ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

woge

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woge-, *woge*
Possible hiragana form: をげ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Woge?- โวก้า Big Feet (2012)
Woge.โวก้า Big Feet (2012)
Woge?โวก้าล่ะ Big Feet (2012)
Just Woge, okay?แค่โวก้า โอเคมั้ย Big Feet (2012)
I mean, what did you think when you first saw one woge?ฉันหมายถึง,นายคิดยังไงตอนที่ นายเห็นwogeครั้งแรก? Woman in Black (2012)
When they go through something called the woge, which is kind of like this emotional surge, that's when I can see them.เมื่อพวกเขากลายเป็น บางอย่างที่เรียกว่า woge มันเป็นประเภทคล้ายคลื่นอารมณ์ เวลานั้นแหละที่ผมจะเห็นพวกเขา Woman in Black (2012)
Full woge?กลายร่างอย่างเต็มรูปแบบน่ะนะ Mr. Sandman (2013)
When they go through something called the woge...เมื่อพวกเขาพบอะไรบางอย่าง ที่เรียกว่าโวกี้ One Angry Fuchsbau (2013)
A woge.โวกี้ The Waking Dead (2013)
What's a woge?โว้ก้าคืออะไร The Waking Dead (2013)
Monroe's told you about the woge, and that's what I'm going to do now.มอนโรบอกคุณเรื่องโวก้า นั้นคือสิ่งที่ฉันจะทำให้ดูเดี๋ยวนี้ The Waking Dead (2013)
And what you just did right there is called a woge.และที่คุณทำเมื่อกี้ เรียกว่าโวก้า The Waking Dead (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Woge {f}billow [Add to Longdo]
Woge {f} | Wogen {pl}welter | welters [Add to Longdo]
Woge {f}swell [Add to Longdo]
Woge {f}surge [Add to Longdo]
wogegenagainst what [Add to Longdo]
wogen; bauschen; sich blähento billow [Add to Longdo]
wogen; sich wellen; sich windento curl [Add to Longdo]
wogen lassen; spielen lassento ripple [Add to Longdo]
wogen | wogend | wogtto surge | surging | surges [Add to Longdo]
wogen; wallen | wogend | es wogt | es wogteto undulate | undulating | it undulates | it undulated [Add to Longdo]
wogendbillowing [Add to Longdo]
wogendbillowy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Woge /voːgə/ 
   billow; wave; welter

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top