ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yahoo

Y AA1 HH UW2   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yahoo-, *yahoo*
Possible hiragana form: やほお
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe you're a big yahoo in the lab, but out here you're just supercargo!บางทีนายอาจจะเก่งในเเล็บนะ เเต่อยู่ที่นี่นายเป็นผู้ช่วย Jaws (1975)
You got some punch, pizzazz, yahoo and how, See all you gotta do is rub that lamp, and I'll sayท่านต่อยเข้า แต่ที่ท่านต้องทำเพียงแค่ ถูตะเกียง และข้าจะพูดว่า Aladdin (1992)
And there's some yahoo there with a video camera... who turned it on halfway through... so that all we see is them hitting him.แล้วก็มีเรื่องน่าดีใจอยู่ตรงนั้น / มันมีกล้อง... ใครแม่งเปิดไว้ / เปิดไว้ตอนครึ่งนึง... เราถึงได้เห็นว่า / เป็นไอพวกตำรวจนั่นแหละที่ซ้อมเขา American History X (1998)
Cool Site of the day picked us as a cool site and Yahoo picked us and we were in U.S.A Today.เว็บไซท์ คูลไซท์ออฟเดอะเดย์ เลือกเราเป็นเว็บไซท์สุดเท่ ยาฮูก็เลือกเราและเราได้ออกรายการยูเอสเอทูเดย์ The Corporation (2003)
What about any of these other yahoos in town?ค่ะ เค้าเป็นเพื่อนที่ดี Twilight (2008)
I heard you two yahoos were in town, how could I resist?ไม่เอาน่า! ฉันได้ยินว่า นายสองคนเข้ามาในเมือง Changing Channels (2009)
I am yahoo serious.ซีเรียสทั้ง Yahoo Asian Population Studies (2011)
All you got to do now is survive long enough to convince those yahoos out there that you're right.ฟังดูเหมือนแผน ทั้งหมดที่นายต้องทำตอนนี้ ก็คือมีชีวิตรอดให้นานพอ Mutiny (2011)
Oh, just some yahoo from the junior league board asking for donations.แค่คนจากคณะกรรมการ junior leage โทรมาขอบริจาคน่ะ Never Letting Go (2011)
Beat the yahoos we got coming in here.กวาดล่างพวกถ่อยๆ แล้วกลับมาที่นี่ Chuck Versus the Zoom (2011)
You think I electrocuted my own father to get these barnacled yahoos to love me?คุณคิดว่า ผมใช้ไฟฟ้าสังหารพ่อตัวเอง เพื่อให้พวกเพรียงเกาะติดพวกนี้ มารักผมนะเหรอ Sparks and Recreation (2011)
"You're back on the yahoo juice."คุณกลับมาติดเหล้าอีกแล้ว What's the Good of Being Good (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yahooI also, same as you, don't trust Yahoo Auction ratings.

CMU English Pronouncing Dictionary
YAHOO Y AA1 HH UW2
YAHOOS Y AA1 HH UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yahoo (n) jˈaːhˈuː (y aa1 h uu1)
yahoos (n) jˈaːhˈuːz (y aa1 h uu1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雅虎[Yǎ hǔ, ㄧㄚˇ ㄏㄨˇ, ] Yahoo, internet portal, #8,589 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saukerl {m} | Saukerle {pl}yahoo | yahoos [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヤフる[, yafu ru] (v5r) (sl) (See ググる) to search (using the Yahoo search engine) [Add to Longdo]
ヤフオク[, yafuoku] (n) (abbr) Yahoo auctions [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヤフー[やふー, yafu-] Yahoo! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 yahoo \ya"hoo\ (y[aum]"h[=oo]), n.
   1. One of a race of filthy brutes resembling men but subject
    to the Houyhnhnms in Swift's "Gulliver's Travels." See in
    the Dictionary of Noted Names in Fiction.
    [Webster 1913 Suppl. + WordNet 1.5 + CM]
 
   2. Hence, any brutish or vicious character.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. A raw countryman; a lout; a greenhorn. [U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. Someone who is not very intelligent or not interested in
    culture.
 
   Syn: yokel, rube, hick, hayseed, bumpkin, chawbacon.
     [WordNet 1.5] Yahweh
     Jahve
     Jahveh

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yahoo
   n 1: a person who is not very intelligent or interested in
      culture [syn: {yokel}, {rube}, {hick}, {yahoo}, {hayseed},
      {bumpkin}, {chawbacon}]
   2: one of a race of brutes resembling men but subject to the
     Houyhnhnms in a novel by Jonathan Swift
   3: a widely used search engine for the web that finds
     information, news, images, products, finance

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 YAHOO
     Yet Another Hierarchically Officious Oracle (WWW)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top