ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wirken

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wirken-, *wirken*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wirkento take effect [Add to Longdo]
wirken; arbeitento act [Add to Longdo]
wirkend {adv}operatively [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
効く[きく, kiku] wirken, wirksam_sein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  wirken /virkən/
   to act; to operate; to take effect

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top