ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

we received a [...] over our link

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -we received a [...] over our link-, *we received a [...] over our link*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

we ( W IY1) received ( R AH0 S IY1 V D) a ( AH0) rather ( R AE1 DH ER0) urgent ( ER1 JH AH0 N T) message ( M EH1 S AH0 JH) for ( F AO1 R) you ( Y UW1) over ( OW1 V ER0) our ( AW1 ER0) link ( L IH1 NG K)

 


  

 
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
received
 • เป็นที่ยอมรับว่าถูกต้องโดยคนจำนวนมาก[Lex2]
 • /R AH0 S IY1 V D/ [CMU]
 • /R IH0 S IY1 V D/ [CMU]
 • (v) /r'ɪs'iːvd/ [OALD]
  [receive]
 • รับ: ได้รับ [Lex2]
 • รับและแปลงสัญญาณไฟฟ้า[Lex2]
 • ต้อนรับ: ให้การต้อนรับ [Lex2]
 • ยอมรับ[Lex2]
 • รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น [LongdoEN]
 • (รีซีฟว') vt. รับ,ได้มาซึ่ง,รับ,ต้อนรับ,ประสบ,ประสบการณ์,รับภาระ,รับเข้ามา,รับน้ำหนัก,ต้านไว้,รับฟัง,รับพิจารณา,ยอมรับความจริง,ยอมรับว่าถูกต้อง vi. รับ,ยอมรับ,ต้อนรับ ###S. hold,contain ###A. reject,tell avoid [Hope]
 • (vt) ต้อนรับ,ได้รับ,ยอมรับ,ประสบ,รับฟัง [Nontri]
 • /R AH0 S IY1 V/ [CMU]
 • /R IH0 S IY1 V/ [CMU]
 • (v) /r'ɪs'iːv/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
rather
 • ค่อนข้าง: ค่อนข้างจะ, ออกจะ, อยากจะ [Lex2]
 • มากกว่า[Lex2]
 • ถ้าจะพูดให้ถูก[Lex2]
 • ในทางตรงกันข้าม[Lex2]
 • (รา'เธอะ) adv. ค่อนข้าง,ค่อนข้างจะ,ออกจะ,พอสมควร,อยาก,มากกว่า,ตรงกันข้าม,แน่นอนทีเดียว -interj. คำอุทานแสดงการยืนยัน [Hope]
 • (adv) ดูเหมือนจะ,ค่อนข้างจะ,อย่างไรก็ตาม [Nontri]
 • /R AE1 DH ER0/ [CMU]
 • /R AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (a) /r'aːðər/ [OALD]
urgent
 • ที่จำเป็นเร่งด่วน[Lex2]
 • เร่งด่วน: รีบด่วน,ฉุกเฉิน, ซึ่งต้องเร่งรีบทำ [Lex2]
 • (เออ'เจินทฺ) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ฉุกเฉิน,เร้าร้อน. ###S. compelling,pressing [Hope]
 • (adj) ด่วน,เร่งรีบ,ฉุกเฉิน [Nontri]
 • /ER1 JH AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /'ɜːʳʤənt/ [OALD]
message
 • ข่าวสาร: ข่าวคราว, ข้อความ, สาร [Lex2]
 • ประเด็น: เนื้อความ, เนื้อหา, ความหมาย [Lex2]
 • (เมส'ซิจฺ) n. สาร,ข่าวสาร,ข่าวคราว,จุดหมายหรือคำพูดที่ฝากไปให้บุคคลอื่น,ความหมาย,ถ้อยคำ (โทรเลขหรือโทรศัพท์) [Hope]
 • (n) ข่าวสาร,ความหมาย,ถ้อยคำ [Nontri]
 • /M EH1 S AH0 JH/ [CMU]
 • /M EH1 S IH0 JH/ [CMU]
 • (n) /m'ɛsɪʤ/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
over
 • เหนือ: บน [Lex2]
 • ตลอด: ทั่ว, ถ้วน, หมด [Lex2]
 • ตลอดทั้งหมด: ทั่วไป, ตลอด [Lex2]
 • มากกว่า: เกิน, เกินกว่า [Lex2]
 • ข้าม: ผ่านไป [Lex2]
 • (พลิก) ไปอีกด้านหนึ่ง[Lex2]
 • อีกครั้ง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในช่วง: ระหว่าง [Lex2]
 • ที่จบสิ้น: ซึ่งเสร็จสิ้น, ซึ่งเรียบร้อย [Lex2]
 • เหนือ: เกิน [Lex2]
 • (โอ'เวอะ) prep. เหนือ,บน,เหนือกว่า,สูงกว่า,เกินกว่า,มากกว่า,เกิน,ตลอด,ทั่ว,ตลอด,ทั่วตัว,ให้ตลอด,หมด,ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ,ข้าม,เลย,พลิก,เปลี่ยนข้าง,อีกครั้ง,ต่อเนื่อง,เกิน,ตลอด,ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้า ทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป,เบื้องบน,เกิน,ส่วนใหญ่,มากเกินไป,เลย,ผ่าน,อดีต n. ส่วนเกิน [Hope]
 • (adj) ข้างบน,เหนือ,มากเกินไป,เกิน,เลย,ผ่านไป [Nontri]
 • (adv) ข้างบน,ข้าม,กลับ,พลิก,เกิน,ตลอด,ทั่ว [Nontri]
 • /OW1 V ER0/ [CMU]
 • (n) /'ɒuvər/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
link
 • ข้อลูกโซ่: ข้อต่อ [Lex2]
 • เชื่อม: ต่อ, ประสาน [Lex2]
 • สิ่งที่เชื่อมต่อ: การเชื่อมต่อ, เครื่องประสาน [Lex2]
 • หน่วยความยาว เท่ากับ 7.92[Lex2]
 • หน่วยระบบสื่อสาร: ระบบวิทยุสื่อสาร, ระบบสื่อสารข้อมูล [Lex2]
 • คบไฟ: คบเพลิง [Lex2]
 • (ลิงคฺ) {linked,linking,links} n. สิ่งเชื่อมต่อ,การเชื่อม,ข้อต่อ,ข้อลูกโซ่,ห่วงเชื่อม,เครื่องประสาน,เครื่องเกี่ยวดอง,หน่วยสื่อสาร,กระดุมหรือที่หนีบของแขนเสื้อเชิ้ต,หน่วยความยาว7.92 นิ้ว (หน่วยวัด) ,ส่วนที่เป็นโค้งเว้าของแม่น้ำลำธาร. vt.,vi. เชื่อม,ต่อ,ประสาน [Hope]
 • (n) เครื่องเชื่อม,ห่วง,ข้อลูกโซ่,เครื่องประสาน,เครื่องต่อ [Nontri]
 • (vt) เชื่อม,ติดต่อ,เกี่ยว,ประสาน [Nontri]
 • /L IH1 NG K/ [CMU]
 • (v) /l'ɪŋk/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top