ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

well,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -well,-, *well,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, he did.ใช่ เขาทำ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Well, not yet.อืม ยังไม่เจอ Hello, Bandit (2010)
Well, no.- ไม่ A Humiliating Business (2010)
Well, no.ดีไม่มี Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
Well, eh, ah...ก็ใช่มั้ยอา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well... Well, my, my dear Quincess... Princess.ก็ก็ของฉันรักของฉัน ควินเสส ปริ๊นเซ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, aren't you going to wash?ก็ไม่ได้คุณจะล้าง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, it'll please the Princess.ก็ก็จะโปรดปริ๊นเซ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, it's good for the soul Аnd it's good for the hide to go...ก็ก็เป็นสิ่งที่ก็ให้กับดวง วิญญาณ และมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการ ซ่อนที่จะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, what shall I do?ก็สิ่งที่ฉันจะทำอย่างไร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, once there was a princess.ก็เมื่อมีเจ้าหญิง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, if you insist.ก็ถ้าคุณยืนยัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
well, Although it was a certain thing well, he was sleeping much during lesson.
well, Although the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.
well, And to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.
well, "Do I really have that good a personality?" "Impossible. After all, there's this time as well, but in middle school you sold off girl's pants all over to bring in the money."
well, Dr. Patterson: Well, I didn't, but later someone brought three baby kittens to the Gorilla Foundation.
well, Eh? Have we run out of toner? Oh well, sorry, but can you go the staff-room and get some, Katou?
well, Er, well, I'd like to take a vote. Would people in favour of Mr Ogawa's proposition please raise their hands.
well, For some reason it didn't go well, shot down at every attempt, and he led a sad "History of no girlfriend = Age" life.
well, He can do it well, and you can do it even better.
well, He can't chew well, because he has a toothache now.
well, He has got well, so that he can work now.
well, He speaks Japanese well, but I can't speak German.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้างั้น...[thā ngan ...] (x) EN: well, ... ; if so, ...  FR: bien ; et bien

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ich glaube, mich laust der Affe.Well, I'll be damned. [Add to Longdo]
Ja, also eigentlich ...Well, actually ... [Add to Longdo]
Ja, das kennen wir schon.Well, that's an old story. [Add to Longdo]
Na, wenn schon!Well, so what! [Add to Longdo]
Nein, so was!Well, I never! [Add to Longdo]
Schon erledigt!Well, that's settled! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運ぶ[はこぶ, hakobu] (v5b) (1) to carry; to transport; to move; to convey; (2) (hon) (usu. as お運びになる, お運び下さる, etc.) (See 足を運ぶ) to come; to go; (3) to wield (a tool, etc.); to use; (v5b, vi) (4) to go (well, etc.); to proceed; to progress; (P) #12,173 [Add to Longdo]
ううん[uun] (int) (1) no; (2) er, well, ...; (3) groan; (P) [Add to Longdo]
それが[sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
まあね[maane] (exp) well, I must admit ... [Add to Longdo]
作り物;造り物[つくりもの, tsukurimono] (n, adj-no) (1) artificial product; man-made product; imitation; fake; sham; (2) fiction; (n) (3) decoration (e.g. for a festival); (4) theatrical prop (esp. a large prop in noh or kyogen, e.g. tree, well, etc.); (5) crop [Add to Longdo]
真逆[まさか, masaka] (int) (uk) by no means; never!; well, I never!; you don't say!; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top