ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xenophobic

Z EH2 N AH0 F AA1 B IH0 K   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xenophobic-, *xenophobic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xenophobic[ADJ] ซึ่งหวาดกลัวชาวต่างชาติ

CMU English Pronouncing Dictionary
XENOPHOBIC Z EH2 N AH0 F AA1 B IH0 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排外[pái wài, ㄆㄞˊ ㄨㄞˋ, ] xenophobic; anti-foreigner, #47,187 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
排外的[はいがいてき, haigaiteki] (adj-na) exclusive; antiforeign; xenophobic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  xenophobic
      adj 1: suffering from xenophobia; having abnormal fear or hatred
             of the strange or foreign

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top