ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wheat is the [...] nd me of you.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wheat is the [...] nd me of you.-, *wheat is the [...] nd me of you.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wheat is the color of gold. so if you tamed me, i'd start to care about wheat because it would remind me of you. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wheat is the color of gold. so if you tamed me, i'd start to care about wheat because it would remind me of you.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wheat is the color of gold. So if you tamed me, I'd start to care about wheat because it would remind me of you.ข้าวสาลีสีทอง เหมือนผมของเธอ The Little Prince (1974)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

wheat ( W IY1 T) is ( IH1 Z) the ( DH AH0) color ( K AH1 L ER0) of ( AH1 V) gold ( G OW1 L D). so ( S OW1) if ( IH1 F) you ( Y UW1) tamed ( T EY1 M D) me ( M IY1), i'd ( AY1 D) start ( S T AA1 R T) to ( T UW1) care about ( K EH1 R AH0 B AW1 T) wheat ( W IY1 T) because ( B IH0 K AO1 Z) it ( IH1 T) would ( W UH1 D) remind ( R IY0 M AY1 N D) me ( M IY1) of ( AH1 V) you ( Y UW1).

 


  

 
wheat
 • ข้าวสาลี: ต้นข้าวสาลี [Lex2]
 • เมล็ดข้าวสาลี[Lex2]
 • สีเหลืองอ่อน[Lex2]
 • (n) ข้าวสาลี [Nontri]
 • /W IY1 T/ [CMU]
 • /HH W IY1 T/ [CMU]
 • (n) /w'iːt/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
color
 • ข้ออ้าง: คำกล่าวอ้าง [Lex2]
 • ความมีสีสัน: สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส [Lex2]
 • คุณภาพที่เด่นชัด[Lex2]
 • คุณภาพเสียง[Lex2]
 • ทาสี: ระบายสี, ย้อมสี [Lex2]
 • ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี: ใบหน้ามีเลือดฝาด [Lex2]
 • เปลี่ยนสี[Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ (ความคิด)[Lex2]
 • เม็ดสี: รงควัตถุ, สีย้อม [Lex2]
 • ลักษณะภายนอก: คุณลักษณะ [Lex2]
 • ศิลปะการใช้สี[Lex2]
 • สี[Lex2]
 • สีผิวของชนที่ไม่ใช่คนผิวขาว[Lex2]
 • สีผิวที่มีสุขภาพดี[Lex2]
 • สีสันต่างๆ[Lex2]
 • หน้าแดง[Lex2]
 • (คัล'เลอะ) n. สี,สารสี,รงควัตถุ,ธง ###S. hue,pigment,flag [Hope]
 • /K AH1 L ER0/ [CMU]
 • /K AO1 L ER0/ [CMU]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
gold
 • ทอง: ทองคำ [Lex2]
 • สีทอง: ซึ่งเป็นสีทอง [Lex2]
 • ที่มีสีทอง [LongdoDE]
 • (โกลดฺ) n. ทอง [Hope]
 • (adj) ทำด้วยทอง,ทำจากทอง,คล้ายทอง,มีสีทอง [Nontri]
 • (n) ทอง,ทองคำ,เหรียญทอง,ทรัพย์สมบัติ [Nontri]
 • /G OW1 L D/ [CMU]
 • (n) /g'ɒuld/ [OALD]
so
 • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
 • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
 • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
 • เช่นนั้น [LongdoDE]
 • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
 • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
 • /S OW1/ [CMU]
 • (n) /sɒu/ [OALD]
if
 • ถ้า: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่ [Lex2]
 • (อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต [Hope]
 • (con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก [Nontri]
 • /IH1 F/ [CMU]
 • /IH0 F/ [CMU]
 • (cc) /ɪf/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
tamed
 • /T EY1 M D/ [CMU]
 • (v) /t'ɛɪmd/ [OALD]
  [tame]
 • เชื่อง (สัตว์)[Lex2]
 • ไม่น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ): ไม่สนุก, น่าเบื่อ, จืดชืด, ไม่ตื่นเต้น [Lex2]
 • อ่อนน้อม (คำไม่เป็นทางการ): ว่าง่าย, นอบน้อม, ว่านอนสอนง่าย, เชื่อฟัง [Lex2]
 • ขี้ขลาด: ขี้อาย, กระดาก [Lex2]
 • ทำให้อ่อนน้อม: ทำให้คล้อยตาม [Lex2]
 • ทำให้เชื่อง (สัตว์): ทำให้เป็นสัตว์เลี้ยง, ฝึกให้เชื่อง [Lex2]
 • ทำให้จืดชืด: ทำให้น่าเบื่อ [Lex2]
 • ควบคุม[Lex2]
 • เพาะปลูกพืช: หักร้างถางพง [Lex2]
 • (เทม) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) เชื่อง,เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง,อ่อนน้อม,เชื่อฟัง,คล้อยตาม,จืดชืด,ไม่ตื่นเต้น,ขี้ขลาด ,ควบคุม,เพาะปลูก,หักร้างถางพง. ###SW. tameness n. tamer n. tameable adj. tamable adj. tameability n. tamability [Hope]
 • (adj) เชื่อง,เชื่อฟัง,อ่อนน้อม,ขี้ขลาด,จืดชืด [Nontri]
 • (vt) ทำให้เชื่อง,เพาะปลูก,ทำให้เชื่อฟัง,ทำให้อ่อนน้อม [Nontri]
 • /T EY1 M/ [CMU]
 • (v) /t'ɛɪm/ [OALD]
me
 • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
 • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
 • (มี) pron. ฉัน [Hope]
 • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
 • /M IY1/ [CMU]
 • (prp) /miː/ [OALD]
i'd
 • คำย่อของ I would หรือ I should[Lex2]
 • (ไอด) ดูI would,I should หรือ I had [Hope]
 • /AY1 D/ [CMU]
 • (v) /aɪd/ [OALD]
start
 • เริ่ม: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด [Lex2]
 • (สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น [Hope]
 • (n) การเริ่มต้น,อาการสะดุ้ง,จุดเริ่มต้น,โอกาส,การออกวิ่ง [Nontri]
 • (vi) เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,กระตุก,ตั้งตัว,ยื่น,โผล่ [Nontri]
 • (vt) เริ่มต้น,เริ่มกระทำ,เสนอ,ตั้งต้น,ทำให้ตกใจ [Nontri]
 • /S T AA1 R T/ [CMU]
 • (v) /st'aːt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
care about
 • ชอบมาก: ชื่นชอบ [Lex2]
 • สนใจใน[Lex2]
 • กังวลเกี่ยวกับ[Lex2]
because
 • เพราะว่า: ด้วยเหตุที่ [Lex2]
 • (บิคอซ') conj.,adv. เพราะ,เป็น,เพราะ,เพราะเหตุว่า -Conf. because of,that [Hope]
 • (con) เพราะ,เพราะว่า,เป็นเพราะ,เหตุเพราะ,เพราะเหตุว่า [Nontri]
 • /B IH0 K AO1 Z/ [CMU]
 • /B IH0 K AH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /b'ɪk'ɒz/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
would
 • กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ will[Lex2]
 • คำกริยาที่ใช้สำหรับการขอร้องอย่างสุภาพ[Lex2]
 • (วูด) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ will (ใช้แสดงความหวัง) เช่นI would it were true (ใช้แทนที่willเพื่อตั้งคำถามหรือแสดงถ้อยคำอ้อม ๆ) เช่นWould you be so kind? [Hope]
 • /W UH1 D/ [CMU]
 • (v) /wud/ [OALD]
remind
 • เตือน: ทำให้นึกถึง, เตือนความจำ [Lex2]
 • (รีไมน์ด') vt. เตือนความจำ,เตือน,ทำให้ระลึกถึง,ทำให้จำได้ ###SW. reminder n. [Hope]
 • (vt) เตือนความจำ,เตือนใจ,ทำให้นึกถึง [Nontri]
 • /R IY0 M AY1 N D/ [CMU]
 • (v) /r'ɪm'aɪnd/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top