ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

what

W AH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -what-, *what*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
what(pron) อะไร
what(adj) อะไร, See also: อันไหน; สิ่งไหน, Syn. that, which
what(adj) อะไรก็ตาม, Syn. whatever
what(conj) มากเท่าที่, Syn. as much as, so far as
what(int) คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น
what(adv) คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ
what(adv) อย่างไร (เพื่อวัดระดับมากน้อย), Syn. how
whatnot(n) คนหรือสิ่งที่เหมือนกัน
whatnot(n) หิ้งหรือชั้นแสดงโชว์สินค้าโดยเฉพาะเครื่องประดับ
whatever(pron) อะไรก็ตาม, Syn. whatsoever

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
what(วอท) pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
what you see is what youwhat you see is what you get ได้อย่างที่เห็นใช้ตัวย่อว่า WYSIWIG (อ่านว่า วิซิวิก) เป็นสมรรถนะอย่างหนึ่งของโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ ซึ่งมีการนำภาพและข้อความ (text) มาผสมกัน หมายความว่า ถ้ามองเห็นบนจอภาพอย่างไร สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะได้ผลอย่างที่เห็นนั้น ทั้งนี้เป็นเพราะเมื่อก่อนนี้ โปรแกรมไม่สามารถสั่งให้แสดงผลบนจอภาพได้ เช่น ถ้าสั่งให้พิมพ์ตัวเข้ม ตัวเอน ฯ จะไม่สามารถมองเห็นได้บนจอภาพ แต่จะเห็นเมื่อสั่งพิมพ์ลงกระดาษแล้ว เท่านั้น ปัจจุบัน โปรแกรมใหม่ ๆ จะมีลักษณะ " ได้อย่างที่เห็น " หมดแล้ว
what'd(วอท) abbr. what did
what'll(วอท) =what shall, what will
what's(วอทซฺ) abbr. what is, what has, what does
what've(วอท') abbr. what have
whate'er(วอทแอ') adj. =whatever
whatever(วอทเอฟ'เวอะ) pron.อะไรก็ตาม, adj. ไม่ว่าอะไรก็ตาม, ทุกชนิด, อะไร, ทั้งหมด
whatnot(วอท'นอท) n. หิ้ง, หิ้งตั้งแสดง, สิ่งที่อาจแยกเป็นหมวดหมู่ได้
whatsoe'er(วอทโซแอร์') pron., adj =whatsoever

English-Thai: Nontri Dictionary
what(adj) อะไร, สิ่งที่, เท่าที่, แท้ๆ, พิลึก, เท่าไร
what(pro) อะไร, ใดๆ, เท่าไร, ชนิดใด
whatever(pro, adj) อะไรก็ตาม, อย่างใดก็ตาม, ใดๆ, เลย, ทั้งหมด, หมดสิ้น
whatsoever(pro, adj) อะไรก็ตาม, อย่างใดก็ตาม, ใดๆ, เลย, ทั้งหมด, หมดสิ้น
somewhat(adv) บางส่วน, ค่อนข้างจะ, บ้าง
somewhat(n) บางตอน, บางที, บางส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
what you see is what you get (WYSIWYG)ได้อย่างที่เห็น (วิซิวิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
what-you-see-is-what-you-getเห็นอะไรได้อย่างนั้น, Example: WYSIWIG อ่านว่า วิสสิวิก วิธีการแสดงผลทางจอภาพให้เหมือนกับงานที่จะพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What did you major in(n, vt) What did you major in
what is you name(n) คุณชื่ออะไร
what's new(slang) เป็นไงบ้าง?
What’s shakin'(slang) เป็นยังไงบ้าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
what ? !อะไรน่ะ? Aqua (2005)
What the...อะไร... Crank (2006)
What is it?มันคืออะไร? Brothers in Arms (2008)
What is this?นี่อะไร? Art Imitates Life (2008)
What is it?นี่อะไร Chuck in Real Life (2008)
What about Dan?แล้วแดนล่ะ The Lost Boy (2009)
What happened?เกิดอะไรขึ้น? You're Undead to Me (2009)
What is that?คืออะไร The Psychic Vortex (2010)
What is?อะไร? One (2010)
What is this?(GRUNTING) Hop (2011)
What is it?อะไรหรือคะ? Deadline (2011)
What can I do?จะให้ฉันทำไง? Real Steel (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whatAbout what time?
whatAbove all, be careful about what you eat and drink.
whatA camel is to the desert what a ship is to the sea.
whatAccepting what you say, I'm still against the project.
whatAccording to what I heard, he went over to America to study biology.
whatAccording to What I heard, they have broken up.
whatA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
whatActually, that's what I thought.
whatAdmitting what he say, I still cannot agree with him.
whatAdmitting what he says, I still think that he is in the wrong.
whatAdmitting what you say, I cannot agree with you.
whatAdmitting what you say, I don't like the way you say it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่า(int) Damn you!, See also: what the hell!, what the heck!, Example: ไอ้ห่ากำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียวเสือกปลุกขึ้นมาได้, Thai Definition: คำอุทานที่เป็นคำหยาบคาย
โธ่(int) Alas!, See also: What a pity!, Example: โธ่! เธอจะไปถืออะไรกับคนพรรค์นั้น, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือรำคาญใจ เป็นต้น
ปัทโธ่(int) Alas!, See also: What a pity!, Syn. โธ่, ปัดโธ่, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือรำคาญใจเป็นต้น
ปัดโธ่(int) Alas!, See also: What a pity!, Syn. โธ่, ปัทโธ่, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือรำคาญใจเป็นต้น
ฤๅ(ques) what, Syn. อะไร
อะไร(pron) whatever, Example: ปัจจุบันนี้ในกระทรวงศึกษาธิการ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น, Thai Definition: คำใช้แทนนามที่ไม่เฉพาะเจาะจง
อะไร(adv) whatever, Example: ไม่ว่าหล่อนจะขยับตัวทำอะไรก็จะตกเป็นข่าวทั้งสิ้น, Thai Definition: ไร, ไหน
อะไร(ques) what, Example: การเล่นอินเตอร์เน็ตให้ประโยชน์อะไรกับผู้เล่นบ้าง, Thai Definition: คำใช้แทนนาม แสดงคำถาม
ใดๆ(det) any, See also: whatever, anyone, anything, Example: ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นทั้งสิ้น, Thai Definition: ใช้ประกอบคำอื่นแสดงความไม่เจาะจง
ประการใด(n) what, See also: whatever, whatsoever, how, however, Syn. ทำนอง, แบบ, อย่างไร, Example: ปัญหานี้จะแก้ไขประการใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[ākāt yaē māk] (xp) EN: what awful weather !  FR: quel temps détestable !
เอาอย่างไร[ao yāngrai] (x) EN: what do you want ? ; what's the answer ?
อะไร[arai] (x) EN: what ?  FR: quoi ? ; que ... ?
อะไร[arai] (x) EN: whatever ; anything ; something  FR: quelque chose ; rien
อะไรจะเกิดก็จะเกิด[arai ja koēt kø ja koēt] (x) EN: what will be, will be  FR: advienne que pourra
อะไรก็ตาม[arai køtām] (pr) EN: anything ; whatever  FR: quoi que ce soit
อะไรนะ[arai na] (x) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !  FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
อะไรเอ่ย[arai oēi] (xp) EN: what is it ?
อาทิ[āthi] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as  FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
บ้าง[bāng] (x) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little  FR: certain ; quelque ; un peu de

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WHAT W AH1 T
WHAT HH W AH1 T
WHATS W AH0 T S
WHATS HH W AH0 T S
WHATE W EY1 T
WHAT'D HH W AH1 T IH0 D
WHAT'D W AH1 T IH0 D
WHAT'S W AH1 T S
WHAT'S HH W AH1 T S
WHAT'RE W AH1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
what (j) wɒt (w o t)
what's (v) wɒts (w o t s)
what'll (v) wˈɒtl (w o1 t l)
whatnot (n) wˈɒtnɒt (w o1 t n o t)
what-for (n) wˈɒt-fˈɔːr (w o1 t - f oo1 r)
whate'er (j) wˈɒtˈɛəʳr (w o1 t e@1 r)
whatever (j) wˈɒtˈɛvər (w o1 t e1 v @ r)
whatsoe'er (j) wˌɒtsouˈɛəʳr (w o2 t s ou e@1 r)
whatsoever (j) wˌɒtsouˈɛvər (w o2 t s ou e1 v @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
什么[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] what; what?; who?; something; anything #94 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] what; how; why; which; carry #2,057 [Add to Longdo]
怎么办[zěn me bàn, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄅㄢˋ, / ] what's to be done #2,359 [Add to Longdo]
什么样[shén me yàng, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] what kind?; what sort? #2,879 [Add to Longdo]
[shén, ㄕㄣˊ, / ] what #3,194 [Add to Longdo]
不论[bù lùn, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] whatever; no matter what (who, how etc); regardless of; not to discuss #3,743 [Add to Longdo]
干什么[gàn shén me, ㄍㄢˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] what are you doing?; what's he up to? #4,536 [Add to Longdo]
所得[suǒ dé, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄜˊ, ] what one acquires; one's gains #4,759 [Add to Longdo]
什么是[shén me shì, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ, / ] what is ...? #4,867 [Add to Longdo]
几时[jǐ shí, ㄐㄧˇ ㄕˊ, / ] what time?; when? #10,288 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[なに, nani] TH: อะไร  EN: what
何事[なにごと, nanigoto] TH: เรื่องอะไร  EN: what

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außerdemwhat is more [Add to Longdo]
und was geschieht, wennwhat if [Add to Longdo]
worauswhat from [Add to Longdo]
worüberwhat about [Add to Longdo]
wovorwhat of [Add to Longdo]
wozuwhat for [Add to Longdo]
Auf welcher Seite, bitte?What page, please? [Add to Longdo]
Das ist ein Bild für die Götter!What a sight! [Add to Longdo]
Das, woran ich dachte ...What I had in mind ... [Add to Longdo]
Es geht uns primär darum, dass ...What concerns us primarily is that ... [Add to Longdo]
In welcher Branche bist du?What line are you in? [Add to Longdo]
Nun ist guter Rat teuer.What am I going to do now? [Add to Longdo]
Sie wünschen? Was darf es sein?What can I do for you? [Add to Longdo]
So ein Quatsch!What a lot (load) of rubbish! [Add to Longdo]
So eine Pleite!What a frost! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) #185 [Add to Longdo]
[なに(P);なん(P), nani (P); nan (P)] (int, pn, adj-no) (1) what; (pref) (2) (なん only) (See 何か月) how many (some counter); (n) (3) (col) euph. for genitals or sex; (P) #255 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no, adj-na, n, n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生, 生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) #547 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (pref) (1) (See 小皿) small; little; slight; (2) (See 小半日, 弱・じゃく・2) slightly less than; just about; (3) (See こざっぱり) somewhat; somehow; (4) (See 小役人) minor (sometimes derogatory); petty #659 [Add to Longdo]
とも[tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1, と・2, と・3, と・4) emphatic particle; (P) #841 [Add to Longdo]
全体[ぜんたい, zentai] (n-adv, n-t) whole; entirety; whatever (is the matter); (P) #962 [Add to Longdo]
だい[dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) #2,679 [Add to Longdo]
貴方(P);貴女;貴男[あなた, anata] (pn, adj-no) (1) (uk) (pol) (貴女 refers only to females and 貴男 refers only to males) you (referring to someone of equal or lower status); (2) (貴方, 貴男 only) dear (what a wife calls a husband); (P) #3,704 [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) #4,219 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
論理リンク制御副層[ろんりリンクせいぎょふくそう, ronri rinku seigyofukusou] WHAT IS THIS? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 What \What\ (hw[o^]t), pron., a., & adv. [AS. hw[ae]t, neuter of
   hw[=a] who; akin to OS. hwat what, OFries. hwet, D. & LG.
   wat, G. was, OHG. waz, hwaz, Icel. hvat, Sw. & Dan. hvad,
   Goth. hwa. [root]182. See {Who}.]
   [1913 Webster]
   1. As an interrogative pronoun, used in asking questions
    regarding either persons or things; as, what is this? what
    did you say? what poem is this? what child is lost?
    [1913 Webster]
 
       What see'st thou in the ground?    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What is man, that thou art mindful of him? --Ps.
                          viii. 4.
    [1913 Webster]
 
       What manner of man is this, that even the winds and
       the sea obey him!           --Matt. viii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   Note: Originally, what, when, where, which, who, why, etc.,
      were interrogatives only, and it is often difficult to
      determine whether they are used as interrogatives or
      relatives.
      [1913 Webster] What in this sense, when it refers to
      things, may be used either substantively or
      adjectively; when it refers to persons, it is used only
      adjectively with a noun expressed, who being the
      pronoun used substantively.
      [1913 Webster]
 
   2. As an exclamatory word:
    (a) Used absolutely or independently; -- often with a
      question following. "What welcome be thou." --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         What, could ye not watch with me one hour?
                          --Matt. xxvi.
                          40.
      [1913 Webster]
    (b) Used adjectively, meaning how remarkable, or how
      great; as, what folly! what eloquence! what courage!
      [1913 Webster]
 
         What a piece of work is man!   --Shak.
      [1913 Webster]
 
         O what a riddle of absurdity!   --Young.
      [1913 Webster]
 
   Note: What in this use has a or an between itself and its
      noun if the qualitative or quantitative importance of
      the object is emphasized.
      [1913 Webster]
    (c) Sometimes prefixed to adjectives in an adverbial
      sense, as nearly equivalent to how; as, what happy
      boys!
      [1913 Webster]
 
         What partial judges are our love and hate!
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   3. As a relative pronoun: 
    [1913 Webster]
    (a) Used substantively with the antecedent suppressed,
      equivalent to that which, or those [persons] who, or
      those [things] which; -- called a compound relative.
      [1913 Webster]
 
         With joy beyond what victory bestows. --Cowper.
      [1913 Webster]
 
         I'm thinking Captain Lawton will count the noses
         of what are left before they see their
         whaleboats.            --Cooper.
      [1913 Webster]
 
         What followed was in perfect harmony with this
         beginning.            --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
         I know well . . . how little you will be
         disposed to criticise what comes to you from me.
                          --J. H.
                          Newman.
      [1913 Webster]
    (b) Used adjectively, equivalent to the . . . which; the
      sort or kind of . . . which; rarely, the . . . on, or
      at, which.
      [1913 Webster]
 
         See what natures accompany what colors. --Bacon.
      [1913 Webster]
 
         To restrain what power either the devil or any
         earthly enemy hath to work us woe. --Milton.
      [1913 Webster]
 
         We know what master laid thy keel,
         What workmen wrought thy ribs of steel.
                          --Longfellow.
      [1913 Webster]
    (c) Used adverbially in a sense corresponding to the
      adjectival use; as, he picked what good fruit he saw.
      [1913 Webster]
 
   4. Whatever; whatsoever; what thing soever; -- used
    indefinitely. "What after so befall." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Whether it were the shortness of his foresight, the
       strength of his will, . . . or what it was. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. Used adverbially, in part; partly; somewhat; -- with a
    following preposition, especially, with, and commonly with
    repetition.
    [1913 Webster]
 
       What for lust [pleasure] and what for lore.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Thus, what with the war, what with the sweat, what
       with the gallows, and what with poverty, I am custom
       shrunk.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The year before he had so used the matter that what
       by force, what by policy, he had taken from the
       Christians above thirty small castles. --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   Note: In such phrases as I tell you what, what anticipates
      the following statement, being elliptical for what I
      think, what it is, how it is, etc. "I tell thee what,
      corporal Bardolph, I could tear her." --Shak. Here what
      relates to the last clause, "I could tear her;" this is
      what I tell you.
      What not is often used at the close of an enumeration
      of several particulars or articles, it being an
      abbreviated clause, the verb of which, being either the
      same as that of the principal clause or a general word,
      as be, say, mention, enumerate, etc., is omitted. "Men
      hunt, hawk, and what not." --Becon. "Some dead puppy,
      or log, or what not." --C. Kingsley. "Battles,
      tournaments, hunts, and what not." --De Quincey. Hence,
      the words are often used in a general sense with the
      force of a substantive, equivalent to anything you
      please, a miscellany, a variety, etc. From this arises
      the name whatnot, applied to an ['e]tag[`e]re, as being
      a piece of furniture intended for receiving
      miscellaneous articles of use or ornament.
      [1913 Webster] But what is used for but that, usually
      after a negative, and excludes everything contrary to
      the assertion in the following sentence. "Her needle is
      not so absolutely perfect in tent and cross stitch but
      what my superintendence is advisable." --Sir W. Scott.
      "Never fear but what our kite shall fly as high." --Ld.
      Lytton.
      [1913 Webster]
 
   {What ho!} an exclamation of calling.
 
   {What if}, what will it matter if; what will happen or be the
    result if. "What if it be a poison?" --Shak.
 
   {What of this?} {What of that?} {What of it?} etc., what
    follows from this, that, it, etc., often with the
    implication that it is of no consequence; so what? "All
    this is so; but what of this, my lord?" --Shak. "The night
    is spent, why, what of that?" --Shak.
 
   {What though}, even granting that; allowing that; supposing
    it true that. "What though the rose have prickles, yet't
    is plucked." --Shak.
 
   {What time}, or {What time as}, when. [Obs. or Archaic] "What
    time I am afraid, I will trust in thee." --Ps. lvi. 3.
    [1913 Webster]
 
       What time the morn mysterious visions brings.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 What \What\, n.
   Something; thing; stuff. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      And gave him for to feed,
      Such homely what as serves the simple clown. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 What \What\, interrog. adv.
   Why? For what purpose? On what account? [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      What should I tell the answer of the knight. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      But what do I stand reckoning upon advantages and gains
      lost by the misrule and turbulency of the prelates?
      What do I pick up so thriftily their scatterings and
      diminishings of the meaner subject?   --Milton.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 WHAT
     Web Hypertext Applications Technology [working group] (WWW, org.)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top