟;噫;鳴呼[ああ;アー, aa ; a-] (int) (1) (uk) Ah!; Oh!; Alas!; (2) Yes; Indeed; That is correct; (3) Hey!; Yo!; (4) Uh huh; Yeah yeah; Right; Gotcha [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  yeah
      adv 1: not only so, but; "I therein do rejoice, yea, and will
             rejoice" [syn: {yea}, {yeah}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top