ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xu

Z UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xu-, *xu*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
宣布[xuān bù, ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ, ] ประกาศ; แถลงให้ทราบ
雪崩[xuě bēng, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄥ, ] หิมะถล่ม

English-Thai: Longdo Dictionary
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
heterosexuality(n) ความชอบในเพศตรงข้าม, การชอบบุคคลที่เป็นเพศต่างกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphioxus(แอมฟิออค'ซัส) n. (pl. -oxi, -oxuses) สัตว์จำพวก Branchiostoma ซึ่งคล้ายปลาและมีกระดูกสันหลัง
asexual(อะเซค'ชวล) adj. ไร้เพศ, ไม่ใช้อวัยวะเพศ. -asexuality n., Syn. nonsexual
bisexual(ไบเซค'ชวล) adj., n. มีสองเพศ, กะเทย, See also: bisexualism, bisexuality n., Syn. hermaphroditic
desexualizevt. ตอน, ตัดอัณฑะออก, ขจัดความต้องการทางเพศ
exuberance(อิกซู'เบอะเรินซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์, ความฟุ่มเฟือย, ความร่าเริงมาก, ความลิงโลด, ความเจริญงอกงาม, Syn. vitality
exuberancy(-ซี) n. ดูexuberance
exuberant(อิคซู'เบอะเรินทฺ) adj. อุดมสมบูรณ์, ฟุ่มเฟือย, ร่าเริงมาก, ลิงโลด, เจริญงอกงาม.
exudation(เอคซิวเด'เ?ิน) n. การไหลซึมออกมา, สิ่งที่ไหลซึมออกมา., See also: exudative adj.
exude(อิก?ิวดฺ', อิกซิวดฺ') v. ซึมออก, ไหลซึมออก, ทำให้กระจาย., Syn. ooze
exult(อิกซัลทฺ') vi. รื่นเริงอย่างมาก, ดีอกดีใจมาก, See also: exultingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
asexual(adj) กะเทย, ไร้เพศ
bisexual(adj) มีสองเพศ
bisexual(n) กะเทย
exuberance(n) ความอุดมสมบูรณ์, ความงอกงาม, ความเจริญงอกงาม
exuberant(adj) สมบูรณ์, อุดมสมบูรณ์, งอกงาม, เจริญงอกงาม
exude(vi) ออกมาเป็นหยดๆ, ไหลซึมออกมา
exult(vi) ปราโมทย์, หรรษา, ยินดีปรีดา, ดีใจมาก
exultant(adj) ปีติยินดี, ปรีดิ์เปรม, ยินดีปรีดา, ปราโมทย์
exultation(n) ความปีติยินดี, ความปราโมทย์, ความยินดีปรีดา
luxuriance(n) ความอุดมสมบูรณ์, ความงอกงาม, ความฟุ้งเฟ้อ, ความหรูหรา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Xu Zonghan.- จงฮั่น 1911 (2011)
Xu Xian, you even know which flowers to eat.อดทนหน่อยน่า ดูสิ นี่ไงอีกต้น The Sorcerer and the White Snake (2011)
Xu Xian!เขาฟื้นแล้ว สี่เซียน เจ้าเป็นอะไรไหม? The Sorcerer and the White Snake (2011)
Yes, my name's Xu Xian.เป็นวาสนาในรอบสิบปี ที่เราบังเอิญพบกันได้ The Sorcerer and the White Snake (2011)
Xu Xian, the weather's nice today! That it is.อาจารย์ ท่านนับอะไรอยู่เหรอ The Sorcerer and the White Snake (2011)
Xu Xian, let's go on like this.เจ้ากำลังจะบอกว่า อยากพบข้างั้นเหรอ The Sorcerer and the White Snake (2011)
Sir, my name is Xu Xian.นี้พ่อข้า The Sorcerer and the White Snake (2011)
I want to hear what Xu Xian has to say.เยี่ยมากเลย! The Sorcerer and the White Snake (2011)
Get Xu Xian away from here while I distract him.ฟาไห่มาจับเราแล้ว! หนีเรา! The Sorcerer and the White Snake (2011)
Xu Xian! I'll kill you!ไม่เอาอ่ะ! The Sorcerer and the White Snake (2011)
I know what I'm doing. All you care about is that Xu Xian....something will go very wrong. The Sorcerer and the White Snake (2011)
- Ah, Dr. Xu is here.ข้่ต้องไปก่อน The Sorcerer and the White Snake (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะเพศ[awaiyawa phēt] (n, exp) EN: sexual organ ; vulva  FR: organe sexuel [ m ] ; organes génitaux [ mpl ] ; vulve [ f ]
อวัยวะเพศหญิง[awaiyawa phēt ying] (n, exp) EN: vagina ; clitoris  FR: organe sexuel féminin [ m ] ; vagin [ m ] ; clitoris [ m ]
เบี่ยงเบนทางเพศ[bīengbēn thāng phēt] (adj) EN: homosexual  FR: homosexuel
ชำเรา[chamrao] (n) EN: sexual intercourse  FR: rapport sexuel [ m ]
ชำเรา[chamrao] (n) EN: illicit sexual relations ; adultery  FR: adultère [ m ] ; relations sexuelles extra-conjugales [ fpl ]
ชื่นชมยินดี[cheūnchomyindī] (v) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice
ชู้สาว[chūsāo] (adj) EN: adulterous ; sexual  FR: adultère
ได้เสีย[dāisīa] (v) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate  FR: se mettre en concubinage
ดาษดา[dātsadā] (adj) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread  FR: abondant ; luxuriant
ดีอกดีใจ[dīøkdījai] (v) EN: be very glad  FR: jubiler ; exulter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
XU Z UW1
XUE Z UW1
XUS Z AH1 S
XUAN ZH W AA1 N
XUDONG Z UW1 D AO1 NG
XUDONG ZH W EY1 D AO1 NG
XUEMEI Z UW1 M AY1
XUEDONG Z UW0 D AO1 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
需要[xū yào, ㄒㄩ ㄧㄠˋ, ] to need; to want; to demand; needs; to require, #162 [Add to Longdo]
学生[xué sheng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, / ] student; school child, #282 [Add to Longdo]
选择[xuǎn zé, ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ, / ] to select; to pick; choice, #317 [Add to Longdo]
学习[xué xí, ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ, / ] to learn; to study, #362 [Add to Longdo]
学校[xué xiào, ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] school; CL:所[ suo3 ], #416 [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, / ] learn; study; science; -ology, #508 [Add to Longdo]
许多[xǔ duō, ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ, / ] many; a lot of; much, #541 [Add to Longdo]
[xuǎn, ㄒㄩㄢˇ, / ] to choose; to pick; to select; to elect, #677 [Add to Longdo]
[xuè, ㄒㄩㄝˋ, ] blood; informal colloquial and Taiwan pr. xie3; also pr. xue3, #775 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, / ] to question; to ask; to interrogate; rapid; speedy; fast; news; information, #792 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Xuzhou (Stadt in China)Xuzhou (city in China) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
こます[komasu] (v5s, vi) (1) to do; to have sexual intercourse; (2) to give; to present; to award [Add to Longdo]
こんもり;こんもりと[konmori ; konmorito] (adv, vs) (on-mim) thickly; densely; luxuriantly [Add to Longdo]
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1, vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (exp) (col) euph. for (male or female) homosexuality; interest in same gender [Add to Longdo]
にゃにゃ;にゃんにゃん[nyanya ; nyannyan] (n, vs) (1) cat meow; miaow; (n) (2) cat; (n, vs) (3) sexual intercourse; making out [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top