หรือคุณหมายถึง yankaß?
Search result for

yankass

(4 entries)
(0.2471 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yankass-, *yankass*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา yankass มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *yankass*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's tons of Anyankas out there.Es gibt massig AnyankasHim (2002)
Toriki wants to hear Yanka's voice.Toriki will Yankas Stimme hören. Bois d'ébène (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
YANKASS    Y AE1 NG K AE2 S

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

YANKASS ( Y AE1 NG K AE2 S)

 


  

 
YANKASS
  • /Y AE1 NG K AE2 S/ [CMU]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
yank ass, yank-ass, Yanks, yanks, Yank's, Yankees, yonks, Yankee's, Yang's, Janka's, Sanka's, Yonkers, Yonkers's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Anlass, Kansas, Lanka, ankam, anlassen, anfassen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
yankees, yacks, lançasse, lanças, yankee, lançasses, yack, laçasse, lança, laças, élançasse, laccases, laquasse, élanças, laquas, l'encas, l'en-cas

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top